De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om? Alternatieven voor zittenblijven Barbara Belfi, Heidi Knipprath, Bieke De Fraine & Mieke Goos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om? Alternatieven voor zittenblijven Barbara Belfi, Heidi Knipprath, Bieke De Fraine & Mieke Goos."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om? Alternatieven voor zittenblijven Barbara Belfi, Heidi Knipprath, Bieke De Fraine & Mieke Goos Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie

2 1. Inleiding Vaststelling –In elk onderwijssysteem zijn er leerlingen die het moeilijker hebben op school (prestaties en/of psychosociaal) –Verschillende onderwijssystemen gaan hier op een andere manier mee om

3 1. Inleiding Studie Dupriez en collega’s (2008) Model 1 = scheidingsmodel  tracking in SO  zittenblijven in BaO en SO  Vlaanderen, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland Model 2 = ‘à la carte’ integratiemodel  gemeenschappelijk curriculum tot en met 16 jaar  binnenklasgroepering in BaO  flexibele niveaugroepering per vakgebied in SO  Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

4 1. Inleiding Studie Dupriez en collega’s (2008) (vervolg) Model 3 = uniforme integratiemodel  gemeenschappelijk curriculum tot en met 14, 15 of 16 jaar  zittenblijven in BaO en SO  Zuid-Europese landen (o.a. Frankrijk, Spanje en Portugal)

5 1. Inleiding Studie Dupriez en collega’s (2008) (vervolg) Model 4 = geïndividualiseerde integratiemodel  leerjaaroverstijgend onderwijs  één-op-één begeleiding  looping  onderwijs in kleine klassen  Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland

6 de kleinste leerlingenverschillen op het gebied van prestatieniveau, SES en klasklimaat worden geboekt door onderwijssystemen die behoren tot Model 4

7 1. Inleiding Onderzoeksvraag –Welke elementen maken dat de Scandinavische onderwijssystemen zo’n effectieve systemen zijn voor de leerkansen van zwakke én sterke leerlingen?

8 2. Basiselementen Model 4 Didactiek Organisatie Leefklimaat Evaluatie

9 2. Basiselementen Model 4 Basiselement 1 = Leefkimaat –een positieve en stimulerende relatie tussen school/leerkracht enerzijds en leerlingen en ouders anderzijds via werken aan  positieve leerkracht-leerlingrelatie  ouderbetrokkenheid  extra-curriculaire activiteiten

10 2. Basiselementen Model 4 Basiselement 2 = Organisatie –leerjaaroverstijgende initiatieven zoals  leerjaaroverstijgende klassen  multileerjaarklassen  looping –kleinere klassen –extra onderwijskundig personeel in de klas –student tutoring

11 2. Basiselementen Model 4 Basiselement 3 = Didactiek –differentiatie via  coöperatief leren  peer tutoring –leren met behulp van ICT

12 2. Basiselementen Model 4 Basiselement 4 = Evaluatie –curriculumgebaseerde evaluatie via het gebruik van  leerlingvolgsysteem

13 2. Basiselementen Model 4 Onderzoeksgebaseerde interventiestrategieën ! –Deze basiselementen worden steevast in de onderzoeksliteratuur aangehaald als meest effectieve interventiemethoden bij leermoeilijkheden Alternatieven voor zittenblijven in Vlaanderen ?

14 Bedankt voor uw aandacht! Suggesties? Bedenkingen? Barbara.Belfi@ped.kuleuven.be Bieke.DeFraine@ped.kuleuven.be


Download ppt "Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om? Alternatieven voor zittenblijven Barbara Belfi, Heidi Knipprath, Bieke De Fraine & Mieke Goos."

Verwante presentaties


Ads door Google