De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPV CGG De Meregaard Almere

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPV CGG De Meregaard Almere"— Transcript van de presentatie:

1 SPV CGG De Meregaard Almere
Jan Seeleman SPV CGG De Meregaard Almere

2 POH - GGZ Werken in de 1e lijn.

3 Casus Betreft jongeman van 35 jaar. Woont bij zijn ouders. Heeft een vriendin in Engeland. Heeft een werkconflict. Blanco voorgeschiedenis

4 Klachten Stemming is wisselend. - Moe - Lusteloos - Geen energie
- Sterk verhoogd prikkelbaar - Verdrietig, maar ook woedend van binnen - Veel stress/spanning - Piekert veel - Beleeft conflict als een film die aan hem voorbij gaat - Concentratie is slecht

5 Slapen: - gemiddeld 5 à 6 uur per nacht
- telkens wakker - is een van de belangrijkste klachten voor cliënt

6 Eten: - geen eetlust - smaakt soms - laatste 3 weken 10 kilo afgevallen Suïcidaliteit: geen sprake van, dankzij goede band met ouders en vriendin

7 Omstandigheden Komt uit Joods gezin.
Moeder werd in het verleden ooit opgenomen in toestand van overspannen- heid in APZ. Zij was bekend met 2e generatieproblematiek.

8 Sociaal: zeer goede band met ouders en
zijn vriendin Hobby : Japanse tekenfilms

9 Behandelhistorie Behandelhistorie:
Op 12e jaar in therapie geweest bij een psycholoog in Amsterdam i.v.m. agressie en geweld. Sloeg op de lagere school veel om zich heen. Weet absoluut niet meer waarom.

10 Diagnose: DSM-lV-R: - As l : Depressie i.e.z., eenmalig
- As ll : Uitgesteld - As lll : Geen diagnose/aandoening as lll - As lV: Dreiging werk kwijt te raken - As V : Bij aanvang GAF: Hoogste GAF:

11 Afspraken: Cliënt krijgt folders mee over depressie,
depressie en medicatie en een folder over burn-out Cliënt gaat met huisarts bespreken start andere slaapmedicatie Cliënt gaat nadenken over welke vervolg- stappen hij kan maken in reactie op het besluit van zijn werkgever

12 Volgende keer nemen we een besluit tot het al of niet starten met een anti-depressivum.
Cliënt heeft reeds een afspraak gepland met zijn bedrijfsarts . Ik geef hem overweging mee om advocaat in de arm te nemen

13 2e gesprek Gaat niet goed. Slaat nauwelijks Onophoudelijk piekeren
Voelt zich verslagen, alsof hij op de grond Ligt Voelt zich zeer gekrenkt en kwetsbaar Ziet voorstel van bedrijfsarts voor gesprek Met werkgever en onpartijdig persoon Er bij op dit moment niet zitten

14 2e gesprek (vervolg) Beleeft alles als uitzichtloos Weinig veerkracht
Komt tot weinig Niet suïcidaal dankzij steun sociale omgeving

15 Afspraken bij 2e gesprek
Cliënt gaat dagschema maken met als doel zinvolle dagbesteding en zichzelf activeren, alsmede afleiding zoeken Ik adviseer huisarts te starten met een anti-depressivum en slaapmiddel er bij We maken een vervolgafspraak over drie weken en verzoek dat ouders meekomen

16 3e gesprek Moeder is meegekomen. Geeft veel aanvullende informatie
Conclusie: depressief toestandsbeeld t.g.v. overbelastheid en krenking

17 Afspraken bij 3e gesprek
Cliënt gaat door met Remeron 45 mg. per dag Effect hiervan afwachten Hoort binnen 2 weken wat bedrijf voor verdere stappen gaat ondernemen Cliënt over 2 weken retour

18 4e gesprek Zowel moeder als cliënt geven aan dat het
iets beter gaat de laatste tijd Geeft zelf aan dat de gesprekken hem goed doen. Voelt zich serieus genomen, begrepen, mede door de steun van zijn ouders Opvallend: passiviteit en gekrenktheid Wil niet naar GGZ 2e lijn.

