De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hulpmiddelen in de thuiszorg voor de oudere met dementie: haalbaar en efficiënt? A. Velghe 10/11/2006 Een initiatief van Solidariteit voor het Gezin Project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hulpmiddelen in de thuiszorg voor de oudere met dementie: haalbaar en efficiënt? A. Velghe 10/11/2006 Een initiatief van Solidariteit voor het Gezin Project."— Transcript van de presentatie:

1 Hulpmiddelen in de thuiszorg voor de oudere met dementie: haalbaar en efficiënt? A. Velghe 10/11/2006 Een initiatief van Solidariteit voor het Gezin Project gefinancierd door het min. van de Vlaamse Gemeenschap – afdeling welzijnszorg

2 HOOFDDOELSTELLING Is het gebruik van technologische hulpmiddelen door personen met dementie en hun mantelzorgers haalbaar en efficiënt ?

3 Subdoelstellingen 1.In kaart brengen van de bestaande gegevens met betrekking tot dementie in Vlaanderen. 2.a. Onderzoeken welke redenen aan de basis liggen van een opname van personen met dementie. b. Weergeven wat de gevolgen zijn voor de mantelzorger die de thuiszorg voor een dementerende persoon op zich neemt. 3.a. Een overzicht maken van de technologische hulpmiddelen die bij personen met dementie kunnen worden aangewend. b. De kosten van de technologische hulpmiddelen voor de gebruiker worden weergegeven.

4 Subdoelstellingen 4.a. Nagaan welke technologische hulpmiddelen kunnen aangewend worden bij bepaalde gedragingen (vb. doolgedrag, veelvuldig vallen). b. Weergeven van toekomstige ontwikkelingen in de thuiszorgtechnologie. 5.Met toestemming van en na het informeren van de betrokken personen een aantal technologische hulpmiddelen installeren in de woning van 30 dementerende personen.

5 Subdoelstellingen 6.Ontwikkelen van een registratie- en meetinstrument met het oog op het verzamelen van informatie voor, tijdens en na de testperiode. 7.Onderzoeken aan welke minimale eisen de woning van de zorgvrager moet voldoen opdat technologische hulpmiddelen kunnen worden geïnstalleerd. 8.De haalbaarheid, de voor- en nadelen die verbonden zijn aan de invoering van technologische hulpmiddelen nagaan.

6 Subdoelstellingen 9.Opstellen van een brochure die personen met dementie en de mantelzorger in staat stelt zich een volledig beeld te vormen van de beschikbare technologische hulpmiddelen. 10.Aanbieden van een leidraad aan professionele hulpverleners zodat passende hulpmiddelen kunnen worden voorgesteld aan de cliënt en zijn omgeving.

7 Onderzoekspopulatie

8 Totale populatie Solidariteit voor het Gezin Populatie SvhG Oost-Vlaanderen Score 2 of 3 op Weckx-schaal (265) OF dementie-attest (62) voldoen aan 4 inclusiecriteria

9 4 inclusiecriteria 1.patiënt/cliënt is dement 2.patiënt/cliënt is in meer of mindere mate mobiel 3.patiënt/cliënt heeft een (inwonende) mantelzorger 4.(patiënt/cliënt heeft professionele hulp)

10 Totale populatie Solidariteit voor het Gezin Populatie SvhG Oost-Vlaanderen Score 2 of 3 op Weckx-schaal (265) OF dementie-attest (62) 80 potentiële deelnemers voldoen aan 4 inclusiecriteria

11 80 potentiële deelnemers + mantelzorger bijscholing verzorgenden

12 Bijscholing verzorgenden 78 verzorgenden Global Deterioration Scale (GDS) voorstelling project en hulpmiddelen tonen hulpmiddelen vs. powerpoint

13 80 potentiële deelnemers + mantelzorger bijscholing verzorgenden voorstelling project aan persoon met dementie en mantelzorger

14 Totale populatie Solidariteit voor het Gezin Populatie SvhG Oost-Vlaanderen Score 2 of 3 op Weckx-schaal (265) OF dementie-attest (62) 80 potentiële deelnemers 23 geïnteresseerden 9 deelnemers14 exclusies3 deelnemers 57 niet-geïnteresseerden voldoen aan 4 inclusiecriteria + 2 deelnemers via alternatieve kanalen

