De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Programma van de avond: 1. Algemene presentatie Voorstellen schoolleiding en mentoren Bijzonderheden leerjaar twee PAUZE 2. Uiteen naar lokalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Programma van de avond: 1. Algemene presentatie Voorstellen schoolleiding en mentoren Bijzonderheden leerjaar twee PAUZE 2. Uiteen naar lokalen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Programma van de avond: 1. Algemene presentatie Voorstellen schoolleiding en mentoren Bijzonderheden leerjaar twee PAUZE 2. Uiteen naar lokalen met mentoren Informatie door mentor Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde avond 21.30 uur

3 Schoolleiding Havo/Vwo Directie Havo/Vwo Team 1 Havo 1 en 2 Team 2 Vwo 1 t/m 3 Team 3 Gymnasium 1 t/m 6 Team 4 Havo 3 t/m 5 Team 5 Vwo 4 t/m 6 Dhr. J. Schoeren

4 TEAM 1: Havo 1 en 2 TEAM 2: Vwo 1 t/m 3 TEAM 3: Gymnasium 1 t/m 6 TEAM 4: Havo 3 t/m 5 TEAM 5: Vwo 4 t/m 6 Mevr. C. Simons Dhr. J. van Dijk Dhr. F. Nieuwenhuijse Mevr. H. Molenkamp Mevr. M. Scholten Onderwijsteams Havo/Vwo

5 Team 1: HAVO 1+2 Mevr. Willems H2A Mevr. Smulders H2B

6 Team 1: HAVO 1 en 2 Mevr. Reuten H2D Mevr. Tunç H2C

7 Team 2: VWO 1, 2 en 3 Mevr. Bremmers A2A Dhr. Koningstein A2B Mevr. Manders A2C

8 Team 3: GYMNASIUM 1 t/m 6 Mevr. Kuijlaars G2A

9 Teams Een beperkte groep docenten volgt haar leerlingen met als doel een betere afstemming op de leerlingen Teamrollen (1 e lijns begeleiding): Leerling: lerende Vakdocent: verzorger van het onderwijs Mentor: spil in de begeleiding Intern begeleider: coach mentoren en specialist in begeleding 2 e lijns rollen

10 leerling school thuis De leerling centraal

11 http://youtu.be/AqgiDZH04og Het puberbrein

12 Pubers kunnen dus moeite hebben met: Het van zichzelf bewust zijn Logisch denken Concentratie Kunnen bepalen wat belangrijk is en wat niet Verbanden zien tussen dingen Het maken van keuzes en het motiveren daarvan Het maken van een langetermijnplanning Het inschatten van de gevolgen van hun gedrag Het beheersen van impulsen Het inslapen en actief zijn Sociale vaardigheden; zoals het herkennen van emoties in gezichtsuitdrukkingen en je kunnen invoelen in anderen

13 Identiteitsbepaling Hormonen Grote gerichtheid op de ‘peergroup’ Veranderende jongere, veranderend contact Individuele verschillen Veelal grote stappen in leerjaar twee Leerjaar twee

14 Het wezen van opvoeden is dat volwassenen aan kinderen situaties aanbieden waarin deze zich relatief veilig en angstvrij kunnen uiten en ontwikkelen. Wanneer dit lukt worden ze daarmee tegelijkertijd geholpen hun driften of impulsen te leren hanteren en beheersen. Weliswaar nooit volledig - het touwtje staat een zekere speelruimte toe - maar in voldoende mate. Julia Boulanger op http://www.opvoeden.biz/canon-van-opvoeding/het-wezen-van-de-opvoedinghttp://www.opvoeden.biz/canon-van-opvoeding/het-wezen-van-de-opvoeding Balanceren in de opvoeding en begeleiding

15 Voorwaarden voor leren: Veiligheid Voldoende uitdaging Emotionele betrokkenheid Motivatie en energie leerling thuisschool

16 Pesten

17 Begeleiding Mentor Bandbreedteuur Huiswerkklas Spreekuur

18 Bedankt voor uw aandacht Meer informatie: www.commanderijcollege.nl Bijzonderheden Rekenen Lesuitval en rekenen

19 Kennismaken met de mentoren H2AMevr. Willemslokaal 417 H2BMevr. Smulderslokaal 418 H2CMevr. Tun ç lokaal 419 H2DMevr. Reutenlokaal 421 A2AMevr. Bremmerslokaal 512 A2BDhr. Koningsteinlokaal 513 A2CMevr. Manderslokaal 514 G2AMevr. Kuijlaarslokaal 517


Download ppt "Welkom. Programma van de avond: 1. Algemene presentatie Voorstellen schoolleiding en mentoren Bijzonderheden leerjaar twee PAUZE 2. Uiteen naar lokalen."

Verwante presentaties


Ads door Google