De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Escaut Vivant – Levende Schelde Plenaire vergadering van de Internationale Scheldecommissie 10 december 2009 – Boulogne-sur-Mer, Frankrijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Escaut Vivant – Levende Schelde Plenaire vergadering van de Internationale Scheldecommissie 10 december 2009 – Boulogne-sur-Mer, Frankrijk."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Escaut Vivant – Levende Schelde Plenaire vergadering van de Internationale Scheldecommissie 10 december 2009 – Boulogne-sur-Mer, Frankrijk

2 Inhoudsopgave SAGE Escaut en het gemengde bestuursorgaan Op naar een internationaal Scheldefeest Voorstelling nieuwe website van de vereniging

3 Het SAGE van de Schelde

4 De tool « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux » (SAGE) Tool voor planning en beheer van de watervoorraden in een waterwegengebied Bepaalt algemeen doelstellingen voor gebruik, opwaardering en kwantitatief en kwalitatief beheer van oppervlakte- en grondwateren, voor water- ecosystemen, en ook doelstellingen inzake behoud van « kwetsbare » knelpuntgebieden Juridische draagwijdte: tegenstelbaar aan bestuurlijke beslissingen met een reglement dat tegenstelbaar is aan derden

5

6 De ‘Commission Locale de l’Eau’ (CLE) van het SAGE Escaut Beslissingsbevoegde instantie van het SAGE belast met de opmaak van het overlegplan dat van kracht wordt begin 2010 Vastgesteld op 70 leden waaronder 3 categorieën plaatselijke actoren: - 40 vertegenwoordigers van plaatselijke besturen, - 18 vertegenwoordigers van gebruikers, eigenaars uit de buurt, beroepsorganisaties en verenigingen, - 12 vertegenwoordigers van de Staat en van haar overheidsinstellingen Geen eigen middelen

7 Een gemengd bestuursorgaan voor het SAGE Escaut Rol van de basisstructuur van het SAGE : - Zorgen voor dynamiek en secretariaats-diensten voor de CLE - Menselijke, finciële en materiële middelen inzetten Gemeenschap ter grootte van het SAGE-gebied (248 gemeenten); vandaar oprichting gemengd bestuursorgaan voor het SAGE Escaut

8 Leden van het gemengd bestuursorgaan van het SAGE Escaut - Intercommunales en niet-aangesloten gemeenten zodat het volledige SAGE-gebied wordt bestreken met al zijn plaatselijke besturen - Andere voor het gebied bevoegde besturen zijn mogelijk: Regio’s en Departementen - Consulaten en andere overheidsinstellingen (voorbeeld: kamers van landbouw, van koophandel en industrie…) Aantal afgevaardigden van intercommunales: - Elk 1 afgevaardigde en - 1 bijkomend afgevaardigde per volledige schijf van 25 000 inwoners,  Dus in totaal tenminste 38 afgevaardigden

9 Bevoegdheden van het gemengd bestuursorgaan SAGE Escaut Basisstructuur SAGE Escaut (dynamiek: administratief en technisch secretariaat van de CLE ; opdrachtgever studies en communicatie/bekend maken van het SAGE) Afstemming acties en advies aan plaatselijke besturen van het SAGE Escaut Opdrachtgever aanpassings- en beheerswerken aan het watermilieu dat onder het stroomgebied valt (geval per geval; vervangt niet de plaatselijke besturen die hiervoor bevoegd zijn) Samenwerking binnen SAGE en grensoverschrijdende samenwerking

10 Financiële middelen van het gemengde bestuursorgaan SAGE Escaut Subsidies in het kader van de ontwikkeling van het SAGE : 70% tot 80% Financiële bijdrage intercommunales berekend in verhouding tot aantal inwoners van de gemeenschap waarop het SAGE Escaut betrekking heeft (75%) en van de oppervlakte van het gebied dat SAGE Escaut bestrijkt (25%) Voorbeeld: - Met een jaarlijks budget van bv. 500 000€ - 70% subsidies: -350 000€ - Voor rekening van gemengd bestuursorgaan: 150 000€  Dus gemiddeld 0,29€ per inwoner (alleen intercommunales)

11 Stand van zaken oprichting gemengd bestuursorgaan SAGE Escaut Ontwerp statuten tot stand gekomen in overleg met een aantal verkozenen uit het gebied die willen meewerken Raadpleging kernpunten van dit ontwerp bij plaatselijke besturen die in aanmerking komen voor dit gemengd bestuursorgaan Goedkeuring ontwerp statuten Procedure overdracht bevoegdheid « Bescherming en opwaardering milieu: SAGE de l’Escaut » bij bestaande plaatselijke besturen  Plaatselijke besturen sluiten aan bij het bestuursorgaan (2010)

12 Internationaal Scheldefeest

13 Op naar een internationaal Scheldefeest: doelstellingen Gemeenschappelijke watercultuur ontwikkelen in het ISGD Schelde door middel van een groot publiek feest, waarbij kunst, geschiedenis en het milieu aan bod komen Rekening houden met de context ivm de goede watertoestand tegen 2015, duurzaam en afgestemd beheer van het stroomgebied, bestrijding klimaatverandering, het opzetten van een blauwgroen netwerk Zorgen voor samenhang en de complémentariteit met bestaande initiatieven (ISC) Tot stand brengen van grensoverschrijdende partnerships  Oproep aan aanwezige vrijwilligers om samen te werken

14 Op naar een internationaal Scheldefeest: fasering Haalbaarheidsstudie (2009/2010) : Opmaak toestandanalyse: - Historische, artistieke, culturele en milieuverscheidenheid van de Schelde, - Feedback vanuit andere stroomgebieden, - Bestaande plaatselijke initiatieven ivm de Schelde Voorstel aanzet hoe een internationaal Scheldefeest er technisch, financieel en artistiek zou moeten uitzien Grensoverschrijdend testevent (2011) : uitvoering en analyse Internationaal Scheldefeest (2012) in functie van technische en financiële mogelijkheden

15 Een nieuwe…levende website!

16 Voorstelling nieuwe website Twee domeinnamen: - www.escaut-vivant.org (Frans gedeelte bijna klaar) www.escaut-vivant.org - www.levende-schelde.org (Nederlands gedeelte wordt momenteel vertaald) www.levende-schelde.org Een minder strakke site waarbij nieuwe technologie wordt gebruikt Update flash-info’s Fotoarchief en beeldarchief

17

18

19 Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Vereniging Escaut Vivant – Levende Schelde Plenaire vergadering van de Internationale Scheldecommissie 10 december 2009 – Boulogne-sur-Mer, Frankrijk."

Verwante presentaties


Ads door Google