De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Programma van de avond:
1. Algemene presentatie Voorstellen schoolleiding en mentoren Bijzonderheden leerjaar twee PAUZE 2. Uiteen naar lokalen met mentoren Informatie door mentor Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde avond uur

3 Schoolleiding Havo/Vwo
Dhr. J. Schoeren Directie Havo/Vwo Team 1 Havo 1 en 2 Team 2 Vwo 1 t/m 3 Team 3 Gymnasium 1 t/m 6 Team 4 Havo 3 t/m 5 Team 5 Vwo 4 t/m 6

4 Onderwijsteams Havo/Vwo
TEAM 1: Havo 1 en 2 TEAM 2: Vwo 1 t/m 3 Mevr. M. Scholten TEAM 3: Gymnasium 1 t/m 6 Dhr. J. van Dijk Mevr. H. Molenkamp TEAM 4: Havo 3 t/m 5 TEAM 5: Vwo 4 t/m 6 Mevr. C. Simons Dhr. F. Nieuwenhuijse

5 Team 1: HAVO 1+2 Mevr. Willems H2A Mevr. Smulders H2B

6 Team 1: HAVO 1 en 2 Mevr. Tunç H2C Mevr. Reuten H2D

7 Team 2: VWO 1, 2 en 3 Mevr. Bremmers Dhr. Koningstein Mevr. Manders
A2A Dhr. Koningstein A2B Mevr. Manders A2C

8 Team 3: GYMNASIUM 1 t/m 6 Mevr. Kuijlaars G2A

9 Teams Een beperkte groep docenten volgt haar leerlingen met als doel een betere afstemming op de leerlingen Teamrollen (1e lijns begeleiding): Leerling: lerende Vakdocent: verzorger van het onderwijs Mentor: spil in de begeleiding Intern begeleider: coach mentoren en specialist in begeleding 2e lijns rollen Wil jij in je praatje opnemen dat bij ziekte (langdurig of ziekenhuis of beenbreuk etc.) het fijn is als de school (lees receptie) het verlofverzoek krijgt maar dat de mentor graag inhoudelijk op de hoogte gebracht wordt, dus twee belletjes/mail. En verder opmerken heftige zaken via de receptie en niet direct op de mobiel van de kinderen dan is begeleiding niet mogelijk. Ook opmerken dat bijzonderheden als ziekte van familieleden goed zijn om te melden bij de mentor, die kan dan beter inspringen/begeleiden waar nodig. Ik neem ook op dat men gewend is continue en snel te communiceren, maar dat dit grenzen heeft, heftige zaken natuurlijk altijd (weekend of vakantie) meteen, maar overige zaken in werktijd en met marge voor terugbellen.

10 De leerling centraal leerling school thuis

11 Het puberbrein

12 Pubers kunnen dus moeite hebben met:
Het van zichzelf bewust zijn Logisch denken Concentratie Kunnen bepalen wat belangrijk is en wat niet Verbanden zien tussen dingen Het maken van keuzes en het motiveren daarvan Het maken van een langetermijnplanning Het inschatten van de gevolgen van hun gedrag Het beheersen van impulsen Het inslapen en actief zijn Sociale vaardigheden; zoals het herkennen van emoties in gezichtsuitdrukkingen en je kunnen invoelen in anderen

13 Leerjaar twee Identiteitsbepaling Hormonen
Grote gerichtheid op de ‘peergroup’ Veranderende jongere, veranderend contact Individuele verschillen Veelal grote stappen in leerjaar twee

14 Balanceren in de opvoeding en begeleiding
Het wezen van opvoeden is dat volwassenen aan kinderen situaties aanbieden waarin deze zich relatief veilig en angstvrij kunnen uiten en ontwikkelen. Wanneer dit lukt worden ze daarmee tegelijkertijd geholpen hun driften of impulsen te leren hanteren en beheersen. Weliswaar nooit volledig - het touwtje staat een zekere speelruimte toe - maar in voldoende mate. Julia Boulanger op

15 Voorwaarden voor leren:
Veiligheid Voldoende uitdaging Emotionele betrokkenheid Motivatie en energie leerling school thuis

16 Pesten

17 Begeleiding Mentor Bandbreedteuur Huiswerkklas Spreekuur

18 Bijzonderheden Bedankt voor uw aandacht Rekenen Lesuitval en rekenen
Meer informatie:

19 Kennismaken met de mentoren
H2A Mevr. Willems lokaal 417 H2B Mevr. Smulders lokaal 418 H2C Mevr. Tunç lokaal 419 H2D Mevr. Reuten lokaal 421 A2A Mevr. Bremmers lokaal 512 A2B Dhr. Koningstein lokaal 513 A2C Mevr. Manders lokaal 514 G2A Mevr. Kuijlaars lokaal 517


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google