De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 7 Keuze verplicht…. Opdrachten voorwaardelijk uitvoeren opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde geldt if (temperatuur<0) uitvoer.Text.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 7 Keuze verplicht…. Opdrachten voorwaardelijk uitvoeren opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde geldt if (temperatuur<0) uitvoer.Text."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 7 Keuze verplicht…

2 Opdrachten voorwaardelijk uitvoeren opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde geldt if (temperatuur<0) uitvoer.Text = "Het vriest!"; opdracht wordt steeds opnieuw uitgevoerd zolang voorwaarde geldt if while (temperatuur<0) temperatuur += 5;

3 Twee alternatieven opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde niet geldt if (temperatuur<0) uitvoer.Text = "Het vriest!”; else uitvoer.Text = "Het dooit.";

4 Keuze is ook een opdracht if (n%3==0) uitvoer.Text += (n + " drievoud"); else uitvoer.Text += (n + " geen drievoud"); for (n=1; n<20; n++) if-opdracht dient in z’n geheel als body van for-opdracht één opdracht dus geen accolades nodig!

5 Meer opdrachten als body accolades maken twee opdrachten tot één body if (temperatuur<0) lab1.Text = "Het vriest"; lab2.Text = "Koud he!"; {}{}

6 Meerdere alternatieven if (leeftijd<65) uitvoer.Text = "Vol tarief"; else uitvoer.Text = "Senioren"; if (leeftijd<12) uitvoer.Text = "Railrunner"; else if (leeftijd<4) uitvoer.Text = "Gratis"; else if-opdracht dient in z’n geheel als body van else-deel if-opdracht dient in z’n geheel als body van else-deel

7 Meerdere alternatieven if (leeftijd<4) uitvoer.Text = "Gratis"; else if (leeftijd<12) uitvoer.Text = "Railrunner"; else if (leeftijd<65) uitvoer.Text = "Vol tarief"; else uitvoer.Text = "Senioren"; uitzondering op gewoonte om body in te springen uitvoer.Text = "Railrunner"; else if (leeftijd<65) uitvoer.Text = "Vol tarief"; else uitvoer.Text = "Senioren";

8 private string tarief(int leeftijd) { } Meerdere alternatieven if (leeftijd<4) return "Gratis"; else if (leeftijd<12) return "Railrunner"; else if (leeftijd<65) return "Vol tarief"; else return "Seniorenkaart"; if (leeftijd<4) return "Gratis"; if (leeftijd<12) return "Railrunner"; if (leeftijd<65) return "Vol tarief"; return "Seniorenkaart"; bij return-opdracht is methode beëindigd

9 CirkelGroei class Cirkel : Form { } Cirkel() { } kleiner = new Button(); groter = new Button(); kleiner.Text = "Kleiner"; kleiner.Location =...; // etc. this.Controls.Add(kleiner); this.Controls.Add(groter); this.Paint += this.teken; this.kleiner.Click += this.klik; this.groter.Click += this.klik; Button kleiner, groter; int straal = 100;

10 CirkelGroei class Cirkel : Form { } void teken(object o, PEA pea) { } Button kleiner, groter; int straal = 100; void klik(object obj, EA ea) { } pea.Graphics.FillEllipse(, Brushes.Green, 150–this.straal, 150–this.straal, 2*this.straal, 2*this.straal ); this.straal –= 10; this.Invalidate(); if (obj==kleiner) this.straal += 10; if (obj==groter) && straal>10) && straal<150)

11 Geheime tekening class Geheim : Form { void teken (object o, PEA pea) { pea.Graphics.FillEllipse(Brushes,Yellow,10,10,100,100); pea.Graphics.DrawArc(Pens.Blue,25,25,50,50,45,90); } bool open; Geheim ( ) { open = false; this.Paint += this.teken; } if (open) { } TextBox pass; pass = new TextBox(); this.Controls.Add(pass); pass.TextChanged += this.controleer; }

