De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Inleiding programmeren in Java’ Derde college Maandag 22 januari 2001 drs. F. de Vries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Inleiding programmeren in Java’ Derde college Maandag 22 januari 2001 drs. F. de Vries."— Transcript van de presentatie:

1

2 ‘Inleiding programmeren in Java’ Derde college Maandag 22 januari 2001 drs. F. de Vries

3 Programma vandaag s 1e uur: –Bespreking “Basic Concepts Java” s 2e uur: –Bespreking rest hoofdstuk 2 –Bespreking hoofdstuk 3: Applets

4 ‘Basic Concepts Java’ s Hoofdstuk 1 uit Mughal & Rasmussen, studieboek voor Java Certified Programmer: u ‘A Programmers Guide to Java Certification - A Comprehensive Primer’, K.A.Mughal & R.W.Rasmussen, Addison-Wesley, 2000. s aanvulling op Deitel & Deitel, hfst 1 en 2

5 1. Introductie s Basisbegrippen en concepten van OOP: –klasse –object (instantie) –variabele (veld) u primitieve of referentie –methode (operatie, verzoek, boodschap) –‘member’ = methode / variabele wathoe –contract (wat) versus implementatie (hoe)

6 Introductie - 2 s Heel veel NIET: –library, package –encapsulation, polymorfisme –exception,multi-threading –Java syntax –GUI, etc.

7 2. Klassen s in OOP worden abstracties gemodelleerd met klassen en objecten s lopend voorbeeld: de klasse en het object ‘stapel’ s contract: wat kan een object s implementatie: hoe wordt het gedaan

8 Contract voor een ‘stapel’ s 1. stapel instellen s 2. element toevoegen s 3. element weglaten s 4. kijken welke element bovenop ligt s 5. kijken of de stapel vol c.q. leeg is hoe s Vervolgens: hoe implementeer je dit? s [ encapsulation: scheiding wat - hoe ]

9 Abstracties en klassen - 1 s modelleren van eigenschappen & gedrag van objecten s klassen abstracter dan objecten wat betreft eigenschappen s klasse is categorie of blauwdruk s objecten zijn instanties van klassen

10 Abstracties en klassen - 2 s eigenschappen & gedrag geïncorporeerd in object s klassen bezitten zelf eventueel ook eigenschappen & gedrag s notatie in UML

11 UML notatie voor klassen

12 Java voorbeeld code

13 3. Objecten objectreferentie s object manipulatie dmv objectreferentie declaratie s stap 1: declaratie van de referentie CharStack stapel1, stapel2; object creatie s stap 2: object creatie, te koppelen aan de referentie stapel1 = new CharStack(10); stapel2 = new CharStack(5);

14 UML notatie voor objecten

15 Referenties s meestal 1 object referentie voldoende aliases s meer referenties: aliases assignment s toekennen van extra referentie via assignment stapel2 = stapel1; s garbage collection s garbage collection: geheugen vrij maken van object zonder referenties

16 Aliases

17 4. Instance members s member: variabele - methode s toestand (state): s toestand (state): elk object heeft een set van eigen instantievariabelen die de toestand van het object bepalen s gedrag s gedrag: elk object beschikt over alle methoden van de klasse s Java notatie: binary infix dot operator

18 Vier verschillende vormen van methoden aanroep

19 5. Static members s eigenschappen en gedrag specifiek en uitsluitend voor de klasse zelf s modifier: static s voorbeeld: object administratie s voorbeeld: methode main(..) per definitie static s UML notatie

20 Static Members

21 Java codering s geen gescheiden notatie s modifier static voor zowel variabelen als methoden s volgorde code conventie? –static variabelen vooraan –static methoden achteraan? –static main(..) wel

22

23 Toegang tot statics s op 2 manieren: –met de klassenaam: CharStack.getInstanceCount(); –met referentie van een object: stapel1.getInstanceCount();

24 definities

25 6. Overerving s Nieuwe klassen maken –overerving –aggregatie

26 UML voor overerving

27 Code fragment extend

28 Enkelvoudige overerving s slechts 1 superklasse mogelijk s alles wordt doorgegeven behalve private members s [ meervoudige overerving in Java mbv interfaces]

29 Definitie van een subklasse s uitbreidig en specialisatie van eigenschappen en gedrag s Voorbeeld 1.3 –variabelen protected ipv private –aanroep super in constructor

30

31 7. Aggregatie s nieuwe klassen samengesteld op basis van objecten van bestaande s voorbeeld: klasse CharStack maakt gebruik van de klasse Array s géén ‘contain’ relatie

32 UML notatie voor aggregatie

33 8. Kernpunten s alles in Java ingepakt in klassen s 2 soorten waarden: primitieven en referenties s referenties verwijzen naar objecten s object manipulatie via referentie s geen ‘contain’ relatie bij aggregatie s object opruiming: GC

34 9. Java programma’s s Stand-alone programma’s s Applets s [ Servlets ] s [ Java beans ]

35 10. Voorbeeld van een stand-alone Java programma s Wat zijn de hoofdelementen? s Hoe gaat het compileren en runnen?

36

37 Compileren en runnen s broncode met *.java extensie javac s compileren met javac s elke klasse krijgt een *.class bestand met klassenaam java s met interpreter java publieke klasse starten, s main s main methode wordt uitgevoerd

38 11. Voorbeeld: Java applet s Wat zijn de hoofdelementen ? s Hoe gaat het compileren en runnen van een applet ?

39 hoofdelementen s extend Applet s geen automatische uitvoering van main(..) maar init(..) en paint(..) s Graphics object tekent in het venster van de browser of appletviewer

40 compileren en runnen s compileren hetzelfde als gewone applikatie s runnen in browser via HTML pagina of via appletviewer s [ applets hebben beperkte mogelijkheden ivm beveiliging ] s voorbeeld in JBuilder

41 JBuilder bestanden vb 1.5

42 HTML code

43 Met de appletviewer


Download ppt "‘Inleiding programmeren in Java’ Derde college Maandag 22 januari 2001 drs. F. de Vries."

Verwante presentaties


Ads door Google