15 Redenen voor niet-deelname 1.Patiëntgerelateerd - hulpmiddelen zijn niet meer nodig - geen dool- of valgedrag - hulpverlening van SvhG stopgezet - opname in ZH/RVT, al dan niet gevolgd door overlijden - patiënt/cliënt is niet in staat om hulpmiddel te gebruiken - patiënt/cliënt is nooit alleen

16 Redenen voor niet-deelname 2. Mantelzorggerelateerd - weigering om deel te nemen / geen interesse - mantelzorger ziet nut van hulpmiddelen in, maar acht gebruik nog niet nodig - tijdsgebrek - mantelzorger kon zich toezegging tot deelname niet meer herinneren

17 Redenen voor niet-deelname 3. Project gerelateerd - geen inwonende mantelzorger (te ver - opgenomen) - enkel thuisverpleging / bewoner service-flat - voorgestelde hulpmiddelen zijn niet interessant - patiënt/cliënt is volgens mantelzorger niet dement - patiënt/cliënt is niet mobiel - geen interesse meer na gemiste afspraak

18 Deelnemers testperiode meest geschikte hulpmiddelen in samenspraak met mantelzorger, projectcoördinator, verzorgende/verplegende en Ascom testperiode: tot 3 maand na installatie van het laatste hulpmiddel

19 Beschikbare technologische hulpmiddelen Optipager Personenalarmsysteem Trekschakelaar Valdetector Bewegingsdetector Zitmat Hals-/polszender Deuralarm Rookmelder

20 3Pager met zitmat 2Pager met hals/polszender 1PAS-toestel met deuralarm 2PAS-toestel met rookalarm 8PAS-toestel met hals/polszender AANTALHULPMIDDEL Geplaatste technologische hulpmiddelen

21 Informatieverzameling

22 80 potentiële deelnemers + mantelzorger bijscholing verzorgenden voorstelling project aan patiënt met dementie en mantelzorger 12 deelnemers (+2) vragenlijst 1

23 Vragenlijst 1 ingevuld door mantelzorger (en persoon met dementie) 2 delen –Persoon met dementie: sociodemografische gegevens val- en doolgedrag

24 Vragenlijst 1 –Mantelzorger sociodemografische gegevens relatie tot de persoon met dementie afstand kennis omtrent technologische hulpmiddelen mogelijk positieve bijdrage in eigen situatie waarom worden (nog) geen hulpmiddelen gebruikt reden voor niet-deelname

25 80 potentiële deelnemers + mantelzorger bijscholing verzorgenden voorstelling project aan patiënt met dementie en mantelzorger 12 deelnemers (+2) vragenlijst 1 vragenlijst verzorgenden 12 verzorgenden: extra vragen

26 Vragenlijst verzorgenden ervaringen ivm. bijscholing –duidelijke uitleg –voorstelling van de hulpmiddelen –voldoende informatie kennis omtrent technologische hulpmiddelen nut van technologische hulpmiddelen bij personen met dementie

27 Vragenlijst verzorgenden Extra vragen:  ervaringen na plaatsen van de technologie

28 80 potentiële deelnemers + mantelzorger bijscholing verzorgenden voorstelling project aan patiënt met dementie en mantelzorger 12 deelnemers (+2) vragenlijst 1 vragenlijst verzorgenden vragenlijst 2 12 verzorgenden: extra vragen

29 Vragenlijst 2 Via huisbezoek 2 delen: –Persoon met dementie en mantelzorger hoofdprobleem in de verzorging verwachtingen tav. de technologie ingeloste verwachtingen

30 Vragenlijst 2 –Technologie globale tevredenheid positieve en negatieve ervaringen (loos) alarm technische problemen

31 RESULTATEN

32 Vragenlijst 1 (51) potentiële deelnemers 1 op 3 doolt af en toe Ruim 70% is tenminste één maal gevallen in de laatste 2 jaar –50% geen reden tot deelname 21 personen: geen gebruik van telefoon

33 Vragenlijst 1 (51) niet-deelnemers afstand gemiddeld groter bezoekfrekwentie lager mantelzorger frekwenter beroepsmatig actief

34 Vragenlijst 1 (51) kennis mantelzorgers > rook- en brandmelder < deuralarm, bewegingsdetector, valsensor 11/51 kregen vooraf reeds informatie 8 mantelzorgers wisten niet waar ze terecht konden voor informatie geen van de deelnemers kreeg vooraf reeds informatie

35 Vragenlijst 1 (51) kennis mantelzorgers informatie vooral via mutualiteit vooral PAS-toestel weinig inzicht in eigen situatie  gebrek aan kennis?

