De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar gezondheid in de Gezonde Wijk Experimenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar gezondheid in de Gezonde Wijk Experimenten"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar gezondheid in de Gezonde Wijk Experimenten
Mariël Droomers AMC-UvA / RIVM

2 Inventarisatie Gezonde Wijk Experiment
Stad Gezonde Wijk Plan Onderzoek Amsterdam Noord & Geuzenveld-S ja ja Arnhem nee nee Den Haag alle (4) ja ja Deventer Rivierenwijk memo ? Dordrecht Crabbehof ja ja Eindhoven Doornakkers ja ja Enschede Velve-Lindenhof nee ja Heerlen MSP ja nee Leeuwarden Heechterp-S ja nee Nijmegen Hatert ja ja Rotterdam Oude Noorden ja ja Utrecht Overvecht ja ja Zaanstad Poelenburg ja ja

3 Amsterdam Noord & Geuzenveld-Sloterdijk 1
Monitoring JUMP-in leerlingvolgsysteem -jaarlijks leerlingen van 70 scholen in achterstandswijken -BMI, sportdeelname, motorische ontwikkeling, fitheid, zwemdiploma Gezondheidsmonitor volwassenen 2008

4 Amsterdam Noord & Geuzenveld-Sloterdijk 2
Onderzoek Mankracht 2011 leef- en gezondheidssituatie alleenstaande mannen in bijstand Actiebegeleidend onderzoek samenwerking GGD, zorg en welzijn -procesevaluatie en begeleiding ontwikkeling samenwerking -implementatie en bereik integrale preventie Evaluatie In Beweging in Noord bevorderen gezonde leefstijl en gezondheid cliënten DWI -activiteiten & werk, gezondheid, sociale omgeving Paal of Perk -van der Pekbuurt in Noord, buurt 5 in Geuzenveld-Slotermeer -bewegingsvriendelijke inrichting omgeving Evaluatie JOGG Nieuw-West (Geuzenveld-Slotermeer)

5 Den Haag alle aandachtswijken
Monitoring Overgewicht jeugd per wijk digitaal dossier JGZ Gezondheidsenquête volwassenen en ouderen 2008 Krachtwijkenmonitor 5 gezondheidsvragen (roken, sporten) twee x per jaar vragen aan vast wijkpanel Onderzoek Gezondheid in de krachtwijken 2010 monitors, nota’s, VAAM, verzekeraars, STIOM, etc. demografie, SES, woon- en leefomgeving, gezondheid, zorg Onderzoek perinatale sterfte Evaluatie Fit 4 Work

6 Dordrecht Crabbehof Monitoring
Gezondheid in Crabbehof 2008 gezondheid, sterfte, leefstijl, sociale en fysieke omgeving gezondheidsenquete, JGZ, CBS, politie, meldpunt overlast, enz Participatiemonitor Drechtsteden 2009 enkele vragen over beperkingen en sporten (eenmalig) Onderzoek Kwalitatief onderzoek bereik ouders preventie en aanpak overgewicht kinderen geen meting overgewicht

7 Eindhoven Doornakkers
Monitoring Gezondheidsmonitor volwassenen 2005 Gezondheidsmonitor volwassenen 2009 Onderzoek Actiebegeleidend onderzoek behoeften en wensen gezondheidsactiviteiten -sleutelfiguren, ouderen, volwassenen, kinderen Effectevaluatie beweegprogramma begin, eind en half jaar na afloop -beweegpatroon, BMI, buikomvang, gezondheidsklachten

8 Enschede Velve-Lindenhof
Monitoring ? Onderzoek Evaluatie inzet wijkverpleegkundige

9 Heerlen MSP Focus niet op onderzoek en metingen, maar op daadwerkelijke uitvoering en verankering Monitoring ? Onderzoek Procesevaluatie verbeterde samenwerking gezondheidsbevordering in de wijk

10 Leeuwarden Heechterp-Scheeringen
Monitoring geen bijzondere gezondheidsproblemen Onderzoek geen

11 Nijmegen Hatert Monitoring Volwassenenmonitor 2008 resultaten Hatert
Kindermonitor resultaten Hatert Onderzoek Stads- en wijkmonitor Gezondheid en Zorg 2009 Stadspeiling 2009, EMOVO 2008, Volwassenenmonitor 2008 Onderzoek door studenten?

12 Rotterdam Oude Noorden
Monitoring geen bijzondere gezondheidsproblemen Onderzoek Evaluatie van Klacht naar Kracht deelnemers uit wijken met gezondheidsachterstand (2% Noorden) buikomvang, gewicht, cholesterol, HbA1c, bloeddruk, ervaren gezondheid, psychische gezondheid Evaluatie ExIT (Extra Intensieve Trajectbegeleiding) multidisciplinair reïntegratieprogramma mensen met problemen met gezondheid, sociale participatie en betaald werk Onderzoek babysterfte en perinatale gezondheid Wijkonderzoek Samen Werken aan Goede Gezondheid oude Noord ≠ een van 6 focuswijken SWGG

13 Utrecht Overvecht 1 Gezonde wijken worden uitgebreid en aanpak verbreed Monitoring Gezondheidspeiling Utrechtse volwassenen 2008 Jeugdmonitor & EKD JGZ Krachtwijkenmonitor oa gezondheid jaarlijks door dienst Bestuursinfo

14 Utrecht Overvecht 2 Onderzoek Volksgezondheidsmonitor 2010 combi beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve info Wijkgezondheidsprofielen 2010 monitors, AGIS database, registraties sterfte, huisarts, ed. Evaluatie Gezond Gewicht Overvecht overgewicht en leefstijl van 0-19 jarigen en ouders actiebegeleidend onderzoek Evaluatie JOGG Noordwest jongeren op gezond gewicht actiebegeleidend onderzoek

15 Zaanstad Poelenburg Monitoring
Gezondheidsenquête volwassenen en senioren Onderzoek Eerstelijns zorgscan - aanwezigheid eerstelijns zorg - gebruik huisarts, fysio, huishoudelijke hulp & verpleging - chronische ziekten, DM, aandoening bewegingsapparaat, psychische problemen - VAAM en andere bronnen

16 Geïnspireerd. Laat me vooral weten wat er nog mist. mariel
Geïnspireerd? Laat me vooral weten wat er nog mist!


Download ppt "Onderzoek naar gezondheid in de Gezonde Wijk Experimenten"

Verwante presentaties


Ads door Google