De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 Evaluatie van de Vlaamse MBO’s, afgesloten in het kader van de Aanvaardingsplicht. Jan Vermoesen Doelgroepverantwoordelijke aanvaardingsplichten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 Evaluatie van de Vlaamse MBO’s, afgesloten in het kader van de Aanvaardingsplicht. Jan Vermoesen Doelgroepverantwoordelijke aanvaardingsplichten."— Transcript van de presentatie:

1 Dia 1 Evaluatie van de Vlaamse MBO’s, afgesloten in het kader van de Aanvaardingsplicht. Jan Vermoesen Doelgroepverantwoordelijke aanvaardingsplichten OVAM

2 Dia 2 Overzicht Korte situatieschets eigen ervaring evaluatie MBO’s enkele bedenkingen bij het rapport

3 Dia 3 Aanvaardingsplicht: Wettelijk kader Afvalstoffendecreet (1994) VLAREA (1998) –wit- en bruingoed –papierafval –accu’s en batterijen –voertuigwrakken –afvalbanden

4 Dia 4 Ontwerp-VLAREA: Oude en vervallen geneesmiddelen Vanaf 1 juli 2002: bijkomende categorieën AEEA afgewerkte olie Vanaf 1 januari 2003: dierlijke en plantaardige afvalvetten en -oliën afvalfotochemicaliën afvallandbouwfolies afvalmatrassen Vanaf 1 januari 2004: houtafval tapijtafval

5 Dia 5 VLAREA:aanvaardingsplicht Aanvaardingsplicht: 1-1, (1-0) producent/invoerder tussenhandelaar eindverkoper MBO Eigen systeem mogelijk (Gratis ophaling op CP i.p.v. 1-0) Milieudoelstellingen Informatieplicht <-- consument

6 Dia 6 MBO Decreet 15/6/1994 inspraak: openb. Proc. + SERV/MINA problemen: –enkel federaties –mandaten, toetreding –timing inspraak –Algemeen Verbindend Verklaring

7 Dia 7 Inhoud MBO: specificatie Preventie Inzameling Verwerking Financiering; vergoeding actoren Monitoring + rapportering Sensibilisering Handhaving, controlesysteem (IGHOR) geschillen LCA-onderzoek Financiële zekerheid 6 maand werking

8 Dia 8 WES-studie Ex-ante test: gepast instrument? geen referentie-afvalstof Vergelijking met andere instrumenten poging scores <> interpretatie

9 Dia 9 WES-studie vergelijking kenmerken: afvalstof: preventie, inzameling, verwerking, restwaarde producent: representativiteit, toewijsbaar, aantal product: gebruiks/verbruiksgoed, levensduur met instrument “scoort goed op”: handhaving, afdwingbaarheid,... samenwerkingsgericht, financierend,... preventie, inzameling, ….

10 Dia 10 Rekenhof: evaluatie convenanten Impact op beleid, organisatie Vl Gem doelmatigheid bij voorbereiding, bepaling, uitvoering, evaluatie en bijsturing verantwoording aan Vl Parl wettigheid

11 Dia 11 Rekenhof –Beleidsvoorbereiding: keuze instrument, betrokkenheid, doorlooptijd, impact adviezen –Beleidsbepaling: toepassingsgebied, doelstelling, evaluatie, financiering, verbintenissen, controle –Beleidsuitvoering: organisatie, verbintenissen, controle –Beleidsevaluatie: resultaten, instrument –Verantwoording naar Vl Parl

12 Dia 12 aandachtspunten Soepel, snel regelgeving? (democr. Contr.) ambitieuzer dan wet? Collectieve efficiëntie creatie beleidsbasis inspraak derden sanctioneringsmogelijkheden afstemming bevoegdheden/werkgebied ondertekenende partijen


Download ppt "Dia 1 Evaluatie van de Vlaamse MBO’s, afgesloten in het kader van de Aanvaardingsplicht. Jan Vermoesen Doelgroepverantwoordelijke aanvaardingsplichten."

Verwante presentaties


Ads door Google