De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische wetenschappen Sprekers: Prof. dr. Anna M.T. Bosman Prof. dr. Jan M.A.M. Janssens Postelein Jori Tuinte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische wetenschappen Sprekers: Prof. dr. Anna M.T. Bosman Prof. dr. Jan M.A.M. Janssens Postelein Jori Tuinte."— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische wetenschappen Sprekers: Prof. dr. Anna M.T. Bosman Prof. dr. Jan M.A.M. Janssens Postelein Jori Tuinte

2 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Een grote groep docenten (ca. 150) met een jaarlijks aantal van ca. 1400 studenten Directeur: Prof. dr. Anna M.T. Bosman www.annabosman.eu

3 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Sinds 2002 3-jarige Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen 1-jarige Masteropleiding Pedagogische wetenschappen is feitelijk orthopedagogiek 1-jarige Masteropleiding Onderwijskunde

4 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Orthopedagogiek  gespecialiseerde pedagogiek  ernstige problematiek  kinderen en jongeren met ernstige leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen  professionele hulpverlening (diagnostiek, indicatiestelling, begeleiding, behandeling)  wetenschappelijk verantwoorde hulpverlening

5 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Bachelor pedagogische wetenschappen Bachelor 1 = 60 EC (1680 uur studie) Bachelor 2 = 60 EC Bachelor 3 = 60 EC Totaal is Bachelorstudie 180 EC * 1 EC = 28 uur

6 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Uitgangspunten van het onderwijsprogramma  Theoretische scholing (88 EC)  Klinische of praktijkgerichte scholing (44 EC)  Onderzoeksvaardigheden (48 EC)

7 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Bachelor 1 (Propedeuse) Theoretische scholing Pedagogiek4 Ontwikkelingspsychologie8 Onderwijskunde4 Gedragsproblemen4 Ontwikkelings- en leerproblemen4 Onderzoeksvaardigheden Beschrijvende Statistiek 5 Toetsende Statistiek 5 Onderzoeksmethoden5 Klinische en academische scholing Wijsgerige en Historische Pedagogiek4 Academische Vaardigheden 6 Beroepsvaardigheden 6 Kennis in Praktijk 15

8 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Bachelor 2 Theoretische scholing Pedagogiek in de praktijk 4 Verklaringsmodellen 4 Ontwikkelingspsychopathologie 4 Interventies 4 Keuzevakken 12 Onderzoeksvaardigheden Psychometrie en Besliskunde6 Data-analyse5 Klinische en academische scholing Algemene psychodiagnostiek6 Academische vaardigheden 6 Beroepsvaardigheden6 Kennis in Praktijk 25

9 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Bachelor 3 (orthopedagogische verdieping) Theoretische scholing Sociale contexten 4 Neuropsychologie 4 Keuzevakken12 Onderzoeksvaardigheden Bachelorscriptie (onderzoekseminar)10 Klinische en Academische scholing Wetenschapsfilosofie4 Ethiek4 Methodiek van de psychodiagnostiek4 Behandelingsmethodiek4 Klinisch practicum8 Kennis in Praktijk 36

10 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Bachelor 3 (Onderwijskundige verdieping) Theoretische scholing Sociale contexten 4 Leren en instructie 4 Neuropsychologie 4 Onderwijs en maatschappij 4 Keuzevakken 4-6 12 Onderzoeksvaardigheden Bachelorscriptie 10 Onderwijskundige en academische scholing Wetenschapsfilosofie 4 Ethiek 4 Onderwijskundig practicum (werkveldoriëntatie) 8 Kennis in Praktijk 3 6

11 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Buitenland studeren: in het Bachelor 3 vanaf februari Honoursprogramma: 30 EC extra voor de excellente student Studie: 15 contacturen per week; mentoraat vanaf eerste jaar Kwaliteit opleiding: Beste in de Elseviergids

12 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Na afronding Bacheloropleiding Diploma Bachelor of Science (B.Sc.) Onduidelijke positie op de arbeidsmarkt Geeft directe toelating tot beperkt aantal masteropleidingen

13 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Mogelijke Masteropleidingen Eenjarige masteropleidingen bij PWO: Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen: Specialisatie orthopedagogiek: gezin en gedrag Specialisatie orthopedagogiek: leren en ontwikkeling Masteropleiding Onderwijskunde Tweejarige masteropleidingen: Onderzoeksmaster Behavioural Science Master Filosofie van de gedragswetenschappen

14 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Studeren maar ook ontspanning ….

