De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fundamenten ontwerpen Karine Van Driessche Hogent Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fundamenten ontwerpen Karine Van Driessche Hogent Best."— Transcript van de presentatie:

1 Fundamenten ontwerpen Karine Van Driessche Hogent Best

2 Hoofdstuk 1 De bouwstenen van het programmeren

3 Wat is een programma? z invoer = gegevens z programma = acties z uitvoer = verwerkte gegevens

4 De drie bouwstenen z sequentiestructuur z selectiestructuur z iteratiestructuur

5 De sequentiestructuur Definitie: zopeenvolging van meerdere opdrachten zelke opdracht wordt volledig uitgevoerd en in volgorde zfrequent voorkomende structuur

6 De sequentiestructuur Voorstellingen: zPseudo-code: opdracht_1 opdracht_2 … opdracht_n

7 De sequentiestructuur Voorstellingen: zGrafische voorstelling:

8 De sequentiestructuur

9 Voorbeeld: berekenen van de omtrek van een cirkel

10 De sequentiestructuur Verband tussen pseudo-code en grafische voorstelling

11 De selectiestructuur Definitie: zvoorwaardelijke opdrachten zbasis = predikaat : voorwaarde, conditie of vraagstelling ztweeledig karakter: 2 mogelijke antwoorden : ja of nee zafhankelijk van antwoord wordt een bepaalde actie al dan niet uitgevoerd

12 De selectiestructuur Voorstellingen: Pseudo-code: ALS (voorwaarde) DAN component_1 ANDERScomponent_2 EINDE_ALS_DAN

13 De selectiestructuur z+ antwoord : -> DAN-tak -> EINDE_ALS_DAN z- antwoord : -> ANDERS-tak -> EINDE_ALS_DAN

14 De selectiestructuur

15 De eenzijdige selectiestructuur Geen actie in de ANDERS-tak Voorstellingen: Pseudo-code: ALS (voorwaarde) DAN component_1 EINDE_ALS_DAN

16 De eenzijdige selectiestructuur

17 De meervoudige selectiestructuur Voorwaarde: meer dan twee mogelijke toestanden Pseudo-code: ALS ( selectievariabele) = toestand-1:component-1 = toestand-2:component-2......:...... = toestand-n:component-n EINDE_ALS

18 De meervoudige selectiestructuur zselectievariabele = toestand-i -> component-i -> EINDE_ALS z1 component komt aan bod => toestanden vormen een exhaustief geheel (onderlinge uitsluiting en alle mogelijkheden komen voor)

19 De selectiestructuur Grafische voorstelling:

20 De meervoudige selectiestructuur Voorbeeld : In een kledingzaak zijn er verschillende kleuren prijskaartjes in gebruik. Alleen bij de kleuren rood (= 50% korting), blauw (= 40% korting), groen (= 30% korting) en geel (= 20% korting) is er korting. Schrijf een programma dat aan de kassierster meedeelt hoeveel korting er op het kledingstuk is, na invoeren van de kleur van het prijskaartje.

21 De meervoudige selectiestructuur - voorbeeld Pseudo-code:

22 De meervoudige selectiestructuur - voorbeeld Grafische voorstelling:

23 De meervoudige selectiestructuur - voorbeeld Codes voor grafische voorstelling:

24 De iteratiestructuur Definitie: zhet automatisch meermaal uitvoeren van een bepaalde reeks opdrachten ztwee structuren; van elkaar afleidbaar yZOLANG_DOE-structuur yDOE_TOTDAT-structuur

25 De iteratiestructuur ZOLANG_DOE-structuur Definitie: zBestaat uit iteratievoorwaarde en een iteratiecomponent zZolang aan iteratievoorwaarde voldaan -> component opnieuw uitvoeren

26 De iteratiestructuur ZOLANG_DOE-structuur Voorstellingen: Pseudo-code: ZOLANG(iteratievoorwaarde) DOEiteratiecomponent EINDE_ZOLANG_DOE

27 De iteratiestructuur DOE_TOTDAT-structuur Definitie: zBestaat uit iteratievoorwaarde en een iteratiecomponent zZolang aan iteratievoorwaarde NIET voldaan -> component opnieuw uitvoeren

28 De iteratiestructuur DOE_TOTDAT-structuur Voorstellingen: Pseudo-code: DOE iteratiecomponent TOTDAT (iteratievoorwaarde) EINDE_DOE_TOTDAT

29 De iteratiestructuur Vergelijking tussen de ZOLANG_DOE en de DOE_TOTDAT-structuur:

30 De iteratiestructuur Grafische voorstelling:

31 De iteratiestructuur - voorbeeld Schrijf een programma dat op het scherm van 1 tot 10 telt. Pseudo-code: BEGIN i = 1 VOERUIT( Scherm, ”Tellen van 1 tot 10 :”, NIEUWE LIJN) ZOLANG ( i <= 10 ) DOE VOERUIT( Scherm, i,”, “) i = i + 1 EINDE_ZOLANG_DOE EINDE

32 De iteratiestructuur - voorbeeld Grafische voorstelling:

33 De iteratiestructuur - voorbeeld Grafische voorstelling: Codes:

34 Niet-elementaire programmastructuren zDe negatielogica zSamengestelde voorwaarden zGeneste selectiestructuren zGeneste iteratiestructuren

35 De negatielogica Wat als? ALS (voorwaarde) DAN geen actie ANDERScomponent EINDE_ALS_DAN Dus enkel actie in de ANDERS-tak

36 De negatielogica Oplossing: ALS (NIET(voorwaarde)) DAN component ANDERSgeen actie EINDE_ALS_DAN eenzijdige selectie structuur

37 De negatielogica Gedrag van de NIET-operator

38 Samengestelde voorwaarden = combinatie van voorwaarden door middel van EN- en OF-operator.

39 Geneste selectiestructuren zAls tweeledigheid van de vw niet voldoende is -> verdere vw zalternatief : samengestelde voorwaarden (niet altijd mogelijk)

40 Geneste selectiestructuren

41 Geneste iteratiestructuren Analoog aan geneste selectiestructuren


Download ppt "Fundamenten ontwerpen Karine Van Driessche Hogent Best."

Verwante presentaties


Ads door Google