De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meetinstrumenten voor effectiviteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meetinstrumenten voor effectiviteit"— Transcript van de presentatie:

1 Meetinstrumenten voor effectiviteit
BSI OQ Korte klachten lijst (Lange en Appelo) 4k’s Trimbos kwadranten Rom

2 “Brief Symptom Inventory”
Verkorte versie van de SCL-90 53 items 9 subschalen (met 4 tot 6 items) “Hoeveel last de afgelopen week inclusief vandaag” Antwoordcategorieën 0 – 4 Scoring (gemiddelde) 0 – 4 (of T-score)

3

4 BSI Subschalen Lichamelijke klachten (SOM) Cognitieve problemen (COG)
Interpersoonlijke gevoeligheid (INT) Depressieve stemming (DEP) Angst (ANG) Hostiliteit (HOS) Fobische angst (FOB) Paranoïde gedachten (PAR) Psychoticisme (PSY) Totaal score (TOT)

5 Lichamelijke klachten (SOM)
Duizeligheid of moeite je evenwicht te bewaren

6 Cognitieve problemen (COG)
Concentratie problemen

7 Interpersoonlijke gevoeligheid (INT)
Gauw gekwetst of geraakt zijn

8 Depressieve stemming (DEP)
Je somber voelen

9 Angst (ANG) Zomaar plotseling bang worden

10 Hostiliteit (HOS) Woede-uitbarstingen die je niet kan beheersen

11 Fobische angst (FOB) Bepaalde dingen, plaatsen of activiteiten vermijden omdat je er angstig van wordt

12 Paranoïde gedachten (PAR)
Het gevoel dat anderen misbruik van je maken als je niet oppast

13 Psychoticisme (PSY) Het idee dat een ander je gedachten kan beïnvloeden

14 Aanvullende items Weinig eetlust Moeite met in slaap vallen
Gedachten aan sterven of aan de dood Je schuldig voelen

15 Algemene indicatoren BSI
Totaalscore Aantal aanwezig symptomen (score > 0) Ernst aanwezige symptomen

16 OQ-45 Outcome Questionnaire
Voordelen OQ: Korte schaal Brede meetpretentie Zowel +items als -items

17

18 Drie subschalen Klachten en symptomen (SD)
Interpersoonlijk functioneren (IR) Maatschappelijk functioneren (SR) En: Totaalscore (TOT)

19 Symptom Distress - SD Ernst van de klachten en symptomen
Vooral depressie en angst, maar ook middelen misbruik Een hoge score betekent veel last; een lage score weinig last of ontkenning van symptomen. Voorbeeld items: 10. Ik ben angstig 36. Ik ben nerveus 42. Ik voel me neerslachtig

20 Interpersonal relations - IR
Interpersoonlijk functioneren Functioneren in relatie met partner/ gezin/ familie/vrienden Een hoge score betekent dat de respondent problemen heeft op deze gebieden; een lage score afwezigheid en, sterker nog, tevredenheid over de relatie met naasten. Voorbeeld items: 7. Ik ben ongelukkig in mijn huwelijk/relatie 17. Ik heb een onbevredigend seksleven

21 Social Role - SR Functioneren op werk/opleiding
In hoeverre men in staat is maatschappelijke “verplichtingen” te vervullen op werk, thuis in het huishouden of in een opleiding. Conflicten op het werk, een hoge werkdruk ervaren, inefficiënt functioneren leiden tot een hoge score. 14 Ik werk/studeer te veel 44. Ik ben zo kwaad op het werk/op school dat ik iets kan doen waarvan ik spijt zou kunnen krijgen

22 Korte Klachten Lijst 13 items (0 – 4)
Aangeven “hoeveel last u ervan heeft” (0 = geen – 4 = heel erg) + 14. “Andere klachten, nl….” Totaal score 0 – 52 Alpha = .79 tot .85 Geen tijdspanne Kort-door-de-bocht

23 Items Angsten Concentratieproblemen Geheugenproblemen Depressiviteit
Lichamelijke klachten Prikkelbaarheid Relatieproblemen Zelfmoordgedachten of –pogingen Eetstoornissen (Neiging) uzelf (te) beschadigen Seksuele problemen Slaapproblemen Verslavingen, nl…

