De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 7 verplicht… Keuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 7 verplicht… Keuze."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 7 verplicht… Keuze

2 Opdrachten voorwaardelijk uitvoeren
opdracht wordt steeds opnieuw uitgevoerd zolang voorwaarde geldt if while (temperatuur<0) temperatuur += 5; if (temperatuur<0) uitvoer.Text = "Het vriest!"; opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde geldt

3 opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde niet geldt
Twee alternatieven if (temperatuur<0) uitvoer.Text = "Het vriest!”; else uitvoer.Text = "Het dooit."; opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde niet geldt

4 Keuze is ook een opdracht
for (n=1; n<20; n++) if (n%3==0) uitvoer.Text += (n + " drievoud"); else uitvoer.Text += (n + " geen drievoud"); één opdracht dus geen accolades nodig! if-opdracht dient in z’n geheel als body van for-opdracht

5 Meer opdrachten als body
if (temperatuur<0) lab1.Text = "Het vriest"; { } lab2.Text = "Koud he!"; accolades maken twee opdrachten tot één body

6 Meerdere alternatieven
if (leeftijd<4) uitvoer.Text = "Gratis"; else if (leeftijd<12) uitvoer.Text = "Railrunner"; else if (leeftijd<65) uitvoer.Text = "Vol tarief"; else uitvoer.Text = "Senioren"; if-opdracht dient in z’n geheel als body van else-deel if-opdracht dient in z’n geheel als body van else-deel

7 Meerdere alternatieven
if (leeftijd<4) uitvoer.Text = "Gratis"; else if (leeftijd<12) uitvoer.Text = "Railrunner"; else if (leeftijd<65) uitvoer.Text = "Railrunner"; else if (leeftijd<65) uitvoer.Text = "Vol tarief"; else uitvoer.Text = "Senioren"; uitvoer.Text = "Vol tarief"; else uitvoer.Text = "Senioren"; uitzondering op gewoonte om body in te springen

8 Meerdere alternatieven
bij return-opdracht is methode beëindigd private string tarief(int leeftijd) { } if (leeftijd<4) return "Gratis"; else if (leeftijd<12) return "Railrunner"; else if (leeftijd<65) return "Vol tarief"; else return "Seniorenkaart"; if (leeftijd<4) return "Gratis"; if (leeftijd<12) return "Railrunner"; if (leeftijd<65) return "Vol tarief"; return "Seniorenkaart";

9 CirkelGroei class Cirkel : Form { Button kleiner, groter;
int straal = 100; Cirkel() { kleiner = new Button(); groter = new Button(); kleiner.Text = "Kleiner"; kleiner.Location = ...; // etc. this.Controls.Add(kleiner); this.Controls.Add(groter); this.Paint += this.teken; this.kleiner.Click += this.klik; this.groter.Click += this.klik; } }

10 CirkelGroei class Cirkel : Form { Button kleiner, groter;
int straal = 100; void teken(object o, PEA pea) { pea.Graphics.FillEllipse( , Brushes.Green , 150–this.straal, 150–this.straal , 2*this.straal, 2*this.straal ); } void klik(object obj, EA ea) { if (obj==kleiner) && straal>10) this.straal –= 10; if (obj==groter) && straal<150) this.straal += 10; this.Invalidate(); } }

11 Geheime tekening class Geheim : Form { bool open; Geheim ( )
{ open = false; this.Paint += this.teken; } TextBox pass; pass = new TextBox(); this.Controls.Add(pass); pass.TextChanged += this.controleer; } void teken (object o, PEA pea) { pea.Graphics.FillEllipse(Brushes,Yellow,10,10,100,100); pea.Graphics.DrawArc(Pens.Blue,25,25,50,50,45,90); } if (open) { }

