De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar gezondheid in de Gezonde Wijk Experimenten Mariël Droomers AMC-UvA / RIVM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar gezondheid in de Gezonde Wijk Experimenten Mariël Droomers AMC-UvA / RIVM."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar gezondheid in de Gezonde Wijk Experimenten Mariël Droomers AMC-UvA / RIVM

2 Inventarisatie Gezonde Wijk Experiment StadGezonde WijkPlanOnderzoek AmsterdamNoord & Geuzenveld-Sjaja Arnhemneenee Den Haagalle (4)jaja DeventerRivierenwijkmemo? DordrechtCrabbehofjaja EindhovenDoornakkersjaja EnschedeVelve-Lindenhofneeja HeerlenMSPjanee LeeuwardenHeechterp-Sjanee NijmegenHatertjaja RotterdamOude Noordenjaja UtrechtOvervechtjaja ZaanstadPoelenburgjaja

3 Amsterdam Noord & Geuzenveld-Sloterdijk 1 Monitoring § JUMP-in leerlingvolgsysteem - jaarlijks leerlingen van 70 scholen in achterstandswijken -BMI, sportdeelname, motorische ontwikkeling, fitheid, zwemdiploma § Gezondheidsmonitor volwassenen 2008

4 Amsterdam Noord & Geuzenveld-Sloterdijk 2 Onderzoek § Mankracht 2011 leef- en gezondheidssituatie alleenstaande mannen in bijstand § Actiebegeleidend onderzoek samenwerking GGD, zorg en welzijn - procesevaluatie en begeleiding ontwikkeling samenwerking -implementatie en bereik integrale preventie § Evaluatie In Beweging in Noord 2009-2011 -bevorderen gezonde leefstijl en gezondheid cliënten DWI -activiteiten & werk, gezondheid, sociale omgeving § Paal of Perk -van der Pekbuurt in Noord, buurt 5 in Geuzenveld-Slotermeer -bewegingsvriendelijke inrichting omgeving § Evaluatie JOGG Nieuw-West (Geuzenveld-Slotermeer)

5 Den Haag alle aandachtswijken Monitoring ● Overgewicht jeugd per wijk digitaal dossier JGZ ● Gezondheidsenquête volwassenen en ouderen 2008 ● Krachtwijkenmonitor 5 gezondheidsvragen (roken, sporten) twee x per jaar vragen aan vast wijkpanel Onderzoek § Gezondheid in de krachtwijken 2010 monitors, nota’s, VAAM, verzekeraars, STIOM, etc. demografie, SES, woon- en leefomgeving, gezondheid, zorg § Onderzoek perinatale sterfte 2000-2008 § Evaluatie Fit 4 Work

6 Dordrecht Crabbehof Monitoring § Gezondheid in Crabbehof 2008 gezondheid, sterfte, leefstijl, sociale en fysieke omgeving gezondheidsenquete, JGZ, CBS, politie, meldpunt overlast, enz § Participatiemonitor Drechtsteden 2009 enkele vragen over beperkingen en sporten (eenmalig) Onderzoek § Kwalitatief onderzoek bereik ouders preventie en aanpak overgewicht kinderen geen meting overgewicht

7 Eindhoven Doornakkers Monitoring § Gezondheidsmonitor volwassenen 2005 § Gezondheidsmonitor volwassenen 2009 Onderzoek § Actiebegeleidend onderzoek 2008 -behoeften en wensen gezondheidsactiviteiten -sleutelfiguren, ouderen, volwassenen, kinderen § Effectevaluatie beweegprogramma 2008-2011 - begin, eind en half jaar na afloop -beweegpatroon, BMI, buikomvang, gezondheidsklachten

8 Enschede Velve-Lindenhof Monitoring § ? Onderzoek § Evaluatie inzet wijkverpleegkundige

9 Heerlen MSP Focus niet op onderzoek en metingen, maar op daadwerkelijke uitvoering en verankering Monitoring § ? Onderzoek § Procesevaluatie verbeterde samenwerking gezondheidsbevordering in de wijk

10 Leeuwarden Heechterp-Scheeringen Monitoring § geen bijzondere gezondheidsproblemen Onderzoek § geen

11 Nijmegen Hatert Monitoring § Volwassenenmonitor 2008 resultaten Hatert § Kindermonitor 2009-2010 resultaten Hatert Onderzoek § Stads- en wijkmonitor Gezondheid en Zorg 2009 Stadspeiling 2009, EMOVO 2008, Volwassenenmonitor 2008 § Onderzoek door studenten?

12 Rotterdam Oude Noorden Monitoring § geen bijzondere gezondheidsproblemen Onderzoek § Evaluatie van Klacht naar Kracht 2007-2010 deelnemers uit wijken met gezondheidsachterstand (2% Noorden) buikomvang, gewicht, cholesterol, HbA1c, bloeddruk, ervaren gezondheid, psychische gezondheid § Evaluatie ExIT (Extra Intensieve Trajectbegeleiding) multidisciplinair reïntegratieprogramma mensen met problemen met gezondheid, sociale participatie en betaald werk § Onderzoek babysterfte en perinatale gezondheid § Wijkonderzoek Samen Werken aan Goede Gezondheid oude Noord ≠ een van 6 focuswijken SWGG

13 Utrecht Overvecht 1 Gezonde wijken worden uitgebreid en aanpak verbreed Monitoring § Gezondheidspeiling Utrechtse volwassenen 2008 § Jeugdmonitor & EKD JGZ § Krachtwijkenmonitor oa gezondheid jaarlijks door dienst Bestuursinfo

14 Utrecht Overvecht 2 Onderzoek § Volksgezondheidsmonitor 2010 combi beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve info § Wijkgezondheidsprofielen 2010 monitors, AGIS database, registraties sterfte, huisarts, ed. § Evaluatie Gezond Gewicht Overvecht 2005-2009 overgewicht en leefstijl van 0-19 jarigen en ouders actiebegeleidend onderzoek § Evaluatie JOGG Noordwest 2010- jongeren op gezond gewicht actiebegeleidend onderzoek

15 Zaanstad Poelenburg Monitoring § Gezondheidsenquête volwassenen en senioren Onderzoek § Eerstelijns zorgscan - aanwezigheid eerstelijns zorg - gebruik huisarts, fysio, huishoudelijke hulp & verpleging - chronische ziekten, DM, aandoening bewegingsapparaat, psychische problemen - VAAM en andere bronnen

16 Geïnspireerd? Laat me vooral weten wat er nog mist! mariel.droomers@rivm.nl


Download ppt "Onderzoek naar gezondheid in de Gezonde Wijk Experimenten Mariël Droomers AMC-UvA / RIVM."

Verwante presentaties


Ads door Google