De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. Kansengroepen Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 Gepresenteerd door Martine Druant Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. Kansengroepen Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 Gepresenteerd door Martine Druant Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan."— Transcript van de presentatie:

1 2. Kansengroepen Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 Gepresenteerd door Martine Druant Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan De Mulder Martine Druant Hélène Zimmer

2 2 Overzicht van de uiteenzetting "Kansengroep" op basis van het niveau van de werkgelegenheidsgraad, vanuit het oogpunt van de integratie op de arbeidsmarkt 1. Laaggeschoolden: transversale kansengroep 2. Vrouwen 3. Jongeren 4. Personen van 55 tot 64 jaar 5. Buitenlanders

3 3 Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad in 2009 (procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd) Texte BrusselVlaanderenWalloniëBelgiëEU27Doelstelling EU Totaal 55,165,856,261,664,62010: 70% Mannen 61,070,962,367,270,7 Vrouwen 49,360,550,256,058,62010: 60% 15-24 jaar 19,128,621,825,335,2 25-54 jaar 67,585,174,279,878,2 55-64 jaar 42,335,832,735,346,02010: 50% p.m. 20-64 jaar 59,571,561,767,169,12020: 75% Laaggeschoolden 35,142,434,038,646,2 Middengeschoolden 53,069,660,765,469,1 Hooggeschoolden 75,584,280,181,982,9 Nationale onderdanen 55,466,357,262,565,0 Overige EU- onderdanen 63,164,852,859,668,0 Niet-EU-onderdanen 38,844,528,938,855,7 Bronnen: EC, ADSEI.

4 4 Overzicht van de uiteenzetting 1. Laaggeschoolden: transversale kansengroep 2. Vrouwen 3. Jongeren 4. Personen van 55 tot 64 jaar 5. Buitenlanders

5 5 Werkgelegenheidsgraad naar scholingsniveau in 2009 (procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd) Bronnen: EC, ADSEI.

6 6 Overzicht van de uiteenzetting 1. Laaggeschoolden: transversale kansengroep 2. Vrouwen 3. Jongeren 4. Personen van 55 tot 64 jaar 5. Buitenlanders

7 7 Verloop van de werkgelegenheidsgraad van mannen en vrouwen 1 (procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd) Bron: EC. 1 Gegevens voor het tweede kwartaal tot en met 2004, jaargemiddelden vanaf 2005.

8 8 Verloop van het aandeel van deeltijdwerk bij mannen en vrouwen 1 (procenten van de overeenstemmende totale werkgelegenheid) Bron: EC. 1 Gegevens voor het tweede kwartaal tot en met 2004, jaargemiddelden vanaf 2005.

9 9 Vrouwen: bronnen van ongelijkheid  (Deeltijd)arbeid bij vrouwen is sterk gevoelig aan familiale verplichtingen  Nog typisch vrouwelijke bedrijfstakken en beroepen (in de dienstensector)  Slechts 30% van de bedrijfsleiders en hogere kaderleden in België is een vrouw 1 ("glazen plafond")  Het loonverschil tussen mannen en vrouwen bedroeg 9% in 2008 1 Instituut voor Gelijke Kansen, 2006.

10 10 Overzicht van de uiteenzetting 1. Laaggeschoolden: transversale kansengroep 2. Vrouwen 3. Jongeren 4. Personen van 55 tot 64 jaar 5. Buitenlanders

11 11 Jongeren: werkgelegenheidskenmerken  Inderdaad lage werkgelegenheidsgraad, maar:  Het aandeel van de studenten in de bevolking van 15 tot 24 jaar is in België iets hoger dan in de EU15  Weinig studenten in België combineren studies en werk  De werkgelegenheidsgraad van niet-studenten van 15-24 jaar in België is hoger dan 70% en ligt in de buurt van het Europese gemiddelde  Wél specifieke arbeidssituatie:  Aan het begin van hun beroepsloopbaan aanvaarden jongeren vaak een tijdelijke arbeidsovereenkomst  Daarentegen minder deeltijdarbeid  Sterke gevoeligheid aan conjunctuurschommelingen  Echte kansengroep = laaggeschoolde jongeren

12 Jongerenwerkloosheid 12 Bronnen: EC, RVA.

13 13 Overzicht van de uiteenzetting 1. Laaggeschoolden: transversale kansengroep 2. Vrouwen 3. Jongeren 4. Personen van 55 tot 64 jaar 5. Buitenlanders

14 14 Werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarigen in de EU15 (procenten van de overeenstemmende bevolking) Bron: EC.

15 15 Vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt (aantal begunstigden van 55 jaar en ouder, jaargemiddelden in duizenden personen) Oudere werklozen vrijgesteld van de verplichting werk te zoeken Voltijds brug- gepensioneerden vrijgesteld van de verplichting werk te zoeken Volledige loopbaan- onderbre- king en voltijds tijdskrediet 1 p.m. Bevolking van 55 tot 64 jaar 1996 6512611.075 2000 8610611.044 2004 10910341.139 2008 10111241.281r 2009 9511421.309r 2009 6m 951133 2010 6m 901162 Bronnen: FPB, ADSEI, RVA. 1 Deze cijfers omvatten de begunstigden van het algemene stelsel en die van het specifieke stelsel voor werknemers van 50 jaar en ouder, die onder bepaalde voorwaarden hun arbeidsprestaties voor onbeperkte tijd kunnen opschorten, dat wil zeggen tot ze met pensioen gaan. Loopbaan- onderbreking en tijdskrediet: vermindering van de arbeidsprestaties 6 9 28 53 61 58 66

16 16 Overzicht van de uiteenzetting 1. Laaggeschoolden: transversale kansengroep 2. Vrouwen 3. Jongeren 4. Personen van 55 tot 64 jaar 5. Buitenlanders

17 17 Bron: EC. 1 De landen zijn gerangschikt op basis van het verschil tussen de werkgelegenheidsgraad van de nationale en de niet-EU-onderdanen. Werkgelegenheidsgraad van nationale en niet-EU-onderdanen in 2009 1 (procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd)

18 18 Scholingsniveau van de Belgische en buitenlandse bevolking in 2009 (procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd) Bron: ADSEI.


Download ppt "2. Kansengroepen Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 Gepresenteerd door Martine Druant Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan."

Verwante presentaties


Ads door Google