24 Vier K’s Klachten Kwaliteit van leven Kosten Klantsatisfactie kkl
In hoeverre heeft het lijden onder uw klachten de laatste maand negatieve invloed gehad op uw … werk / sociale leven / gezinsleven Kosten Zorgconsumptie en arbeidsverzuim Klantsatisfactie Welke rapportcijfer geeft u (tot nu toe) voor de manier waarop PsyQ met u en uw problemen is omgegaan

25 Kwadranten Trimbos Klinische resultaten: • Ernst (bv BDI)
• Functioneren op (bv Gaf) • Kwaliteit van leven op (bv Mansa) Patiëntwaardering: • Waardering (bv subschalen van de CQIndex) • Ervaren mismatch (bv CANSAS of QLC) Kosten en opbrengsten: • Variabele kosten t.o.v. de geopende DBc • Verandering van woon- en leefsituatie • in deelname arbeidsproces Zorgproces: • Datum intake (dossier) • Datum start behandeling • Ja/nee Behandelovereenkomst • Uitgevoerde evaluaties • Gemelde incidenten

26 Discussie Overwegingen bij keuze instrument Meetpretentie
Informatiewaarde Omvang Beschikbaarheid in het publieke domein Standarisatie van instrumenten of scoring?

27 Routine Outcome Monitoring & QuestManager

28 Achtergrond 1 Vragenlijstproject Amsterdam (1994)
VU GGZ Buitenamstel PCA-Quest – QuestManager (1998)

29 Achtergrond 2 Routine Outcome Monitoring Leiden (2001)
LUMC Rivierduinen Webbased QuestManager (2005) Rivierduinen Techxx

30 Achtergrond 3 Samenwerking universiteit en GGZ: Uiteindelijk doel:
Dataverzameling problematisch model voor ROM software (QuestManager) Uiteindelijk doel: één standaard voor ROM uniformiteit in software en meetinstrumenten gezamelijk gegevensbestand

31 ROM Routinematig ernst van de klachten vaststellen
Gebruikmaken van gevalideerde meetinstrumenten Generieke en stoornisspecifieke vragenlijsten Registratie van de behandeling + effect

32 Doelstelling Individuele uitkomst ter ondersteuning van de behandeling
RCT techniek toepassen in klinische setting Geaggregeerde data voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbewaking (benchmarking)

33 SAS-ROM bij G7 Samenwerking van 7 GGZ instellingen (Rivierduinen, SBG, Noor-holland Noord, Breburg, Reinier van Arkel, Delftland, Adhesie) Stemmingsstoornissen Angststoornissen (Somatoformen stoornissen) Behandeling volgens zorgprogramma’s Stepped care Evidence based Geprotocolleerd Gemeten “Vicino” / PrimQuest Screening Monitoring 1ste lijn Collaborative care

34 Opzet G7 Diagnostiek volgens de MINI-plus Beoordelingsschalen:
MADRS CGI GAF Zelfrapportage vragenlijsten: BSI MASQ SF36 Stoornisspecifiek

35 Baseline Meting Stap Introductie en uitleg MINI Beoorde- ling schalen
Vragen-lijsten Aantal 1-3 4-12 Duur 5 min 15-45 min 5-10 min 20-60 min Duur: Maximaal 2 uur

36 Vervolgmeting (na 3 mnd)
Stap Intro Beoorde-lings-schalen Vragen-lijsten Aantal 1-3 4-12 Duur 5 min 5-10 min 20-60 min Duur: Maximaal 1 uur

37 Schematisch: Intake Treatment 1 Treatment 2 FU MINI BSI SF-36
BDI-II DAS13 DAPP-SF BSI SF-36 BDI-II DAS13 BSI SF-36 BDI-II DAS13 BSI SF-36 BDI-II DAS13

38 Resultaten weergeven Simpel én informatief Drie presentatie vormen
In tabel Grafisch In tekst (voor rapportage)

39 Soorten resultaten Voor elke vragenlijst:
Score op (sub)schalen vergeleken met twee normgroepen patiënten normalen Beloop over de tijd voor meerdere meetmomenten Vergelijking van twee meetmomenten

40 Uitkomst (tabel)

41 Beloop (tabel)

42 Beloop (grafiek)

43 Discussie Behandelaars vs. testmedewerkers
Beoordelingsschalen vs zelf-rapportage Op de instelling vs. thuis


Download ppt "Meetinstrumenten voor effectiviteit"

Verwante presentaties


Ads door Google