De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische wetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische wetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische wetenschappen
Sprekers: Prof. dr. Anna M.T. Bosman Prof. dr. Jan M.A.M. Janssens Postelein Jori Tuinte

2 Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Een grote groep docenten (ca. 150) met een jaarlijks aantal van ca studenten Directeur: Prof. dr. Anna M.T. Bosman

3 Sinds 2002 3-jarige Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen
1-jarige Masteropleiding Pedagogische wetenschappen is feitelijk orthopedagogiek 1-jarige Masteropleiding Onderwijskunde 3

4 Orthopedagogiek gespecialiseerde pedagogiek ernstige problematiek
kinderen en jongeren met ernstige leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen professionele hulpverlening (diagnostiek, indicatiestelling, begeleiding, behandeling) wetenschappelijk verantwoorde hulpverlening dyslectici, autisten, adhd-ers, gehandicapten, criminelen,

5 Bachelor pedagogische wetenschappen
Bachelor 1 = 60 EC (1680 uur studie) Bachelor 2 = 60 EC Bachelor 3 = 60 EC Totaal is Bachelorstudie 180 EC * 1 EC = 28 uur 5

6 Uitgangspunten van het onderwijsprogramma
Theoretische scholing (88 EC) Klinische of praktijkgerichte scholing (44 EC) Onderzoeksvaardigheden (48 EC) 6

7 Bachelor 1 (Propedeuse)
Theoretische scholing Pedagogiek Ontwikkelingspsychologie 8 Onderwijskunde 4 Gedragsproblemen 4 Ontwikkelings- en leerproblemen 4 Onderzoeksvaardigheden Beschrijvende Statistiek 5 Toetsende Statistiek Onderzoeksmethoden 5 Klinische en academische scholing Wijsgerige en Historische Pedagogiek 4 Academische Vaardigheden 6 Beroepsvaardigheden 6 Kennis in Praktijk 7 7

8 Bachelor 2 Theoretische scholing Onderzoeksvaardigheden
Pedagogiek in de praktijk Verklaringsmodellen Ontwikkelingspsychopathologie Interventies Keuzevakken 12 Onderzoeksvaardigheden Psychometrie en Besliskunde 6 Data-analyse 5 Klinische en academische scholing Algemene psychodiagnostiek 6 Academische vaardigheden 6 Beroepsvaardigheden 6 Kennis in Praktijk 2 5 8 8

9 Bachelor 3 (orthopedagogische verdieping)
Theoretische scholing Sociale contexten 4 Neuropsychologie 4 Keuzevakken 12 Onderzoeksvaardigheden Bachelorscriptie (onderzoekseminar) 10 Klinische en Academische scholing Wetenschapsfilosofie 4 Ethiek 4 Methodiek van de psychodiagnostiek 4 Behandelingsmethodiek 4 Klinisch practicum 8 Kennis in Praktijk 3 6 9 9

10 Bachelor 3 (Onderwijskundige verdieping)
Theoretische scholing Sociale contexten 4 Leren en instructie 4 Neuropsychologie 4 Onderwijs en maatschappij 4 Keuzevakken Onderzoeksvaardigheden Bachelorscriptie 10 Onderwijskundige en academische scholing Wetenschapsfilosofie 4 Ethiek 4 Onderwijskundig practicum (werkveldoriëntatie) 8 Kennis in Praktijk 3 6 10 10

11 Buitenland studeren: in het Bachelor 3 vanaf februari
Honoursprogramma: 30 EC extra voor de excellente student Studie: 15 contacturen per week; mentoraat vanaf eerste jaar Kwaliteit opleiding: Beste in de Elseviergids

12 Na afronding Bacheloropleiding
Diploma Bachelor of Science (B.Sc.) Onduidelijke positie op de arbeidsmarkt Geeft directe toelating tot beperkt aantal masteropleidingen 12

13 Mogelijke Masteropleidingen
Eenjarige masteropleidingen bij PWO: Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen: Specialisatie orthopedagogiek: gezin en gedrag Specialisatie orthopedagogiek: leren en ontwikkeling Masteropleiding Onderwijskunde Tweejarige masteropleidingen: Onderzoeksmaster Behavioural Science Master Filosofie van de gedragswetenschappen 13

