De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DATABANKEN Didactisch materiaal bij het opleidingsonderdeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "DATABANKEN Didactisch materiaal bij het opleidingsonderdeel"— Transcript van de presentatie:

1 DATABANKEN Didactisch materiaal bij het opleidingsonderdeel
Databank, Document en Content Management DATABANKEN Didactisch materiaal bij het opleidingsonderdeel Prof. Dr. G. DE TRE Academiejaar Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

2 CONTACT Coördinaten Vakgroep TELIN Technicum, verdieping P2, lokaal 1.07, Sint-Pietersnieuwstraat 41, B-9000 Gent tel.: 09/ , fax: 09/ web: Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

3 PRAKTISCHE INFORMATIE
Theorielessen maandagvoormiddag (auditorium) 11u 30 – 12u 45 dinsdagvoormiddag (auditorium) Oefeningenlessen maandagvoormiddag (auditorium / PC-klassen) 1e les: 8u 30 – 9u 45 2e les: 10u – 11u 15 begeleiding Axel Hallez, Jörg Verstraete, Tom Matthé, Antoon Bronselaer Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

4 PRAKTISCHE INFORMATIE
Syllabus Nederlandstalig Wordt in twee delen verspreid via WINA en VTK Referentiewerk R. Elmasri, S.B. Navathe, “Fundamentals of Database Systems”, 5th ed., Benjamin/Cummings, ISBN X Extra studiemateriaal Afdruk Powerpointpresentaties Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

5 PRAKTISCHE INFORMATIE
Evaluaties Periodegebonden evaluaties 1e zittijd Examen theoriegedeelte: Mondeling met schriftelijke voorbereiding (gesloten boek) Examen oefeningengedeelte: Globaal schriftelijk (open boek; GEEN opgeloste SQL-oefeningen) 2e zittijd Idem aan 1e zittijd (ook de leerstof blijft dezelfde) Permanente evaluatie Eén project aan het einde van het semester Telt mee voor 10% van de punten De permante evalutie telt niet meer mee in de tweede zittijd Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

6 PRAKTISCHE INFORMATIE
Quotering Gewogen som van punten theorie-examen: 45% van het totaal punten oefeningenexamen: 45% van het totaal permanente evaluatie: 10% van het totaal Vrijstellingen, overdracht van punten, ... Er wordt onder geen enkel beding afgeweken van het examenreglement. Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

7 PRAKTISCHE INFORMATIE
Inhoud Databases en databasesystemen Conceptueel databaseontwerp Het databaseontwerpproces EER-model Datamodellen en databasemodellen Relationele databases: Het relationeel databasemodel Structurele aspecten Integriteitaspecten Gedragsaspecten Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

8 PRAKTISCHE INFORMATIE
Relationele databases: Logisch databaseontwerp EER-mapping Normalisatie Relationele databases: Fysisch databaseontwerp SQL QBE Objecttechnologie in databases ODMG SQL3 Applicatieontwerp Ingebouwde API’s ‘Call-level’ API’s Webtoegang J2EE en .NET Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

9 PRAKTISCHE INFORMATIE
Werken met databasesystemen: Beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik Beveiligingsstrategieën Toegangscontrole en toegangsbeperking Audit-bestanden Versleutelen van data Beveiliging via views Werken met databasesystemen: Beveiliging tegen falen Transacties en OLTP Oorzaken van falen Faciliteiten Herstel bij ‘soft crashes’ Herstel bij ‘hard crashes’ Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

10 PRAKTISCHE INFORMATIE
Werken met databasesystemen: Delen van gegevens “Concurrency”-controle Serialiseerbaarheid van transacties “Timestamping”-methoden “Locking”-methoden Deadlock Optimistische methoden Moderne technieken Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

11 PRAKTISCHE INFORMATIE
lessenschema Theorie Oefeningen week ma 11u30 di 11u30 ma 8u30 ma 10u 1 Inleiding Databases en databasesystemen / 2 Conceptueel databaseontwerp Inleiding SQL Practicum 1: SQL (PC-klassen) 3 Datamodellen en databasemodellen EER-modellering Practicum 2: SQL (PC-klassen) 4 Relationele databases: Structuur Relationele databases: Integriteit Practicum 3: SQL 5 Relationele databases: Gedrag Relationele databases: EER-mapping (Vervolg) Practicum 4: SQL 6 Relationele databases: normalisate EER-mapping Practicum 5: SQL Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

12 PRAKTISCHE INFORMATIE
Lessenschema (vervolg) Theorie Oefeningen week ma 11u30 di 11u30 ma 8u30 ma 10u 7 Relationele databases: fysisch ontwerp Objecttechnologie: ODMG EER-mapping Practicum 6: SQL (PC-klassen) 8 Objecttechnologie: SQL3 Applicatieontwerp Inleiding Caché Practicum 7: SQL (PC-klassen) 9 Beveiliging Normalisatie Caché: project 10 Transacties Herstel bij falen 11 Concurrency 12 Moderne technieken Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking


Download ppt "DATABANKEN Didactisch materiaal bij het opleidingsonderdeel"

Verwante presentaties


Ads door Google