36 Vragenlijst verzorgenden (62) Kennis van technologische hulpmiddelen is beperkt Nuttig: PAS-toestel, rookalarm, hals/polszender, valsensor Alle geïnstalleerde toestellen worden als nuttig en gebruiksvriendelijk ervaren

37 Vragenlijst verzorgenden (62) Demonstratie van hulpmiddelen wordt als een meerwaarde beschouwd Slecht 8 mantelzorgers reageerden ronduit negatief op het project

38 Vragenlijst 2 (16) Waardering aangeboden technologie

39 Vragenlijst 2 (16) Veilig gevoel door aanwezige technologie

40 Vragenlijst 2 (16) technologische hulpmiddelen Zitmat met optipager Hals-/polszender met pager of PAS-toestel Deuralarm met pager Rookmelder met PAS-toestel Trekschakelaar Valdetector Bewegingsdetector

41 ZITMAT (3)

42 GEBRUIK in zetel of rolstoel verminderde mobiliteit en hoog valrisico doolgedrag

43 ZITMAT (3) POSITIEF Stabiele en comfortabele zit Antidecubitusmateriaal Ook bij incontinentie Verhoogt veiligheidsgevoel Waarschuwingssignaal meerwaarde

44 ZITMAT (3) NEGATIEF te dun voor zwaardere personen Pager: –bereik te beperkt (+/- 100m) –clip moeilijk te bevestigen voor ouderen –niet te vergeten bij wisselen kledij

45 HALS-/POLSZENDER MET PAGER (2)

46 HALS/POLSZENDER MET PAGER (2) GEBRUIK –hoog valrisico –als alarmsysteem bij gevaarlijke situaties

47 HALS/POLSZENDER MET PAGER (2) POSITIEF –geen constant toezicht noodzakelijk –verhoogt veiligheidsgevoel –waterdicht –eenvoudig te bedienen –ook beschikbaar als polszender

48 HALS/POLSZENDER MET PAGER (2) NEGATIEF –eigen inbreng van zorgvrager is vereist –geen garantie dat zender gedragen wordt

49 HALS/POLSZENDER MET PAS-TOESTEL (8)

50 POSITIEF –afstand tot de mantelzorger verkleint –oproeper is hoorbaar in de ganse woning

51 HALS/POLSZENDER MET PAS-TOESTEL (8) NEGATIEF –vaste telefoonlijn is noodzakelijk –meerdere contactpersonen zijn noodzakelijk –vrees voor foutief alarm –uitstekende drukknop

52 DEURALARM (1)

53 GEBRUIK –Doolgedrag vermijden van gevaarlijke situaties vermijden dat men verloren loopt

54 DEURALARM (1) POSITIEF –De mantelzorger wordt verwittigd als de zorgvrager de woning verlaat NEGATIEF –Het alarm gaat ook elke keer af als de mantelzorger de woning verlaat

55 ROOKALARM MET PAS-TOESTEL (2)

56 POSITIEF –snelle signalisatie –snelle alarmering van de hulpdiensten –kostbare extra tijd om de woning te verlaten NEGATIEF –meerdere rookmelders zijn noodzakelijk om alle risicoplaatsen te dekken

57 Vragenlijst 2 (16) financiële bijdrage Vergelijkbaar met eigen bijdrage in geval van PAS-toestel Zeldzaam “veiligheid voor alles”

58 DISCUSSIEPUNTEN Eigen inbreng van personen met dementie “hulpmiddelen zijn nog niet nodig” – belang van preventie

59 CONCLUSIES Het gebruik van technologische hulpmiddelen bij ouderen met dementie lijkt haalbaar en efficiënt Hoewel de hulpmiddelen globaal als nuttig en gebruiksvriendelijk worden beschouwd, zien de mantelzorgers toch nog mogelijkheden tot verbetering van de technologie

60 CONCLUSIES Naar de toekomst toe dient meer werk te worden gemaakt van informatiedoorstroming en dient het preventieve karakter van deze hulpmiddelen te worden benadrukt Het lijkt nuttig om de doelgroep uit te breiden tot alle ouderen en zich niet te beperken in het gebruik van technologische hulpmiddelen tot personen met dementie


Download ppt "Hulpmiddelen in de thuiszorg voor de oudere met dementie: haalbaar en efficiënt? A. Velghe 10/11/2006 Een initiatief van Solidariteit voor het Gezin Project."

Verwante presentaties


Ads door Google