De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan De Mulder Martine Druant Hélène Zimmer Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 3. Niet-werkenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan De Mulder Martine Druant Hélène Zimmer Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 3. Niet-werkenden."— Transcript van de presentatie:

1 Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan De Mulder Martine Druant Hélène Zimmer Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 3. Niet-werkenden Gepresenteerd door Jan De Mulder

2 2 3. Niet-werkenden  Werkzoekenden en inactieven  Inactieven  Werklozen  Armoede

3 3 Niet-werkenden in 2009 (duizenden personen en, tussen haakjes, procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd, tenzij anders vermeld) BrusselVlaanderenWalloniëBelgiëEU Werkzoekenden7514116337921.201 (10,4)(3,4)(7,1)(5,3)(6,4) p.m. Werkloosheidsgraad 1 (15,9)(5,0)(11,2)(8,0)(9,0) Inactieven2511.2638432.35795.782 (34,5)(30,8)(36,7)(33,1)(28,9) Niet-werkenden3261.4031.0072.736116.983 (44,9)(34,2)(43,8)(38,4)(35,4) p.m. Bevolking op arbeidsleeftijd7264.1002.3007.126330.870 Bronnen: ADSEI, EC (EAK). 1 Procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking op arbeidsleeftijd.

4 4 Niet-werkenden in 2009: opsplitsing volgens geslacht, leeftijd, scholingsniveau en nationaliteit (bevolking op arbeidsleeftijd; procenten van de overeenstemmende bevolking) Bron: EC (EAK). GeslachtLeeftijd Scholingsniveau Nationaliteit

5 5 Werkloosheid  = niet-vervuld arbeidsaanbod (arbeidsaanbod > arbeidsvraag)  praktijk: verschillende soorten werkloosheid o frictiewerkloosheid o conjuncturele werkloosheid o structurele werkloosheid  gelijktijdig ook openstaande vacatures (cf. knelpuntberoepen) = niet-vervulde arbeidsvraag  mismatches op de arbeidsmarkt (geografisch, inzake kwalificaties)  belangrijke factoren: o onderwijs en opleiding o mobiliteit o zoekgedrag werklozen o discriminatie

6 6 Werkloosheid (brutogegevens, veranderingen in duizenden personen t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar) Bronnen: INR, RVA.

7 7 Geharmoniseerde werkloosheidsgraden in 2009 (procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking op arbeidsleeftijd) Texte BrusselVlaanderenWalloniëBelgiëEU Totaal15,95,011,28,09,0 Mannen15,95,010,77,89,1 Vrouwen15,85,011,98,18,9 15-24 jaar31,715,730,521,919,8 25-54 jaar15,23,99,76,87,9 55-64 jaar9,24,35,45,16,3 Laaggeschoolden26,38,118,613,714,9 Middengeschoolden18,45,111,88,18,4 Hooggeschoolden8,63,1 5,64,55,0 Nationale onderdanen15,14,510,57,18,4 Overige EU-onderdanen10,38,613,811,111,6 Niet-EU-onderdanen33,021,638,929,419,4 Bronnen: ADSEI, EC (EAK).

8 8 Bron: ADSEI (EAK). Geharmoniseerde werkloosheidsgraden in 2009: opsplitsing volgens werkloosheidsduur (procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking op arbeidsleeftijd) totaal = 8,0 totaal = 9,0

9 9 Knelpuntberoepen in 2009 (aantal overeenstemmende vacatures, beheerd door de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling; tussen haakjes: vervullingsgraad) BrusselVlaanderenWallonië Totaal5.445 (54,2)55.790 (75,5)24.666 (80,7) Kader- en communicatiefuncties258 (49,2)1.139 (63,0)1.272 (81,2) Onderwijzend personeel 1 681 (81,8)5.189 (80,1)1.076 (79,1) Beroepen van de medische en sociale sector en van de personenzorg 270 (51,1)5.108 (80,1)2.611 (70,9) Administratieve functies1.454 (57,8)2.198 (75,0)- Commerciële functies976 (39,3)3.015 (63,0)6.301 (79,1) Beroepen in de informatica554 (42,6)1.242 (73,9)1.316 (81,7) Technische beroepen542 (48,2)6.376 (69,5)5.561 (83,2) Beroepen in de bouw160 (62,5)5.901 (76,4)4.179 (85,3) Beroepen in het transport en de logistiek82 (53,7)2.345 (82,1)- Beroepen in de horeca en het toerisme373 (56,3)3.213 (77,1)1.160 (80,7) Ambachtelijke beroepen24 (50,0)1.524 (80,9)1.120 (82,5) Schoonmaakpersoneel-15.315 (75,5)- Land- en tuinbouw-2.218 (85,1)- Andere 2 71 (54,9)1.007 (65,7)70 (80,0) Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB. 1 Een Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bepaalt de lijst van de beroepen waarvoor een tekort bestaat voor het schooljaar 2008-2009. 2 Opticiens, monitoren voor rijscholen, dierenartsen, bewakers, enz.

