De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Patronen op de wereldkaart: wereldbeeld Paragraaf 1 t/m 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Patronen op de wereldkaart: wereldbeeld Paragraaf 1 t/m 4"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 2 Patronen op de wereldkaart: wereldbeeld Paragraaf 1 t/m 4

3 De olifant wordt een aziatische tijger (par. 1)
Inhoud De olifant wordt een aziatische tijger (par. 1) Verschillen in welvaart (par. 2) Bevolkingsspreiding en cultuurgebieden (par. 3) De politieke en sociale wereldkaart (par. 4)

4 20 % wereldbevolking woont in China
China sinds 1980 opgenomen in wereldsysteem 21e eeuw wordt de eeuw van China Wereldpatronen zullen veranderen

5 Op het snijpunt van culturen

6 De wereld verandert maar niet iedereen doet mee

7 Patronen:Verschillen in welvaart (par. 2)
Inhoud De olifant wordt een aziatische tijger (par. 1) Patronen:Verschillen in welvaart (par. 2) Bevolkingsspreiding en cultuurgebieden (par. 3) De politieke en sociale wereldkaart (par. 4)

8 Patronen: meten welvaartsverschillen
A. BNP/hoofd B. De verdeling van de beroeps-bevolking Centrum Semi-periferie Periferie Leven in het centrum, leven in de semi-periferie en leven in de periferie.

9 Hoe meet je de welvaart? BNP per inwoner (BNP/hoofd of BNP/capita) dit is de waarde van alle goederen en diensten geproduceerd in een land + inkomsten uit buitenland: dat totaal gedeeld door het totale aantal inwoners (ook babies en 65 +) 2 VN-index of welzijnsindex. Gekeken naar koopkracht én levensverwachting en alfabetiseringsgraad. Index: 1-0.

10

11 Sociale ongelijkheid hangt vaak samen met..
Een laag welzijn *

12 Andere aanwijzingen. * Verdeling beroepsbevolking; * toegang tot schoon drinkwater, scholing en gezondheidszorg; *voedselsituatie *beschikbaarheid van telefoon en computer

13 Problemen bij meten welvaart
1 koopkracht pariteit 2 Informele sektor niet meegerekend 3 Is een gemiddelde, legt sociale ongelijkheid niet bloot

14 Vervolg nadelen 4 Geen indicatie voor regionale verschillen Regionale ongelijkheid

15 In China verdient 10% van de bevolking 60% van het inkomen
In China verdient 10% van de bevolking 60% van het inkomen. In een socialistisch land! Pinnen in Shanghai Strategisch bedelen in Shanghai

16 Verdeling van de welvaart
Drie hoofdgroepen in de wereld CENTRUM: rijke vnl westerse landen SEMI-PERIFERIE: landen met flinke groei PERIFERIE: armste landen

17 Patronen: meten welvaartsverschillen

18 Bevolkingsspreiding en cultuurgebieden (par. 3)
Inhoud De olifant wordt een aziatische tijger (par. 1) Patronen:Verschillen in welvaart (par. 2) Bevolkingsspreiding en cultuurgebieden (par. 3) De politieke en sociale wereldkaart (par. 4)

19 Patronen: de spreiding van de bevolking

20 Waar liggen grootste bevolkingsconcentraties ?

21 Waar liggen grootste bevolkingsconcentraties ?
In kustvlaktes 2 Langs rivieren 3 In vruchtbare gebieden 4 Randen van continenten

22 Waarom zijn sommige gebieden dicht bevolkt?
1 Gunstige ligging, ec. gezien 2 Koloniale verleden, grondstoffenafvoer 3 Gunstige natuurlijke omstandigheden, klimaat, bodem, water, reliëf bijv. ZO- Azië

23 Natte rijstbouw in de Mekongdelta, Vietnam
Bevolkingsdichtheid: 465 mensen p/km². Hoe kan dat?

24 De natuur zit mee Vochtig, warm, vlak en vruchtbaar > meerdere oogsten per jaar mogelijk Natte rijstbouw kan: a Veel monden voeden b Veel handen werk bieden Regel: Natuurlijke omstandigheden hebben grote invloed op bevolkingsdichtheid.

25 Bevolkingsspreiding verandert door: natuurlijke groei en door... migratie

26 Een mozaïek van culturen
Cultuur is breed begrip. Voor geografie kijken naar zichtbare sporen in landschap=ingerichte landschap. Taal en godsdienst. Voortdurende beïnvloeding cultuur van buitenaf Die beïnvloeding/verspreiding van cultuur/cultuurelement heet diffusie Wordt het nieuwe element ingepast dan spreek je van cultuurvermenging of acculturatie Zijn we op weg naar één wereldcultuur ?

27 Door migratie treedt menging van culturen op
Proces van diffusie: een voorbeeld uit de rapmuziek

28 Patronen: democratisch gehalte
Nepal Regel: in het algemeen is het democratisch gehalte van rijke landen hoger. Onderwijs kan bijdragen aan het democratisch gehalte van een land.

29 De politieke en sociale wereldkaart (par. 4)
Inhoud De olifant wordt een aziatische tijger (par. 1) Patronen:Verschillen in welvaart (par. 2) Bevolkingsspreiding en cultuurgebieden (par. 3) De politieke en sociale wereldkaart (par. 4)

30 In Nepal is het daarmee nog slecht gesteld
In arme landen zijn de omstandigheden in het onderwijs vaak heel slecht: slechte gebouwen, slecht lesmateriaal en overvolle klassen.

31 Vooral meisjes verlaten vroegtijdig de school.
Les in Ouagadougou Vooral meisjes verlaten vroegtijdig de school.

32


Download ppt "Hoofdstuk 2 Patronen op de wereldkaart: wereldbeeld Paragraaf 1 t/m 4"

Verwante presentaties


Ads door Google