De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheervisie Wegen en Beheerplan Verhardingen 2006-2015 Richard Vermeulen Afdeling Weg en Water.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheervisie Wegen en Beheerplan Verhardingen 2006-2015 Richard Vermeulen Afdeling Weg en Water."— Transcript van de presentatie:

1 Beheervisie Wegen en Beheerplan Verhardingen 2006-2015 Richard Vermeulen Afdeling Weg en Water

2 Doel Beheervisie Wegen Beheer- en onderhoudsplan Versnipperde bestaande beleidsuitgangspunten van alle wegbeheeronderdelen zijn samen- gevoegd in één document(afdelingsoverstijgend) Geen nieuw beleid toegevoegd Beschrijving van onze bestaande beleids- kernpunten en werkwijze voor het beheer en onderhoud van alle wegonderdelen College stelt Beheervisie Wegen vast en informeert de raad

3 Inhoud Beheervisie Wegen Algemene aspecten: doelstellingen, organisatie en verantwoordelijk- heden, communicatie, integraal beheer, duurzaam veilige inrichting, kernpunten beleid Wegbouwkundige aspecten: verhardingsbeheer, gladheidbestrijding, wegbermen, straatmeubilair, kunstwerken, ophogen verzakte gebieden, schoonvegen verharding, onkruidbestrijding

4 Doelstellingen Tevreden burger / klantgericht werken Kwaliteit gehele openbare ruimte moet goed zijn / integrale aanpak Schoon, heel en veilig Betrokkenheid belanghebbenden Efficiënt gebruik van middelen

5 Aandachtspunten Prioriteitstelling bij evt. beperkte middelen Meerkosten herinrichtingen Ophogen verzakte gebieden Onderhoud particuliere verhardingen Afkoppelen regenwaterafvoer op verhardingen Straatwerk nutsbedrijven Globale indicatie kostenontwikkelingen

6 Beheerplan Verhardingen Geautomatiseerd wegbeheerprogramma Sinds 1994 in gebruik in Gorinchem Gebaseerd op landelijke CROW- systematiek Vaste en variabele gegevens Hulpmiddel bij wegbeheer Meerjarenplanning en Meerjarenbegroting op netwerkniveau

7 Verhardingsgegevens

8 Onderdeeltype% areaal m 2 totaal areaal Binnen de bebouwde komBuiten de bebouwde kom m 2 elementenm 2 asfaltm 2 elementenm 2 asfalt Hoofdrijbaan 53%699.000 470.000 179.000 3.000 47.000 Parkeren 15%200.000 187.000 13.000 0 0 Trottoir / voetpad 27%358.000 326.000 27.000 5.000 0 Fietspad / strook 4%50.000 28.000 15.000 2.000 5.000 Overig 1%12.000 11.000 0 1.000 0 Totaal1.319.000 1.022.000 234.000 11.000 52.000

9 Kwaliteit Verhardingen Kwaliteits- beoordeling PlanjaarEvenwichtig wegennet (klei ondergrond) Gorinchem Binnen de komBuiten de kom AsfaltElementenAsfaltElementenAsfalt & elementen Zeer slecht0 0% 7% 5% 9% Slecht1-2 10% 7% 1% 7% Matig3-5 15% 10% 6% 4% 10% Redelijk tot goed > 5 55% 73% 53% 38% 44% Zeer goedGeen schade 20% 10% 33% 52% 30%

10 Basisbegroting 2006-2010 Jaar Benodigd budget (minimaal) Klein onderhoud (gem. 15 %) Totaal benodigd Beschikbaar 2006 1.384.000,-- 108.000,-- 1.492.000,-- 808.600,-- 2007 447.000,-- 108.000,-- 555.000,-- 808.600,-- 2008 589.000,-- 108.000,-- 697.000,-- 808.600,-- 2009 588.000,-- 108.000,-- 696.000,-- 808.600,--* 2010 592.000,-- 108.000,-- 700.000,-- 808.600,--* Totaal 3.600.000,-- 540.000,-- 4.140.000,-- 4.043.000,--

11 Meerjarenbegroting 2011-2015 Jaar Benodigd budget (minimaal) Klein onderhoud (gem. 15 %) Totaal benodigd Beschikbaar 2011 807.400,-- 121.000,-- 928.400,-- 808.600,--* 2012 807.400,-- 121.000,-- 928.400,-- 808.600,--* 2013 807.400,-- 121.000,-- 928.400,-- 808.600,--* 2014 807.400,-- 121.000,-- 928.400,-- 808.600,--* 2015 807.400,-- 121.000,-- 928.400,-- 808.600,--* Totaal 4.037.000,-- 605.000,-- 4.642.000,-- 4.043.000,--

12 Conclusie Huidig onderhoudsniveau is vergelijkbaar met een goed onderhouden wegennet In periode 2006-2010 (net) voldoende financiële middelen beschikbaar. In periode 2011-2015 jaarlijks een tekort van circa 15 %. Dit kan worden opgelost door onderhoudsbudget jaarlijks te verhogen met €. 120.000,-- (betrekken bij Perspectiefnota 2007). Financiële fluctuaties opvangen d.m.v. Voorziening Egalisatie Wegen

13 Zijn er nog vragen ?


Download ppt "Beheervisie Wegen en Beheerplan Verhardingen 2006-2015 Richard Vermeulen Afdeling Weg en Water."

Verwante presentaties


Ads door Google