12 Geheime tekening class Geheim : Form { bool open; Geheim ( )
{ open = false; this.Paint += this.teken; } TextBox pass; pass = new TextBox(); this.Controls.Add(pass); pass.TextChanged += this.controleer; } const string sleutel = "geheim"; void controleer (object o, EA ea) { } if (pass.Text == sleutel) { } open = true; this.Invalidate(); pass.Visible=false;

13 Thermometer partial class Thermo : Form {
TrackBar min, temp, max; Button reset; Thermo() { this.InitializeComponent(); temp.Scroll += temp_Scroll; reset.Click += reset.Click; } void temp_Scroll(object o, EA ea) { int x = this.temp.Value; if (x < this.min.Value) this.min.Value = x; } void reset_Click(object o, EA ea) { this.min.Value = this.temp.Value; } }

14 Exceptions Exception:
Uitzonderlijke toestand die door een methode wordt opgeworpen De situatie moet door de aanroeper van de methode worden opgevangen throw catch

15 Voorbeeld van Exception
kan een Exception opwerpen try { } s = invoer . Text; n = int . Parse (s); uitvoer . Text = ( "kwadraat is " + n*n ); catch ( Exception e ) { uitvoer . Text = ( s + " is geen getal" ); } opvangen van het probleem

16 Meerdere catch-delen try { // open een file } // en lees de inhoud
als er een Exception optreedt, wordt de eerste catch gekozen met een passend type try { } // open een file // en lees de inhoud catch ( FileNotFoundException f ) { uitvoer . Text = ( s + " bestaat niet" ); } catch ( IOException i ) { uitvoer . Text = ( s + " is onleesbaar" ); }

17 Grafiek-tekenprogramma
TextBox : ingevoerde waarden abc Label : nulpunten volgens abc-formule Panel : grafiek van een parabool y = a∙x2 + b∙x + c

18 Parabool: tekst ingevoerd
TextBox aBox, bBox, cBox; double a, b, c; void invoer_TextChanged(object box, EventArgs ea) { try { a = double.Parse(aBox.Text); b = double.Parse(bBox.Text); c = double.Parse(cBox.Text); uitvoer.Text = this.oplossingen(); grafiek.Invalidate(); } catch (Exception e) { ((TextBox) ) box . BackColor = Color.Red; uitvoer.Text = e.Message; } }

19 Parabool: oplossingen
string oplossingen ( ) { } -b ± b2-4ac 2a double discriminant, noemer, wortel; discriminant = b*b – 4*a*c; noemer = 2*a; if (discriminant<0) return "geen nulpunten"; else { } wortel = Math.sqrt(discriminant); return ( (–b –wortel)/noemer + " en " +(–b+wortel)/noemer );

20 Parabool: functie uitrekenen
double functie ( ) { return a * x * x + b * x + c; }

21 Parabool: grafiek tekenen
void grafiek_Paint (object o, PaintEventArgs pea ) { Graphics gr = pea.Graphics; int x, y,oldy; double xw, yw, schaal; schaal = 0.03; oldy = 0; for ( x=0 ; x<500 ; x++ ) { } xw = schaal * x ; w w y = yw / schaal ; ( ) y = this.functie ( x ); (int) (250-( )) if (x>0) gr.DrawLine(Pens.Blue, , , x, y ); x-1 oldy oldy = y; }

22 Overzicht programma-constructies
kun je doen kun je uitrekenen Opdrachten Toekenning Aanroep void-methode return-opdracht while-opdracht for-opdracht { ... } - bundeling if-opdracht try/catch-opdracht Expressies Constante Variabele Aanroep methode Expressie met operatoren Expressie met haakjes new-expressie this (cast)-conversie

23 Overzicht programma-constructies
waarde-verzameling van een expressie geeft het type van variabelen Declaratie Lokale variabele voor tijdelijk gebruik Field permanent deel van het object Parameter om waarden door te spelen aan methode Type Primitief type int double bool Object-type Color, String enz. TextBox, Button enz. Form, HalloForm, enz.


Download ppt "Hoofdstuk 7 verplicht… Keuze."

Verwante presentaties


Ads door Google