De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindcolloquium Martin Klein Ontwikkeling van ICARES Ifc Compatible Agent based egREss Simulation Brandveiligheidstoetsing d.m.v. het simuleren van evacuaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindcolloquium Martin Klein Ontwikkeling van ICARES Ifc Compatible Agent based egREss Simulation Brandveiligheidstoetsing d.m.v. het simuleren van evacuaties."— Transcript van de presentatie:

1 Eindcolloquium Martin Klein Ontwikkeling van ICARES Ifc Compatible Agent based egREss Simulation Brandveiligheidstoetsing d.m.v. het simuleren van evacuaties 24-08-2006 Afstudeercommissie: - Prof.dr.ir. B. de VriesTU/e, Design Systems - Prof. ir. W. ZeilerTU/e, Installatietechnologie - Drs. ing. M. Kobes MIFireE Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid - NIBRA http://www.ds.arch.tue.nl/Education/projects/Graduate/Martin/

2 2/39Eindcolloquium Martin Klein Inhoud presentatie Inleiding Invoer gebouwgeometrie Evacuatiemodel Rookmodel Koppeling evacuatiemodel en rookmodel Conclusies Demo ICARES

3 3/39Eindcolloquium Martin Klein Inleiding: waarom simulatie? Interesse in brandveiligheid Actueel onderwerp  Prestatiegericht ontwerpen  Gebouw informatie modellen  Simulatiemodellen Combinatie bouwtechniek / informatica

4 4/39Eindcolloquium Martin Klein Inleiding: bestaande modellen Personen worden niet individueel gesimuleerd. Ruimte wordt vereenvoudigd door node-arc representatie. Geen uitspraak over veiligheid m.b.v. een brandmodel. Gebouwgeometrie moet voor elk model apart worden ingevoerd, nog weinig mogelijkheden voor importeren van (3D) CAD bestanden.

5 5/39Eindcolloquium Martin Klein Inleiding: doelstelling Het kunnen simuleren van de evacuatie van een gebouw, waarbij:  personen zich individueel bewegen en gedragen in een continue ruimte;  per individu een oordeel wordt gegeven over de omstandigheden tijdens de vluchtpoging;  de geometrische invoer voor het model voor zover mogelijk automatisch wordt gegenereerd uit een 3D gebouw informatie model;

6 6/39Eindcolloquium Martin Klein Inleiding: testomgeving Vertigo Vloer 9  26 ruimten  Twee uitgangen

7 7/39Eindcolloquium Martin Klein Inhoud presentatie Inleiding Invoer gebouwgeometrie Evacuatiemodel Rookmodel Koppeling evacuatiemodel en rookmodel Conclusies Demo ICARES

8 8/39Eindcolloquium Martin Klein Invoer gebouwgeometrie Probleem: meerdere formaten voor gebouw informatie model. Industry Foundation Classes (IFC): methode om bouwproject op een uniforme manier te omschrijven. Doel: betere communicatie tussen verschillende softwarepakketten. IFC CAD systemen Bouwkundige software

9 9/39Eindcolloquium Martin Klein Verwerking IFC file IFC Rookmodel Evacuatiemodel

10 10/39Eindcolloquium Martin Klein Verwerking IFC file Tijdens verwerken IFC file:  Informatie expliciet maken, combineren, anders formuleren enz.

11 11/39Eindcolloquium Martin Klein Verwerking IFC file IFC Rookmodel Evacuatiemodel

12 12/39Eindcolloquium Martin Klein Verwerking IFC: beperkingen Problemen door verschillen in opbouw van de IFC file, als gevolg van verschillende CAD software. Eén bouwlaag mogelijk. Specifieke situaties  Schuifdeuren  Ruimte in ruimte

13 13/39Eindcolloquium Martin Klein Inhoud presentatie Inleiding Invoer gebouwgeometrie Evacuatiemodel Rookmodel Koppeling evacuatiemodel en rookmodel Conclusies Demo ICARES