15 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen De eenjarige masteropleiding theorie: 20 EC stage: 20 EC scriptie: 20 EC

16 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Na afronding Masteropleidingen Diploma Master of Science Goede arbeidsmarktperspectieven: –Beleidsector –Advisering –Begeleiding en behandeling –Onderzoek (promotietraject) –Onderwijs Met Klinische Master Pedagogische wetenschappen toegang tot Post-doctorale opleidingen: –GZ-opleiding –Orthopedagoog generalist

17 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Master Onderwijskunde Onderwijs en opleidingen in breedste zin van het woord: –Basis- en voortgezet onderwijs –Beroeps- en Hoger onderwijs –Bedrijfsopleidingen Bestuderen van leerprocessen in de context van: –De klas –De organisatie –De samenleving Gericht op verbetering van het onderwijs

18 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Beroepspraktijk Onderwijskunde Advisering en begeleiding Schoolbegeleidingsdiensten, landelijke pedagogische centra, opleidingsadviesbureau’s, onderwijskundige diensten … Ontwerp en ontwikkeling: CITO, Stichting leerplanontwikkeling, educatieve uitgeverijen … Beleidsontwikkeling en - ondersteuning: Overheid (gemeente & ministerie), universiteiten en hbo’s, non- profitsector … Onderzoek: Universiteit en HBO, onderzoekbureau’s, Centraal Cultureel Planbureau …

19 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Master Orthopedagogiek van leren en ontwikkeling Specialisaties en doelgroepen Verstandelijke beperkingen (ernstig to matig) Zintuiglijke beperkingen (doof en slechthorend, blind en slechtziend) Lichamelijke beperkingen (cerebrale parese, spina bifida DCD, spieraandoeningen, etc.) Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) Hoogbegaafdheid (kan ook een probleem zijn ;-)

20 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Leerproblemen Taalleerproblemen Leesleerproblemen Schrijfproblemen Rekenproblemen Gedragsproblemen –ADHD –Autisme Problemen van hoogbegaafden Sociale leercondities Interculturele variatie

21 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Probleemgedrag Automutilatie Zindelijkheid Slaapproblemen Voedselweigering

22 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Samenwerkende instellingen (stage en scriptie) Samenwerkingsverbanden van scholen Netwerk schoolbegeleidingsdiensten (Speciaal) Basisonderwijs De La Salle Groot Klimmendaal Pluryn-Werkenrode, Winckelsteegh ZoZijn Leo Kannerhuis Sensis Viataal Sint Marie Centrum Begaafdheidsonderzoek Academisch Centrum Expertisecentrum Nederlands Expertisecentrum Atypische Communicatie

23 Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag Determinanten Opvoedings - en gezinsprocessen Ontwikkeling Kind Voorlichting PWO Radboud Universiteit Nijmegen

24 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Opvoedings- en gezinsprocessen Opvoedingsstijl Cohesie Aanpassingsvermogen Hierarchie Communicatie Determinanten Opvoedings - en gezinsprocessen Ontwikkeling Kind

25 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Determinanten Kenmerken: Kind Ouder Omgeving Determinanten Opvoedings - en gezinsprocessen Ontwikkeling Kind

26 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Ontwikkeling kind Sociale, morele, emotionele ontwikkeling Gedragsproblemen Determinanten Opvoedings - en gezinsprocessen Ontwikkeling Kind

27 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Interventie VOORAF DIAGNOSTIEK! Gericht op het kind Gericht op de ouder(s) Gericht op het gezin

28 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Onderwijsprogramma 2 vakken (elk 5 EC) -Ontwikkelingspsychopathologie -Professionele klinische competenties Stage20 Casuistiek10 Scriptie30

29 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Mogelijkheden masterstage RIAGG/GGZ Jeugdhulpverlening Justitie Opvoedingsondersteuning

30 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Scriptie-onderwerpen Roken, drinken, obesitas Opvoeding in Nederland Opvoeding en morele ontwikkeling Intensieve gezinsbehandeling Recidive Persoonlijkheid, O-K relatie en gedragsproblemen Opvoedingswinkel

31 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Vragen?

32 Bachelor voorlichtingsdag 2 april 2011 Pedagogische wetenschappen Tot ziens in Nijmegen!


Download ppt "Pedagogische wetenschappen Sprekers: Prof. dr. Anna M.T. Bosman Prof. dr. Jan M.A.M. Janssens Postelein Jori Tuinte."

Verwante presentaties


Ads door Google