14 Studeren maar ook ontspanning ….

15 De eenjarige masteropleiding
theorie: 20 EC stage: 20 EC scriptie: 20 EC 15

16 Na afronding Masteropleidingen
Diploma Master of Science Goede arbeidsmarktperspectieven: Beleidsector Advisering Begeleiding en behandeling Onderzoek (promotietraject) Onderwijs Met Klinische Master Pedagogische wetenschappen toegang tot Post-doctorale opleidingen: GZ-opleiding Orthopedagoog generalist 16

17 Master Onderwijskunde
Onderwijs en opleidingen in breedste zin van het woord: Basis- en voortgezet onderwijs Beroeps- en Hoger onderwijs Bedrijfsopleidingen Bestuderen van leerprocessen in de context van: De klas De organisatie De samenleving Gericht op verbetering van het onderwijs 17

18 Beroepspraktijk Onderwijskunde
Advisering en begeleiding Schoolbegeleidingsdiensten, landelijke pedagogische centra, opleidingsadviesbureau’s, onderwijskundige diensten … Ontwerp en ontwikkeling: CITO, Stichting leerplanontwikkeling, educatieve uitgeverijen … Beleidsontwikkeling en - ondersteuning: Overheid (gemeente & ministerie), universiteiten en hbo’s, non-profitsector … Onderzoek: Universiteit en HBO, onderzoekbureau’s, Centraal Cultureel Planbureau … 18

19 Master Orthopedagogiek van leren en ontwikkeling
Specialisaties en doelgroepen Verstandelijke beperkingen (ernstig to matig) Zintuiglijke beperkingen (doof en slechthorend, blind en slechtziend) Lichamelijke beperkingen (cerebrale parese, spina bifida DCD, spieraandoeningen, etc.) Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) Hoogbegaafdheid (kan ook een probleem zijn ;-) 19 19

20 Leerproblemen Taalleerproblemen Leesleerproblemen Schrijfproblemen
Rekenproblemen Gedragsproblemen ADHD Autisme Problemen van hoogbegaafden Sociale leercondities Interculturele variatie 20

21 Probleemgedrag Automutilatie Zindelijkheid Slaapproblemen
Voedselweigering 21

22 Samenwerkende instellingen (stage en scriptie)
Samenwerkingsverbanden van scholen Netwerk schoolbegeleidingsdiensten (Speciaal) Basisonderwijs De La Salle Groot Klimmendaal Pluryn-Werkenrode, Winckelsteegh ZoZijn Leo Kannerhuis Sensis Viataal Sint Marie Centrum Begaafdheidsonderzoek Academisch Centrum Expertisecentrum Nederlands Expertisecentrum Atypische Communicatie 22

23 Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag
Voorlichting PWO Radboud Universiteit Nijmegen Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag Determinanten Opvoedings - en gezinsprocessen Ontwikkeling Kind

24 Opvoedings- en gezinsprocessen
Opvoedingsstijl Cohesie Aanpassingsvermogen Hierarchie Communicatie Determinanten Opvoedings - en gezinsprocessen Ontwikkeling Kind

25 Determinanten Determinanten Opvoedings - Ontwikkeling
Kenmerken: Kind Ouder Omgeving Determinanten Opvoedings - en gezinsprocessen Ontwikkeling Kind

26 Ontwikkeling kind Determinanten Opvoedings - Ontwikkeling
Sociale, morele, emotionele ontwikkeling Gedragsproblemen Determinanten Opvoedings - en gezinsprocessen Ontwikkeling Kind

27 Interventie VOORAF DIAGNOSTIEK! Gericht op het kind
Gericht op de ouder(s) Gericht op het gezin

28 Onderwijsprogramma 2 vakken (elk 5 EC) Ontwikkelingspsychopathologie
Professionele klinische competenties Stage Casuistiek Scriptie

29 Mogelijkheden masterstage
RIAGG/GGZ Jeugdhulpverlening Justitie Opvoedingsondersteuning

30 Scriptie-onderwerpen
Roken, drinken, obesitas Opvoeding in Nederland Opvoeding en morele ontwikkeling Intensieve gezinsbehandeling Recidive Persoonlijkheid, O-K relatie en gedragsproblemen Opvoedingswinkel

31 Vragen?

32 Tot ziens in Nijmegen! 32 32


Download ppt "Pedagogische wetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google