14 14/39Eindcolloquium Martin Klein Evacuatiemodel Personen bewegen en gedragen zich individueel in een continue ruimte Individuele aspecten:  Afweging meerdere routes  Individuele loopsnelheid  Individuele pre-movement tijd  Interactie tussen agents Continue ruimte:  Kortste route algoritme  Stuurgedrag

15 15/39Eindcolloquium Martin Klein Invoer evacuatiemodel Afweging van verschillende uitgangen  6 aspecten meegerekend: Toegankelijkheid van de uitgang Gewenning aan de uitgang Zichtbaarheid/opvallendheid van de uitgang Afstand tot de uitgang (kortste route algoritme) Keuze van nabije personen Zichtbaarheid van de uitgang vanuit de startpositie  Belang van elke aspect te veranderen m.b.v. gewichten  Score voor elke agent – uitgang combinatie Gebruiker Berekend

16 16/39Eindcolloquium Martin Klein Invoer evacuatiemodel Loopsnelheid  Neemt af bij conflicten met andere agents Pre-movement tijd  Grote invloed op evacuatietijd  Moeilijk in te schatten [uit: SFPE Engineering Guide]

17 17/39Eindcolloquium Martin Klein Stuurgedrag evacuatiemodel Stuurgedrag  Ontwijken van andere agents en obstakels, volgen van het pad  Door combinatie van gedragsvormen: boogvorming, opstoppingen, tegengestelde stromen enz. [www.red3d.com]

18 18/39Eindcolloquium Martin Klein Resultaten evacuatiemodel Na inlezen in bronbestand:  Totale en gemiddelde evacuatietijd  Verdeling over uitgangen  Per agent: Afgelegde afstand Doorkruiste ruimten (!) Loopsnelheid gedurende evacuatie  Per ruimte: Bezetting gedurende evacuatie

19 19/39Eindcolloquium Martin Klein Beperkingen evacuatiemodel 2D; één bouwlaag Geen directe koppeling met rookmodel Stuurgedrag werkt niet optimaal bij hoge populatie- dichtheid

20 20/39Eindcolloquium Martin Klein Inhoud presentatie Inleiding Invoer gebouwgeometrie Evacuatiemodel Rookmodel Koppeling evacuatiemodel en rookmodel Conclusies Demo ICARES

21 21/39Eindcolloquium Martin Klein Analyse rookmodellen Gezochte eigenschappen:  Netwerk model (min. 30 ruimten)  Uitvoer: giftige stoffen, temperatuur, optische rookdichtheid.  Invoer te automatiseren m.b.v. aparte bestanden  Resultaten te exporteren

22 22/39Eindcolloquium Martin Klein Analyse rookmodellen

23 23/39Eindcolloquium Martin Klein Keuze rookmodel CFAST: Consolidated Model of Fire Growth and Smoke  Ontwikkeld door National Institute of Standards and Technology  Alle benodigde uitvoer, tevens te exporteren  Tot 30 ruimten mogelijk, 50 doorstroomopeningen  Goed te automatiseren invoerbestanden

24 24/39Eindcolloquium Martin Klein Invoer rookmodel Vanuit bronbestand:  Gebouwgeometrie (3D)  Doorstroomopeningen  Simulatietijd, output interval Via user interface CFAST:  Brandspecificatie

25 25/39Eindcolloquium Martin Klein Beperkingen rookmodel Netwerk model, minder nauwkeurig dan field model Niet geschikt voor vrij indeelbare ruimten

26 26/39Eindcolloquium Martin Klein Inhoud presentatie Inleiding Invoer gebouwgeometrie m.b.v. IFC Evacuatiemodel Rookmodel Koppeling evacuatiemodel en rookmodel Conclusies Demo ICARES

27 27/39Eindcolloquium Martin Klein Koppeling rook- en evacuatiemodel Gebruikelijk: totale benodigde tijd < beschikbare tijd ICARES: individuele benadering  Evacuatiemodel  Ruimte waarin elk persoon zich bevindt op ieder tijdstip.  CFAST  (schadelijke) omstandigheden in elke ruimte op ieder tijdstip. + = Per individu wordt een oordeel gegeven over de omstandigheden tijdens de vluchtpoging.

