De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amsterdam: gezonde leefomgeving 4 maart 2010 Annelies Acda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amsterdam: gezonde leefomgeving 4 maart 2010 Annelies Acda."— Transcript van de presentatie:

1 Amsterdam: gezonde leefomgeving 4 maart 2010 Annelies Acda

2 Deze presentatie  Wat we weten  Waar we mee te maken hebben  Wat we willen doen  Wat we doen en nog meer willen doen

3 SEGV, een aparte presentatie op zich  Amsterdam: grote stadsproblematiek (aard en omvang)  Wat gezondheidscijfers

4 Amsterdam: de nieuwste cijfers  Veel Amsterdammers zijn te zwaar (40%), bewegen te weinig (38%) en 83% eet te weinig fruit en groente.  27% van de Amsterdammers rookt (vier jaar geleden nog 33%).  Eén op de vijf Amsterdammers drinkt te veel  Veel geluidsoverlast in Amsterdam (bijna een derde)  Ventilatie van een woning kan beter  Groene woonomgeving scoort gemiddeld een 6,3  Zeven % van de Amsterdammers heeft ernstige psychische klachten, 41 % heeft milde psychische klachten  Eenzaamheid neemt toe: 1 op 3 wel eens eenzaam, 1 op 11 zeer eenzaam

5 Integraal beleid: tuurlijk  Afstemming tussen Sportplan en Nota Volksgezondheid  Samenhangend pakket maatregelen rondom bewegen, voeding, overgewicht  Afstemming met Wmo-nota  Convenant met Agis  Maar hoe verder? Dit is niet genoeg

6 preventie opvoeding leefomgeving onderwijs werk inkomen zorg Bron: min VWS

7 Waar we wat meer doen: Experiment De Gezonde Wwijk  Er is een Wijkaanpak (aanpak krachtwijken) – gezondheid laat ingebracht als Experiment De Gezonde Wijk  Onderzoek (www.degezondewijk.nl)  Regulier beleid  Convenant Agis – Gemeente Amsterdam

8 “Experiment De Gezonde Wijk”  2 Amsterdamse stadsdelen: Geuzenveld-Slotermeer en Amsterdam Noord. Ook Bos en Lommer geïnteresseerd  3 onderdelen DGW –Bewonersparticipatie ( “gezonde bewoners”) –Voorzieningen en programma’s (“gezonde zorg met preventieaanbod”) –Gezonde leefomgeving (“gezonde en veilige leefomgeving”)  Veel activiteiten op voorzieningen en programma’s, nieuwe uitdaging op gebied van leefomgeving (buurt 5, parken, maar ook verder?)  Onderzoek VU interessante input en adviezen! www.degezondewijk.nl. Inmiddels meer onderzoek. www.degezondewijk.nl  Financiering?

9 Amsterdamse WijkaanpakConvenant Gemeente Amsterdam - Agis diverse thema’s en activiteiten Beter Same n/ geinte g eerste lijn Experiment “De Gezonde Wijk” Geuzenveld- Amsterdam Slotermeer Noord Stadsbreed leren Convenant Agis – Gemeente Utrecht: “De gezonde wijk” diverse thema’s en activiteiten Ond erzo ek UvA Convenant woonservice- wijken (DZS) Sportplan gemeente (DMO) Kadernota Volksgezondhei d gemeente (GGD) Krachtwijken (ministerie WWI)Min VWS / WWI Gez Wijk Ruimtelijke ordening vraagstukken (DRO) Onderzoek VU “park of perk” WMO (DZS) Woning corpora ties

10 Gezondheidsdienst zoekt partner  Inspiratie: ‘Je moet eerst verkering hebben voordat je gaat trouwen…!’  Daten, daten, daten. Dus: gooi jezelf in de etalage, en vertel wat je zoekt in een relatie  Wat kan mijn project/werk bijdragen aan de gezondheid van de Amsterdammer? Maar ook: hoe kan een gezonde Amsterdammer bijdragen aan jouw doel?  Contacten met leefomgevingswereld: DRO, Structuurvisie, corporaties, planbureau leefomgeving, milieuprofessionals  Probleem complex, oplossing niet voor de hand, maar wel veel aanknopingspunten!

11 Ruim een jaar verder…  Moeizame start: hoog ambitieniveau en wisselend kennisniveau  Op zoek naar een ‘klik’ – ook wel wat hopeloze dates…  Aanpassing ambitieniveau: niet meteen trouwen en kinderen  Meer traject dan project, maar wel met een missie

12 Maar ook:  Projecten en plannen: –Structuurvisie Amsterdam –Natuurspeelplaatsen –Do’s en don’ts stedelijke vernieuwing in de pen –Creative Urbans (www.creativeurbans.nl)www.creativeurbans.nl –Lokale stuurgroepen met initiatief –Participatie door beweging: aanjager woningcorporatie! –Lokale inspiratiemiddag met buurtschouw (31 maart as) –Bewustwording partijen leefomgeving en wijkaanpak: er wordt al veel gedaan, en er kan meer (met extra input vanuit gezondheid) –Aansluiting met wetenschap

13 En ze leefden nog lang en gelukkig?  Belangen zijn helder en liggen op tafel  Financiën zijn vaag, maar mogelijkheden zijn er wel  Zonder onderzoek of op zijn minst documentatie blijft het bij pionieren  Blijf aansluiting zoeken met bestaand beleid en bestaande kennis bij elkaar brengen  Bepaal samen de agenda, houd niet strak vast aan eigen gezondheidsagenda

14 Samenhang en uitwisseling  G4 aanpak SEGV  Akkoord met VROM en VWS  Leren, uitwisselen, op alle lagen.  Integraal (gezondheids)beleid moet niet alleen op wijkniveau plaatsvinden, of stadsniveau

15


Download ppt "Amsterdam: gezonde leefomgeving 4 maart 2010 Annelies Acda."

Verwante presentaties


Ads door Google