19 Interventies en afspraken
Confrontatie met zijn gedrag Klaarblijkelijk positieve effect anti- depressieve medicatie

20 Cliënt gaat actief aan de slag om te
bekijken welke juridische mogelijkheden er zijn Moeder: aangesloten bij een bond en in sociale omgeving juridische kennis aanwezig Ik neem contact op met bedrijfsarts Retour over een maand

21 Bedrijfsarts Ik neem telefonisch contact op met bedrijfsarts
Vindt werkgever minnelijk in houding Adviseert vertrouwenspersoon mee te nemen in gesprek met werkgever en zich niet te laten slachtofferen Zonodig zal hij officiële mediation adviseren

22 5e gesprek Stemming iets beter, minder somber
- Kan soms weer een beetje lachen - Opener en levendiger in mimiek Wel blijft slapen een groot probleem door het vele piekeren

23 5 e gesprek (vervolg) Is tegelijkertijd zeer teleurgesteld en nog bozer dat niemand hem kan of wil helpen om hem Bij te staan met gesprek met werkgever. Geeft geen antwoord waarom hij niet zelf Naar bedrijfsarts heeft gebeld.

24 Afspraken bij 5e gesprek
Retour over een maand Cliënt gaat zelf naar wetswinkel om juridische hulp te zoeken

25 6e gesprek Een week na het vorige gesprek liet
Cliënt telefonisch weten dat hij een advocaat in de arm had genomen Daarop schrijf ik op verzoek advocaat Een brief met medische informatie (schriftelijke toestemming van cliënt) In dit gesprek veel aandacht voor persoonlijke eigenschappen/kenmerken

26 7e gesprek Meer mimiek en affect, ondanks gekrenktheid
Strijdbare houding Kortgeding gepland over 2 maanden Cliënt voelt zich heel goed bij dit alles Psycho-educatie t.a.v. krenking

27 Afspraken bij 7e gesprek
Methode Rijnders 1. Cliënt gaat zijn karaktereigenschappen opschrijven 2. Van elke eigenschap beschrijft hij het quadrant 3. Continuum-as tekenen met 2 uitersten met 2 (voor hem) bekende personen Cliënt reageert positief en gemotiveerd.

28 8e gesprek Nare brief advocaat tegenpartij ontvangen
Cliënt is op kickboksen gegaan Gevolg: kan nu zijn woede helemaal uitleven op een zandzak. Doet hem erg goed. Opdrachten vorige gesprek slechts summier uitgewerkt Uitgebreid stilgestaan bij narcisme

29 Afspraken bij 8e gesprek
Opdrachten vorige gesprek herhaald OQ-lijst meegegeven Retour over drie weken Cliënt uit zich heel positief over dit gesprek

30 9e gesprek. OQ-lijst ingevuld en meegenomen
Uitgebreid de opdracht persoonlijkheids- kenmerken m.b.v. de quadranten te beschrijven uitgevoerd en keurig ingevuld. Conclusie: ik wil er hard werken aan mijn eigenschap van “korte lont” Voor het overige is hij tevreden met zijn eigenschappen.

31 10e gesprek. Eindgesprek Gaat heel goed.
Cliënt vertelt opgetogen dat hij de rechtszaak tegen zijn werkgever op alle punten heeft gewonnen. Krijgt fors geldbedrag. Belangrijkste voor hem is dat zijn eer en rechtvaardigheidsgevoel zijn gered. Depressieve klachten vrijwel geheel verdwenen.

32 10 gesprek (vervolg) Ziet toekomst optimistisch tegemoet
Wil gaan solliciteren Wil vriendin met beide kinderen naar Nederland halen Brief met medische informatie heeft volgens cliënt belangrijke rol gespeeld bij de rechtszitting.

33 Afspraken bij eindgesprek.
Behandeling wordt afgesloten Ik informeer de huisarts Ik geef advies mee om anti-depressivum nog een half jaar te gebruiken.

34 Tot slot Signaleringsplan Levensmotto

35 Rol POH GGZ (casus) Diagnostiek Advisering Psycho-educatie
Kortdurende behandeling Betrekken directe omgeving Brugfunctie Voorkomen verwijzing naar 2e lijn


Download ppt "SPV CGG De Meregaard Almere"

Verwante presentaties


Ads door Google