28 28/39Eindcolloquium Martin Klein Koppeling rook- en evacuatiemodel Omstandigheden:  Verstikkende stoffen [dosis]  Lucht- en stralingstemperatuur [dosis]  Irriterende stoffen [concentratie]  Verduistering door rook [concentratie] Methode nodig om omstandigheden te formuleren als gezondheidsrisico.

29 29/39Eindcolloquium Martin Klein Fractional Effective Dose Algemeen: Cumulatief effect afzonderlijke stoffen Voor irriterende stoffen: Fractional Effective Concentration (FEC) Aan te houden eis : <0.3

30 30/39Eindcolloquium Martin Klein Beperkingen koppeling Manier van koppelen is indirect  Ongunstig effect op resultaten W/m 2 Aantal personen mStralingsfluxRookvrije hoogte

31 31/39Eindcolloquium Martin Klein Beperkingen koppeling Manier van koppelen is indirect  Gunstig effect op resultaten [uit: Jin, T., ‘Visibility through fire smoke’]

32 32/39Eindcolloquium Martin Klein Inhoud presentatie Inleiding Invoer gebouwgeometrie m.b.v. IFC Evacuatiemodel Rookmodel Koppeling evacuatiemodel en rookmodel Conclusies Demo ICARES

33 33/39Eindcolloquium Martin Klein ICARES schematisch Spec. invoer evacuatiemodel Gebouw informatie model Spec. invoer rookmodel Bronbestand Evacuatiemodel Resultaten Rookmodel Ontwerper User Interface

34 34/39Eindcolloquium Martin Klein Conclusies Doelstellingen:  Personen bewegen en gedragen zich individueel. Individuele loopsnelheid, pre-movement tijd, routekeuze Stuurgedrag werkt niet optimaal bij hoge dichtheid  Per individu wordt een oordeel gegeven over de omstandigheden tijdens de vluchtpoging. FED, FEC en OD waarden per persoon incl. grafieken Koppeling beide modellen niet real-time  De geometrische invoer wordt voor zover mogelijk automatisch gegenereerd uit een 3D gebouw informatie model. IFC file als uitgangspunt Eén verdieping

35 35/39Eindcolloquium Martin Klein Conclusies Testsituatie  Evacuatietijd: 5 – 7 minuten (looptijd 1.5 – 2.5 min.)  FED verstikkende stoffen en FEC blijven laag (< 0,05)  FED hitte en OD overschrijden de grens in enkele scenario’s  Hoogte van de ruimten en open/gesloten deuren grote invloed op omstandigheden  Aantal personen en verdeling weinig invloed (max. 100 getest)

36 36/39Eindcolloquium Martin Klein Conclusies Verbeteringen aan het model  Verbetering van interactie tussen agents  Meer validatie van het model met experimentele data t.b.v.: Inzicht in uitgangkeuze (gewicht aspecten) Betere schatting pre-movement tijd  Snellere verwerking van data Uitbreidingen  Invloed van brand op evacuatie (loopsnelheid / pre-movement tijd)  Meer gedragsaspecten, bijv.: Veranderen van route tijdens vluchtpoging Invloed van sociale rolverdeling  Meerdere verdiepingen (IFC import én evacuatiemodel)

37 37/39Eindcolloquium Martin Klein Demo ICARES

38 38/39Eindcolloquium Martin Klein Demo ICARES

39 39/39Eindcolloquium Martin Klein Vragen…


Download ppt "Eindcolloquium Martin Klein Ontwikkeling van ICARES Ifc Compatible Agent based egREss Simulation Brandveiligheidstoetsing d.m.v. het simuleren van evacuaties."

Verwante presentaties


Ads door Google