12 Geheime tekening class Geheim : Form { void controleer (object o, EA ea) { } bool open; Geheim ( ) { open = false; this.Paint += this.teken; } TextBox pass; pass = new TextBox(); this.Controls.Add(pass); pass.TextChanged += this.controleer; } open = true; this.Invalidate(); if (pass.Text == sleutel) { } const string sleutel = "geheim"; pass.Visible=false;

13 Thermometer class Thermo : Form { } Thermo() { } TrackBar min, temp, max; Button reset; void temp_Scroll(object o, EA ea) { this.InitializeComponent(); temp.Scroll += temp_Scroll; reset.Click += reset.Click; } int x = this.temp.Value; if (x < this.min.Value) this.min.Value = x; void reset_Click(object o, EA ea) { } this.min.Value = this.temp.Value; partial

14 Exceptions Exception: nUitzonderlijke toestand die door een methode wordt opgeworpen nDe situatie moet door de aanroeper van de methode worden opgevangen throw catch

15 Voorbeeld van Exception s = invoer. Text; n = int. Parse (s); uitvoer. Text = ( "kwadraat is " + n*n ); try { } catch ( Exception e ) { uitvoer. Text = ( s + " is geen getal" ); } kan een Exception opwerpen opvangen van het probleem

16 Meerdere catch-delen // open een file // en lees de inhoud try { } catch ( FileNotFoundException f ) { uitvoer. Text = ( s + " bestaat niet" ); } catch ( IOException i ) { uitvoer. Text = ( s + " is onleesbaar" ); } als er een Exception optreedt, wordt de eerste catch gekozen met een passend type

17 Grafiek-tekenprogramma Panel : grafiek van een parabool y = a∙x 2 + b∙x + c Label : nulpunten volgens abc-formule TextBox : ingevoerde waarden abc

18 Parabool: tekst ingevoerd void invoer_TextChanged(object box, EventArgs ea) { } a = double.Parse(aBox.Text); b = double.Parse(bBox.Text); c = double.Parse(cBox.Text); TextBox aBox, bBox, cBox; double a, b, c; uitvoer.Text = this.oplossingen(); grafiek.Invalidate(); try { } catch (Exception e) { } box. BackColor = Color.Red; uitvoer.Text = e.Message; ((TextBox) )

19 Parabool: oplossingen string oplossingen ( ) { } return ( (–b –wortel)/noemer + " en " +(–b+wortel)/noemer ); wortel = Math.sqrt(discriminant); discriminant = b*b – 4*a*c; noemer = 2*a; if (discriminant<0) return "geen nulpunten"; else { } -b ± b 2 -4ac 2a double discriminant, noemer, wortel;

20 Parabool: functie uitrekenen double functie ( ) { return a * x * x + b * x + c; }

21 Parabool: grafiek tekenen void grafiek_Paint (object o, PaintEventArgs pea ) { for ( x=0 ; x<500 ; x++ ) { } y = this.functie ( x ); gr.DrawLine(Pens.Blue,,, x, y );x-1 oldy oldy = y; oldy = 0; if (x>0) schaal = 0.03; xw = schaal * x ; w w y = yw / schaal ; ( -250) (int) (250-( )) int x, y,oldy; double xw, yw, schaal; } Graphics gr = pea.Graphics;

22 Overzicht programma- constructies Opdrachten nToekenning nAanroep void-methode nreturn-opdracht nwhile-opdracht nfor-opdracht n{... } - bundeling nif-opdracht ntry/catch-opdracht Expressies n Constante n Variabele n Aanroep methode n Expressie met operatoren n Expressie met haakjes n new-expressie n this n (cast)-conversie kun je doenkun je uitrekenen

23 Overzicht programma- constructies Declaratie nLokale variabele voor tijdelijk gebruik nField permanent deel van het object nParameter om waarden door te spelen aan methode Type n Primitief type uint udouble ubool n Object-type uColor, String enz. uTextBox, Button enz. uForm, HalloForm, enz. geeft het type van variabelen waarde-verzameling van een expressie


Download ppt "Hoofdstuk 7 Keuze verplicht…. Opdrachten voorwaardelijk uitvoeren opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde geldt if (temperatuur<0) uitvoer.Text."

Verwante presentaties


Ads door Google