10 10 Bron: ADSEI (EAK). Geharmoniseerde werkloosheidsgraden in 2009 (procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking op arbeidsleeftijd) 4,3 4,2 5,8 5,5 6,9 7,5 13,3 12,1 9,5 15,9 5,0 5% en minder Meer dan 5 tot 8% Meer dan 8 tot 11% Meer dan 11 tot 14% Meer dan 14%

11 11 Bronnen: ADSEI, INR, RVA. 1 Aantal werkzame personen (loontrekkenden en zelfstandigen) in de beschouwde administratieve zone. 2 Aantal werklozen (RVA-definitie) per administratieve zone. Regionale arbeidsmarktsituatie in 2008 (procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd op 1 januari 2008) 1 2

12 12 Maatregelen tegen de lage participatie van bepaalde bevolkingsgroepen  activering van het zoekgedrag naar werk o enerzijds: controle op de naleving van de criteria voor het verkrijgen van een uitkering o anderzijds:begeleiding bij het zoeken naar werk of starten met een beroepsopleidingsproject  gerichte maatregelen o lastenverlagingen o werkbonus o...  strijd tegen discriminatie (diversiteit op de arbeidsmarkt)

13 13 Activering van het zoekgedrag naar werk: situatie van eind juni 2010 (duizenden eenheden, tenzij anders vermeld) BelgiëBrusselVlaanderenWallonië Aandeel van de werklozen die meteen voldoende inspanningen leverden (procenten) 55,954,652,057,9 Jonger dan 30 jaar57,855,855,059,4 Van 30 tot 39 jaar55,555,650,057,7 Van 40 tot 49 jaar51,650,348,153,7 Aantal santies (t.e.m. augustus 2010) 1 105192957 Beperkte schorsing voor vier maanden 2 283618 Uitsluiting 3 182511 Schorsing op grond van artikel 70 4 59131828 Bron: RVA. 1 Het aantal betrokken werklozen ligt lager, aangezien sommige werklozen in de loop van de procedure verschillende sancties kunnen hebben gekregen. 2 Samenwonenden of schoolverlaters die ofwel bij het eerste gesprek negatief geëvalueerd worden en het contract (waarmee ze zich ertoe verbinden een actieplan te volgen) niet willen tekenen, ofwel bij een tweede gesprek een negatieve evaluatie krijgen en daarna het contract tekenen. 3 Werklozen die bij het tweede gesprek een negatieve evaluatie krijgen en het contract niet willen tekenen of die bij het derde gesprek negatief geëvalueerd worden. 4 Schorsing nadat een werkloze ongewettigd afwezig was bij een gesprek of niet heeft gereageerd op een uitnodiging om een contract te sluiten. Deze schorsing kan worden opgeheven indien de betrokkene zich bij de RVA aanmeldt.

14 14 Armoedegraad in 2008 (percentage individuen van de betreffende groep waarvan het equivalent beschikbaar inkomen lager is dan 60% van het mediaan inkomen) Bron: EC (SILC). 1 De arbeidsintensiteit van het huishouden is de verhouding tussen het aantal maanden waarin de gezinsleden op arbeidsleeftijd gewerkt hebben en het theoretisch maximumaantal werkmaanden binnen het huishouden tijdens het referentiejaar. De categorieën inzake arbeidsintensiteit gaan van 0 (huishouden zonder werk) tot 1 (volledige arbeidsintensiteit). Opsplitsing volgens arbeidsmarktstatuut (18 jaar en ouder) Opsplitsing volgens arbeidsintensiteit 1 (personen van 18 tot 64 jaar; huishoudens met kinderen)


Download ppt "Departement Studiën Auteurs:Philippe Delhez Jan De Mulder Martine Druant Hélène Zimmer Seminarie: de Belgische arbeidsmarkt 6 oktober 2010 3. Niet-werkenden."

Verwante presentaties


Ads door Google