De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Escaut Vivant – Levende Schelde Plenaire vergadering Internationale Scheldecommissie Gent – 4 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Escaut Vivant – Levende Schelde Plenaire vergadering Internationale Scheldecommissie Gent – 4 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Escaut Vivant – Levende Schelde Plenaire vergadering Internationale Scheldecommissie Gent – 4 december 2008

2 Acties in 2008 Studie ivm gezamenlijk besproken en duurzaam beheer van de Ecaillonvallei Studie ivm toeristische en duurzame opwaardering van de bronnen van de Schelde Nieuwsbrieven Beheerplan (SAGE) voor de Schelde Verenigingsnieuws

3 Studie gezamenlijk en duurzaam beheer van de Ecaillonvallei

4

5 Onderzoek deelbekken Ecaillon en vaststellen problemen: waterkwaliteit, overstromingen, vergelijking met waar de Ecaillon ooit liep Voorstelling haalbare milieubewuste landbouwtechnieken, voorstel indicatoren om metingen en erosie op te volgen Juridisch-bestuurlijke analyse: wettelijke omkadering, territoriale actoren en bevoegdheden, beheerinstrumenten Voorstellen scenario’s voor duurzaam beheer op valleischaal: sturings- en strategiestructuren

6 Studie duurzame toeristische opwaardering van de Scheldebronnen

7

8 Vaststellen bestaande toestand Buurtonderzoek bij plaatselijke bevolking Uitdagingen en toekomstmogelijkheden van het project Feedback en voorstellen aanleg ter plaatse: - Inrichten bestaande parking met beplantingstechnieken, - Aanpassing/nieuw duurzaam materiaal op strategische punten - Aanpassing wandelparcours - Aanpassing/plaatsen borden met informatie Dieper ingaan op: - Plaatselijke opdroging van bronnen - Studie fauna/flora (winter op het ogenblik van de studie) - Project en site in geografische context zetten en breder actieveld - Communicatie

9 Nieuwsbrieven – eind 2008 Brieven naar 500 Franse actoren en grensoverschrijdende partners 2 brieven zijn al uit (nr 6 en nr 7), met name over: - Aanleg milieuvriendelijke oevers bij uitdieping van de Schelde; ambachtelijke binnenvaart - Ontmoeting met verkozenen uit Mali om informatie uit te wisselen ivm gezamenlijk en duurzaam stroomgebiedbeheer - Publieke raadpleging over het SDAGE Artois- Picardie en maatregelenprogramma - Ingebrekestelling Frankrijk omwille van niet- omzetting KRW 2 brieven zijn op komst (nrs 8 en 9), ivm: - Project bestrijding bodemerosie Waterschap van de Selle - Rivierecologie en zachte methodes - Vochtrijke gebieden, poelen en hun biodiversiteit

10 Beheerplan (SAGE) Scheldewater Wat is een SAGE ? Document van gezamenlijke planning, afgesproken tussen de verschillende actoren binnen een samenhangende wateromgeving Bepaalt algemene doelstellingen voor gebruik, opwaardering en bescherming inzake kwantiteit en kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, van watersystemen, en voor behoud van vochtrijke gebieden

11 Beheerplan (SAGE) Scheldewater Versterkt juridisch bereik SAGE dankzij Wet inzake water en watermilieu van december 2006 Plan duurzaam beheer watervoorraad en watermilieu (PAGD) : sturing en bepalingen tegenstelbaar aan bestuurlijke besluiten = verenigbaarheidsbeginsel bij elk besluit inzake water en bij documenten stedenbouw (SCOT, PLU en gemeentelijke kaarten). Reglement (en karteringdocumenten): voorschriften tegenstelbaar aan derden bij de uitvoering van elke installatie, bouwwerk of activiteit onderworpen aan vergunnings- of aangifteprocedure. Milieu-evaluatie en openbaar onderzoek In overeenstemming met KRW-toepassing, beheerplan en maatregelenprogramma

12 Beheerplan (SAGE) Scheldewater

13 Vaststelling bereik SAGE Escaut op 9 juni 2006 : 248 gemeenten gelegen in 3 departementen en 2 regio’s Vaststelling structuren die samen de Commission Locale de l’Eau (CLE) van het SAGE Escaut uitmaken op 6 augustus 2008 : 70 leden verdeeld in 3 colleges 1) Plaatselijke besturen en openbare instellingen, 2) Gebruikers, omwonende eigenaars, beroepsorganisaties en verenigingen; 3) Vertegenwoordigers van de Staat en diens openbare instellingen Officiële benoeming reeds aangewezen structuurvertegenwoordigers voor 1 ste helft 2009 Invoering CLE van SAGE Escaut : loop 2009 Rol CLE: beslissingsorgaan SAGE Escaut maar heeft geen eigen middelen. Vandaar nood aan dragende structuur voor SAGE Escaut

14 Beheerplan (SAGE) Scheldewater

15 Rol dragende structuur: uitvoering beslissingen CLE met opdracht, te zorgen voor bezieling, secretariaat, opdrachtgever studies, communicatie Dragende structuur moet volledige bereik van SAGE Escaut omvatten Momenteel geen structuur die dit gebied omvat Een gemengd waterschap oprichten ter ondersteuning van SAGE Escaut : Levende Schelde door Staat belast met technische ondersteuning verkozenen Verloop opdracht 2008/2009: - Ontmoeting met verkozenen om hun mening te vragen over oprichting gemengd waterschap - Uitwerking gezamenlijk statutenontwerp - Begeleiding plaatselijke besturen die mogelijk meedoen bij de oprichtingsprocedure - Bestuurlijke opvolging tot waterschap een feit is

16 Beheerplan (SAGE) Scheldewater

17 Verenigingsnieuws Bijkomend college binnen Levende Schelde voor fysieke personen: « Bevoegde personen uit het Scheldestroomgebied » Nieuwe leden: verenigingen, gemeentenoverkoepelend, bekwame fysieke personen

18 Geplande acties voor 2009 Voorrang aan SAGE Escaut: aanstelling CLE en dragende structuur voor opstart uitvoeringsfase SAGE Ontwikkelingsproject groenblauwe basisstructuur voor de Schelde…

19 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Escaut Vivant – Levende Schelde Plenaire vergadering Internationale Scheldecommissie Gent – 4 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google