De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tom Laforce Batch Bestanden. Inhoud  1 Wat zijn batchbestanden?  2 Batch basis Commando’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tom Laforce Batch Bestanden. Inhoud  1 Wat zijn batchbestanden?  2 Batch basis Commando’s."— Transcript van de presentatie:

1 Tom Laforce Batch Bestanden

2 Inhoud  1 Wat zijn batchbestanden?  2 Batch basis Commando’s

3 1 Wat zijn batch bestanden?

4  Batch bestanden zijn tekstbestanden  De extentie is.BAT  Bevatten een opsomming van commando’s  Kan gestart worden door de naam van het bestand te typen.BAT

5

6  Echo Schakelt de weergave van de instructies in of uit of toont een bericht op het scherm.  =>Syntax: echo [on|off] [bericht]  - on|off : geeft op of de opdrachten al dan niet moeten worden weergegeven.  - bericht : de tekst die u wilt weergeven op het scherm.  Speciaal: Echo. : een blanko regel @ : bericht niet weergeven (geldt enkel voor de regel waar het @-teken gespecificeerd is.)

7  Pause Onderbreekt de uitvoering van een batchprogramma => Syntax: pause  Rem Met deze opdracht kan je commentaar (opmerkingen) opnemen in een batchbestand =>Syntax: rem [opmerking]  Call Roept vanuit een batchprogramma een ander batchprogramma aan zonder dat het batchprogramma wordt afgesloten. => Syntax : call [station:][pad]bestandsnaam [batchparameters]

8  If… Voert een voorwaardelijke verwerking in batchprogramma’s uit. => Syntax:if [not] errorlevel nummer opdracht if [not] tekenreeks1==tekenreeks2 opdracht if [not] exist bestandsnaam opdracht notopdracht alleen uitvoeren als niet aan de voorwaarde wordt voldaan exist bestandsnaamvoorwaarde is voldaan als bestandsnaam bestaat tekenreeks1==tekenreeks2voorwaarde is voldaan als tekenreeks1 en tekenreeks2 hetzelfde zijn. errorlevel nummerVooral voor het choise commando

9  Enkele voorbeelden..  Het bericht ‘Niet Gevonden’ moet op het scherm gezet worden indien het bestand ‘liese.doc’ in de huidige directory niet gevonden wordt.  If not exist liese.doc echo Niet Gevonden  Als het bestand liese.doc wensen we het bestand kopie.bat aan te roepen om een backup te maken van het bestand.  If exist liese.doc call kopie.bat

10  Goto De opdracht goto in een batchprogramma stuurt MS-DOS naar de regel die je met een label hebt aangegeven. De opdrachten die na de opgegeven regel staan, worden vervolgens uitgevoerd door MS-DOS. => Syntax : goto label ◦ - label : de regel in een batchprogramma waarnaar MS-DOS moet gaan.

11  Enkele voorbeelden.. testen of een bepaalde directory bestaat if exist d:\dostest goto verwerk … :verwerk echo de directory bestaat!  Opmerkingen:  1. label mag geen scheidingstekens bevatten, zoals spatie’s, puntkomma’s of ‘=’ tekens  2. goto kijkt enkel naar de eerste acht tekens van het label  3. VERGEET HET DUBBELE PUNT NIET !!

12  Choice Wordt gebruikt om invoer van de gebruiker te vragen. Errorlevel-resultaten worden aan het batchbestand ter verwerking doorgegeven. =>Syntax:choice[/c[:]keuzes][/n][/s][/t nn] [/m[tekst]] /d [standaardkeuze] /c[:]keuzes Standaard J/N, Y/N /n verbergt de keuzes en ‘?’ /s case-sensitive /t:nn en /d keuze Na ‘nn’ seconden geen keuze wordt de keuze bij /d als standaard genomen - tekst Tekst

13  Maak een batch bestand die bestaat uit 4 keuzes => A geef de inhoud van directory weer van de c-drive B geeft de tree weer van uw schijf C toon uw de windows versie D sluit menu Na het tonen van de tree en de directory van de c-schijf moet er een pause inzitten. Noot : Je hebt choice en echo nodig om de lijst van keuzes weer te geven. je hebt If errorlevel nodig om te gaan naar een label (goto lijst en :lijst).

14  @echo off  rem - choices in life -  :begin  cls  echo Maak uw keuze  echo -------------  echo.  echo A geef de inhoud van directory weer can de c-drive  echo B geeft de tree weer van uw schijf  echo C toon uw de windows versie  echo D sluit menu  echo.  choice /c:ABCD /n /m "Maak uw keuze :" /d D /t:10  if errorlevel 4 goto sluit  if errorlevel 3 goto versie  if errorlevel 2 goto tree  if errorlevel 1 goto listing  :listing  dir c:  pause  goto begin  :versie  winver  goto begin  :tree  tree  pause  goto begin  :sluit


Download ppt "Tom Laforce Batch Bestanden. Inhoud  1 Wat zijn batchbestanden?  2 Batch basis Commando’s."

Verwante presentaties


Ads door Google