De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAVA1 H 1. KENNISMAKING MET JAVA EN DE ONTWIKKELOMGEVINGEN 1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN JAVA Java: ontworpen in 1990 door Sun Microsystems voor de programmering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAVA1 H 1. KENNISMAKING MET JAVA EN DE ONTWIKKELOMGEVINGEN 1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN JAVA Java: ontworpen in 1990 door Sun Microsystems voor de programmering."— Transcript van de presentatie:

1 JAVA1 H 1. KENNISMAKING MET JAVA EN DE ONTWIKKELOMGEVINGEN 1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN JAVA Java: ontworpen in 1990 door Sun Microsystems voor de programmering van elektronische apparatuur. Voor 1995 had bijna niemand ervan gehoord.

2 JAVA2 H 1. KENNISMAKING MET JAVA EN DE ONTWIKKELOMGEVINGEN 1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN JAVA (vervolg) Java (OAK) is in 1990 ontworpen voor de programmering van allerlei intelligente elektronische gebruikersapparatuur. Elektronische apparatuur bevat chips. Een chip kan -> gegevens onthouden -> een reeks van instructies automatisch uitvoeren = programma Een programma wordt uitgevoerd door een andere chip, de processor. Probleem : begrijpt enkel zijn eigen specifieke machinecode! -> onleesbaar voor de mens (0 en 1)

3 JAVA3 H 1. KENNISMAKING MET JAVA EN DE ONTWIKKELOMGEVINGEN 1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN JAVA (vervolg) Oplossing: programma schrijven in een hogere programmeertaal (Cobol, Java, Pascal, …) -> een compiler (vertaler) zal het programma omzetten naar een specifieke machinecode Probleem: het programma is platformafhankelijk (= combinatie van een bepaald type processor met een bepaald besturingssysteem)

4 JAVA4 H 1. KENNISMAKING MET JAVA EN DE ONTWIKKELOMGEVINGEN 1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN JAVA (vervolg) Oplossing: Java 1. Elk Java-programma wordt door een compiler vertaald naar een soort TUSSENTAAL (=JAVA-bytecode), die betrekkelijk dicht tegen machinecode aanleunt. 2. De tussentaal wordt begrijpelijk gemaakt voor een specifieke processor, door deze van een programma te voorzien (=JAVA VIRTUAL MACHINE). Een JVM is een tamelijk klein programma (256 Kb), vermits het vertalen niet zo’n grote klus is.  JAVA is platformonafhankelijk!

5 JAVA5 2. APPLICATIE EN APPLET 2.1 Er bestaan twee soorten Java-programma’s: Applicatie: een applicatie is een Java-programma, cfr. programma’s in C++ (vb. Word, tekenprogramma,…) wordt bewaard en uitgevoerd op lokale PC uitvoerbaar mits JVM, geen webbrowser nodig kan bestanden op schijf maken, lezen en verwijderen

6 JAVA6 2. APPLICATIE EN APPLET 2.1 Er bestaan twee soorten Java-programma’s: Applet: maakt deel uit van een webpagina en zorgt voor de interactiviteit van de pagina -> wordt meestal bewaard op een PC op afstand uitvoerbaar mits webbrowser ( + JVM) of applet- viewer bijna geen bestandsverwerking of netwerk- toepassingen mogelijk (werkt in een beveiligde omgeving)

7 JAVA7 2.2 APPLICATIE - voorbeeld import java.lang.*; //mag weggelaten worden, want wordt automatisch // geïmporteerd public class Som [extends Object] { public static void main( String[] args) { int x = 2, y = 3, som; som = x * x + y * y; System.out.println("Som = "+ som); }

8 JAVA8 UITVOERING APPLICATIE

9 JAVA9 2.3 APPLET - voorbeeld import java.awt.Graphics; import javax.swing.JApplet; public class Applet1 extends JApplet { private Font f = new Font(“TimesRoman”,Font.BOLD,36); public void paint(Graphics g) {super.paint(g); g.setFont(f); g.setColor(Color.red); g.drawString(“Een bijzonder eenvoudige applet”,20,150); }

10 JAVA10 UITVOERING APPLET

11 JAVA11 Java-programma (Som.java) Compilatie Java byte-code (Som.class) Internet Java byte-code (Som.class) verwerking interpreter 2.4 DE 5 FASEN-APPLICATIE compiler verificatie Schematisch:

12 JAVA12 DE 5 FASEN-APPLICATIE 1.Met een editor het java-programma intypen en bewaren met extensie.java -> Som.java 2.Het programma compileren met het commando javac. Het resultaat is een file met extensie.class (= bytecode). -> javac Som.java geeft Som.class 3.Het programma (de.class-file) wordt geladen in het geheugen. 4.De bytecode wordt geverifieerd (belangrijk wanneer we klassen gebruiken van het net, die mogelijk virussen bevatten). 5. Het programma wordt uitgevoerd, door gebruik te maken van de Java-vertaler, via het commando java -> java Som

13 JAVA13 Computer die bezocht wordt Java-programma (Applet1.java) Compilatie Java byte-code (Applet1.class) Internet Schematisch: Java byte-code (Applet1.class) verwerking Browser omgeving interpreter Java virtuele machine verificatie Uw computer 2.5 DE 5 FASEN - APPLET compiler

14 JAVA14 DE 5 FASEN-APPLET 1.Met een editor de java-applet intypen en bewaren met extensie.java -> Applet1.java 2.De applet compileren met het commando javac. Het resultaat is een file met extensie.class (= bytecode). -> javac Applet1.java geeft Applet1.class 3.De applet (de class-file) bevindt zich normaal op een computer op afstand en gebruikers hebben er toegang tot via het World Wide Web. Een HTML - document verwijst naar een Java-applet (zie dia 16) en deze wordt vervolgens gedownload op uw eigen PC. De applet wordt uit dezelfde directory gehaald als waar de HTML-file in zit.

