De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 oktober 2005 Leo Klatter Case 1.2 Rijkswaterstaat Op weg naar professioneel asset management.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 oktober 2005 Leo Klatter Case 1.2 Rijkswaterstaat Op weg naar professioneel asset management."— Transcript van de presentatie:

1 11 oktober 2005 Leo Klatter Case 1.2 Rijkswaterstaat Op weg naar professioneel asset management

2 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat2 Programma workshop Inleiding praktijk Rijkswaterstaat –Spanningsveld behoefte – budget –Oplossingen op dit moment –Op weg naar professioneel asset management Test uw kennis! Vragen uit de zaal en discussie met de zaal Afronding

3 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat3 Uitgangspositie ca 10 jaar terug Geen sterk verhaal –Subjectieve informatie –Geen uniform dekkend landelijk beeld –Technisch georiënteerd –Risico’s niet goed verwoord => Onderbouwing noodzakelijk! Toenemende spanning behoefte – budget –Veroudering areaal kunstwerken –Intensivering gebruik 1970-80

4 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat4 Onderbouwing is …. Eenvoudige vragen, lastig te beantwoorden: Wat moeten we doen –gedurende de levensduur? –einde levensduur? Wat kost dat en waarom zoveel? Waarom moeten we dat doen? Kan het beter / slimmer / goedkoper?

5 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat5 Onderhoud tijdens de levensduur Instandhoudingsplan per kunstwerk –Een detailniveau onder kunstwerk –Kengetallen voor frequenties en kosten standaard maatregelen Van ervaringsgetallen naar objectieve ramingen Opbouw kengetallen Opbouw programmakosten (PRI systematiek)

6 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat6 Kosten referentie object 13 Euro / m 2 per jaar

7 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat7 Onderhoudskosten netwerk

8 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat8 minimum Waarom moet dat? Veiligheid Leefbaarheid Comfort Aanzien Bereikbaarheid Kwaliteitsniveau Beschrijven expert opinion en gangbare praktijk Basisonderhoudsniveau

9 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat9 Kan het beter / slimmer / goedkoper? Inzicht in programma’s leert waar het beter kan Benchmarken binnen- en buitenland Onderhoudsoptimalisatie modellen Onderwerpen voor verbetering: –Voegovergangen in bruggen / viaducten –Conservering van staalconstructies –Cost engineering in B&O

10 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat10 Naar professioneel assetmanagement Risicobenadering –Veiligheid –beschikbaarheid –Kosten De gebruiker centraal Integratie bedrijfsprocessen –Middelen –Informatie –Mensen

11 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat11 Het landelijk overzicht van de conditie van de kunstwerken in Nederland leverde voor 2005 een overzicht van achterstallig onderhoud, Achterstallig Onderhoud 2005

12 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat12 Test uw kennis Beheer en onderhoud in 5 vragen

13 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat13 Vraag 1 Is het aantal beweegbare Bruggen in het hoofdwegennet groter dan 50?

14 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat14 Antwoord vraag 1 Nee; 43

15 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat15 Vraag 2 Zijn de onderhoudskosten gemiddeld per jaar van een grote betonnen brug (>200 m) groter dan een betonnen viaduct in de autoweg?

16 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat16 Antwoord vraag 2 Nee, gemiddeld ca 20% lager

17 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat17 Vraag 3 Het aandeel kunstwerken in het onderhoudsbudget is ruwweg 25%

18 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat18 Antwoord vraag 3 Ja; bij Rijkswaterstaat is de grootste post verhardingen ruwweg 50% Snelle groeier verkeersvoorzieningen, vooral door DVM

19 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat19 Vraag 4 Geeft uitstel onderhoud bij gelijkblijvende functionele eisen lagere onderhoudskosten?

20 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat20 Antwoord vraag 4 Nee; in de regel niet. Besparing op onderhoud die grotere risico’s voor gebruikers tot gevolg heeft is verandering van functionele eisen

21 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat21 Vraag 5 De soort informatiebehoefte vanuit inspecties verandert sterk

22 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat22 Antwoord vraag 5 Ja; risicobenadering, middellange termijn informatie (voorspellend)

23 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat23 Vraag 6 Op basis van kengetallen kan voor een kunstwerk een betrouwbare onderhoudsperognose gemaakt worden.

24 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat24 Antwoord vraag 6 Nee, kengetallen gelden als gemiddelden.

25 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat25 Vraag 7 Een groot voordeel van het sturen op een BON is dat het nut en de noodzaak van technische onderhoudstrategieën transparant gemaakt worden voor geldverstrekkers

26 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat26 Antwoord vraag 7 Ja.

27 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat27 Vraag 8 De grootste kostenbesparingen zijn te verdienen door op een technisch optimaal moment onderhoud te plegen.

28 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat28 Antwoord vraag 8 Nee. Hierbij speelt primair het optimaal plannen en clusteren van werkzaamheden een rol

29 11 oktober 2005 Case 1.2 Rijkswaterstaat29 Discussie met de zaal


Download ppt "11 oktober 2005 Leo Klatter Case 1.2 Rijkswaterstaat Op weg naar professioneel asset management."

Verwante presentaties


Ads door Google