De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om
Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om? Alternatieven voor zittenblijven Barbara Belfi, Heidi Knipprath, Bieke De Fraine & Mieke Goos Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie

2 1. Inleiding Vaststelling
In elk onderwijssysteem zijn er leerlingen die het moeilijker hebben op school (prestaties en/of psychosociaal) Verschillende onderwijssystemen gaan hier op een andere manier mee om

3 Studie Dupriez en collega’s (2008)
1. Inleiding Studie Dupriez en collega’s (2008) Model 1 = scheidingsmodel tracking in SO zittenblijven in BaO en SO Vlaanderen, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland Model 2 = ‘à la carte’ integratiemodel gemeenschappelijk curriculum tot en met 16 jaar binnenklasgroepering in BaO flexibele niveaugroepering per vakgebied in SO Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

4 Studie Dupriez en collega’s (2008) (vervolg)
1. Inleiding Studie Dupriez en collega’s (2008) (vervolg) Model 3 = uniforme integratiemodel gemeenschappelijk curriculum tot en met 14, 15 of 16 jaar zittenblijven in BaO en SO Zuid-Europese landen (o.a. Frankrijk, Spanje en Portugal)

5 Studie Dupriez en collega’s (2008) (vervolg)
1. Inleiding Studie Dupriez en collega’s (2008) (vervolg) Model 4 = geïndividualiseerde integratiemodel leerjaaroverstijgend onderwijs één-op-één begeleiding looping onderwijs in kleine klassen Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland

6 de kleinste leerlingenverschillen op het gebied van prestatieniveau, SES en klasklimaat worden geboekt door onderwijssystemen die behoren tot Model 4

7 1. Inleiding Onderzoeksvraag
Welke elementen maken dat de Scandinavische onderwijssystemen zo’n effectieve systemen zijn voor de leerkansen van zwakke én sterke leerlingen?

8 2. Basiselementen Model 4 Leefklimaat Didactiek Organisatie Evaluatie

9 Basiselement 1 = Leefkimaat
2. Basiselementen Model 4 Basiselement 1 = Leefkimaat een positieve en stimulerende relatie tussen school/leerkracht enerzijds en leerlingen en ouders anderzijds via werken aan positieve leerkracht-leerlingrelatie ouderbetrokkenheid extra-curriculaire activiteiten

10 Basiselement 2 = Organisatie
2. Basiselementen Model 4 Basiselement 2 = Organisatie leerjaaroverstijgende initiatieven zoals leerjaaroverstijgende klassen multileerjaarklassen looping kleinere klassen extra onderwijskundig personeel in de klas student tutoring

11 Basiselement 3 = Didactiek
2. Basiselementen Model 4 Basiselement 3 = Didactiek differentiatie via coöperatief leren peer tutoring leren met behulp van ICT

12 Basiselement 4 = Evaluatie
2. Basiselementen Model 4 Basiselement 4 = Evaluatie curriculumgebaseerde evaluatie via het gebruik van leerlingvolgsysteem

13 Onderzoeksgebaseerde interventiestrategieën !
2. Basiselementen Model 4 Onderzoeksgebaseerde interventiestrategieën ! Deze basiselementen worden steevast in de onderzoeksliteratuur aangehaald als meest effectieve interventiemethoden bij leermoeilijkheden Alternatieven voor zittenblijven in Vlaanderen ?

14 Bedankt voor uw aandacht! Suggesties? Bedenkingen?


Download ppt "Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om"

Verwante presentaties


Ads door Google