De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fundamenten ontwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fundamenten ontwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Fundamenten ontwerpen
Karine Van Driessche Hogent Best

2 Hoofdstuk 1 De bouwstenen van het programmeren

3 invoer = gegevens programma = acties uitvoer = verwerkte gegevens
Wat is een programma? invoer = gegevens programma = acties uitvoer = verwerkte gegevens

4 sequentiestructuur selectiestructuur iteratiestructuur
De drie bouwstenen sequentiestructuur selectiestructuur iteratiestructuur

5 De sequentiestructuur
Definitie: opeenvolging van meerdere opdrachten elke opdracht wordt volledig uitgevoerd en in volgorde frequent voorkomende structuur

6 De sequentiestructuur
Voorstellingen: Pseudo-code: opdracht_1 opdracht_2 opdracht_n

7 De sequentiestructuur
Voorstellingen: Grafische voorstelling:

8 De sequentiestructuur

9 De sequentiestructuur
Voorbeeld: berekenen van de omtrek van een cirkel

10 De sequentiestructuur
Verband tussen pseudo-code en grafische voorstelling

11 De selectiestructuur Definitie: voorwaardelijke opdrachten
basis = predikaat : voorwaarde, conditie of vraagstelling tweeledig karakter: 2 mogelijke antwoorden : ja of nee afhankelijk van antwoord wordt een bepaalde actie al dan niet uitgevoerd

12 De selectiestructuur Voorstellingen: Pseudo-code: ALS (voorwaarde)
DAN component_1 ANDERS component_2 EINDE_ALS_DAN

13 De selectiestructuur + antwoord : -> DAN-tak -> EINDE_ALS_DAN
-> ANDERS-tak -> EINDE_ALS_DAN

14 De selectiestructuur

15 De eenzijdige selectiestructuur
Geen actie in de ANDERS-tak Voorstellingen: Pseudo-code: ALS (voorwaarde) DAN component_1 EINDE_ALS_DAN

16 De eenzijdige selectiestructuur

17 De meervoudige selectiestructuur
Voorwaarde: meer dan twee mogelijke toestanden Pseudo-code: ALS ( selectievariabele) = toestand-1 : component-1 = toestand-2 : component-2 : = toestand-n : component-n EINDE_ALS

18 De meervoudige selectiestructuur
selectievariabele = toestand-i -> component-i -> EINDE_ALS 1 component komt aan bod => toestanden vormen een exhaustief geheel (onderlinge uitsluiting en alle mogelijkheden komen voor)

19 De selectiestructuur Grafische voorstelling:

20 De meervoudige selectiestructuur
Voorbeeld : In een kledingzaak zijn er verschillende kleuren prijskaartjes in gebruik. Alleen bij de kleuren rood (= 50% korting), blauw (= 40% korting), groen (= 30% korting) en geel (= 20% korting) is er korting. Schrijf een programma dat aan de kassierster meedeelt hoeveel korting er op het kledingstuk is, na invoeren van de kleur van het prijskaartje.

21 De meervoudige selectiestructuur - voorbeeld
Pseudo-code:

22 De meervoudige selectiestructuur - voorbeeld
Grafische voorstelling:

23 De meervoudige selectiestructuur - voorbeeld
Codes voor grafische voorstelling:

24 De iteratiestructuur Definitie:
het automatisch meermaal uitvoeren van een bepaalde reeks opdrachten twee structuren; van elkaar afleidbaar ZOLANG_DOE-structuur DOE_TOTDAT-structuur

25 De iteratiestructuur ZOLANG_DOE-structuur
Definitie: Bestaat uit iteratievoorwaarde en een iteratiecomponent Zolang aan iteratievoorwaarde voldaan -> component opnieuw uitvoeren

26 De iteratiestructuur ZOLANG_DOE-structuur
Voorstellingen: Pseudo-code: ZOLANG (iteratievoorwaarde) DOE iteratiecomponent EINDE_ZOLANG_DOE

27 De iteratiestructuur DOE_TOTDAT-structuur
Definitie: Bestaat uit iteratievoorwaarde en een iteratiecomponent Zolang aan iteratievoorwaarde NIET voldaan -> component opnieuw uitvoeren

28 De iteratiestructuur DOE_TOTDAT-structuur
Voorstellingen: Pseudo-code: DOE iteratiecomponent TOTDAT (iteratievoorwaarde) EINDE_DOE_TOTDAT

29 De iteratiestructuur Vergelijking tussen de ZOLANG_DOE en de DOE_TOTDAT-structuur:

30 De iteratiestructuur Grafische voorstelling:

31 De iteratiestructuur - voorbeeld
Schrijf een programma dat op het scherm van 1 tot 10 telt. Pseudo-code: BEGIN i = 1 VOERUIT( Scherm, ”Tellen van 1 tot 10 :”, NIEUWE LIJN) ZOLANG ( i <= 10 ) DOE VOERUIT( Scherm, i,” , “) i = i + 1 EINDE_ZOLANG_DOE EINDE

32 De iteratiestructuur - voorbeeld
Grafische voorstelling:

33 De iteratiestructuur - voorbeeld
Grafische voorstelling: Codes:

34 Niet-elementaire programmastructuren
De negatielogica Samengestelde voorwaarden Geneste selectiestructuren Geneste iteratiestructuren

35 De negatielogica Wat als? ALS (voorwaarde) DAN geen actie
ANDERS component EINDE_ALS_DAN Dus enkel actie in de ANDERS-tak

36 De negatielogica Oplossing: ALS (NIET(voorwaarde)) DAN component
ANDERS geen actie EINDE_ALS_DAN eenzijdige selectie structuur

37 De negatielogica Gedrag van de NIET-operator

38 Samengestelde voorwaarden
= combinatie van voorwaarden door middel van EN- en OF-operator.

39 Geneste selectiestructuren
Als tweeledigheid van de vw niet voldoende is -> verdere vw alternatief : samengestelde voorwaarden (niet altijd mogelijk)

40 Geneste selectiestructuren

41 Geneste iteratiestructuren
Analoog aan geneste selectiestructuren


Download ppt "Fundamenten ontwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google