15 JAVA15 DE 5 FASEN-APPLET (vervolg) 4.Voor de applet wordt uitgevoerd, wordt de bytecode geverifieerd op afwijkende code, gevaarlijke handelingen of virussen. 5.De applet wordt uitgevoerd, door de vertaler die in de browser ingebouwd moet zijn of vanaf de commando-lijn met de zgn. appletviewer = applet container: -> appletviewer Applet1.html De appletviewer is een minimale browser, die enkel de referentie naar de applet kan interpreteren ( - en -tag) en de rest van het HTML-document negeert!

16 JAVA16 Eerste voorbeeld HTML-CODE : Applet1.html

17 JAVA17 2.6 HET JAVA PLATFORM Java API Applet1.class Java Virtual Machine Operating system + Hardware

18 JAVA18 3. ONTWERPDOELEN (1) JAVA is eenvoudiger dan C++ heeft een automatische garbage collection is klein is object georiënteerd is betrouwbaar

19 JAVA19 JAVA is veilig is architectuurneutraal is portable heeft een goede performance is multithreaded ONTWERPDOELEN (2)

20 JAVA20 4. WAT HEB JE NODIG ? o een editor, bijv. Notepad of Wordpad o een compiler oeen JVM o een browser of applet-viewer Compiler + JVM = JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) of JAVA 2 Software Development Kit (Java 2 SDK) (www.sun.com) Sinds 1995 zijn er verschillende versies van JDK verschenen: versie 1.0, versie 1.1, versie 1.2, versie 1.3, versie 1.4 Elke versie kan weer subversies hebben. De versies vanaf versie 1.2 worden ook aangeduid met het Java 2 platform.

21 JAVA21 4. WAT HEB JE NODIG ? (vervolg) Bouwen we een volledige omgeving rond de programmeertaal, zodat de ontwikkelingstijd nodig voor het schrijven van een programma sterk wordt gereduceerd, dan verkrijgen we een zogenaamde geïntegreerde ontwikkelomgeving, Integrated Development Environment of IDE. Veel gebruikte IDE: JBuilder (www.borland.com), Forte (www.sun.com), Eclips, TogetherSoft, ….www.borland.comwww.sun.com

22 JAVA22 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA Objecten. zijn weerspiegelingen van "dingen" uit de werkelijkheid. Voorbeeld : auto's

23 JAVA23 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA - OBJECTEN ABSTRACTIE Object Toestand Kleur Merk Type Nrplaat Chassisnummer Gedrag Rijden Remmen Toeteren MODEL ATTRIBUTEN/ EIGENSCHAPPEN METHODEN

24 JAVA24 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA Klassen. Gelijksoortige objecten met hetzelfde gedrag en gelijksoortige attributen worden gedefinieerd door een klasse(=mal-abstract).

25 JAVA25 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA - KLASSEN ABSTRACTIE Klasse Auto Toestand Kleur Merk Type Nrplaat Chassisnummer Gedrag Rijden Remmen Toeteren

26 JAVA26 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA Instanties van een klasse. Object=concreet Aanmaken van een nieuwe instantie gebeurt door het aanroepen van de constructor.

27 JAVA27 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA - INSTANTIES Klasse Auto Toestand Kleur Merk Type Nrplaat Chassisnummer Gedrag Rijden Remmen Toeteren Object 1 Toestand Kleur : Blauw Merk : Opel Type : Vectra Nrplaat : ARJ775 Chassisnummer : Gedrag... Object 2 Toestand Kleur : Rood Merk : Ford Type : Focus Nrplaat : CVX779 Chassisnummer : Gedrag... Object 3 Toestand Kleur : Geel Merk : Renault Type : Berline Nrplaat : BXR824 Chassisnummer : Gedrag... INSTANTIES

28 JAVA28 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA Refereren naar objecten. (Referentie-)variabelen laten toe om het object te identificeren.

29 JAVA29 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA - REFERENTIEVARIABELEN Object 1 Toestand Kleur : Blauw Merk : Opel Type : Vectra Nrplaat : ARJ775 Chassisnummer : Gedrag... Object 2 Toestand Kleur : Rood Merk : Ford Type : Focus Nrplaat : CVX779 Chassisnummer : Gedrag... Object 3 Toestand Kleur : Geel Merk : Renault Type : Berline Nrplaat : BXR824 Chassisnummer : Gedrag... mijnAuto opa'sAuto jufsAuto Het object mijnAuto = het object waarnaar de (referentie)variabele mijnAuto naar refereert. Vb. : mijnAuto.Toeteren, opa'sAuto.Remmen

30 JAVA30 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA Methodes Objecten communiceren via berichten (messages). Een bericht activeert de overeenkomstige methode(s).

31 JAVA31 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA - METHODES Remmen Object 2 Toestand Kleur : Rood Merk : Ford Type : Focus Nrplaat : CVX779 Chassisnummer : Gedrag Rijden Remmen Toeteren...

32 JAVA32 5. BASISELEMENTEN VAN JAVA Een object-georiënteerd programma. Een programma = opeenvolging van opdrachten/instructies. Een OO-programma is een opeenvolging van berichten.

33 JAVA33 6. DEMO BlueJ


Download ppt "JAVA1 H 1. KENNISMAKING MET JAVA EN DE ONTWIKKELOMGEVINGEN 1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN JAVA Java: ontworpen in 1990 door Sun Microsystems voor de programmering."

Verwante presentaties


Ads door Google