De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16&17 november 20111 Milieuwetgeving Scholen met een afdeling garage en/of carrosserie Martine Vanheers FEDERAUTO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16&17 november 20111 Milieuwetgeving Scholen met een afdeling garage en/of carrosserie Martine Vanheers FEDERAUTO."— Transcript van de presentatie:

1 16&17 november 20111 Milieuwetgeving Scholen met een afdeling garage en/of carrosserie Martine Vanheers FEDERAUTO

2 16&17 november 20112 Overzicht  Afvalstoffen  Milieuvergunning en –voorwaarden  Bodem

3 16&17 november 20113 Afvalstoffen  Elke school  afval  Afvalstoffendecreet + VLAREA (toek. VLAREMA)  Wetgeving bepaalt bijzondere afvalstoffen ontstaan bij onderhouden, herstellen of slopen van motorvoertuigen  Bevoegde overheidsinstantie  OVAM

4 16&17 november 20114 Afvalstoffen (specifiek )  Welke ? Asbest in vrije vezel, Accu’s en batterijen, Vervuilde of onbruikbare solventen, Destillatieresidu’s van solventrecuperatie, resten van verf, lak en vernis, slib van spuitcabines, Synthetische remvloeistof, Afgewerkte olie, Vervuilde of onbruikbare brandstoffen, Koelvloeistoffen,

5 16&17 november 20115 Afvalstoffen  Welke? Oliehoudend afval, Katalysatoren, Afvalbanden Metaalschroot, Afgedankte voertuigen, AEEA, Airbags, Brandblussers, Houtafval, Glas, Papier en karton.

6 16&17 november 20116 Afvalstoffen  Verplichtingen exploitant –Afvalstoffen apart opslaan –Afvalstoffen laten ophalen –Afvalstoffenregister maandelijks bijhouden –Integraal Milieujaarverslag (IMJV) enkel indien aangeschreven door AMINAL

7 16&17 november 20117 Aparte opslag afvalstoffen  Hoe opgeslagen? – Afvalcontainers  lekdichte ondergrond – Vloeistoffen  vloeistofdichte lekbak – Afgedankte batterijen  rechtop  zuurbestendige en lekvrije bak  deksel of overdekt – Afgedankte voertuigen  vloeistofdichte vloer aangesloten op KWS-afscheider – Op recipiënten type afvalstof weergeven – …

8 16&17 november 20118 Gevaarlijke afvalstoffen

9 16&17 november 20119 Opslag gevaarlijke afvalstoffen

10 16&17 november 201110 Ophaling afvalstoffen  Door wie opgehaald? – Erkende overbrenger  Verplichte afgifte van afgiftebewijs  Lijst: www.ovam.be

11 16&17 november 201111 Afgedankte voertuigen  Afgedankte voertuigen (= gevaarlijke afvalstoffen) dienen verplicht afgevoerd te worden naar een erkend centrum (lijst op www.febelauto.be)www.febelauto.be

12 16&17 november 201112 Milieuvergunning en - voorwaarden  VLAREM: Vlaams Reglement betreffende Milieuvergunning  Vlarem I –Hoe een vergunning aanvragen en bij welke overheid? –Lijst hinderlijke activiteiten  Vlarem II –Algemene vergunningsvoorwaarden –Sectorale vergunningsvoorwaarden

13 16&17 november 201113 Vlarem I Hoe een vergunning aanvragen? Klasse III –meldingsformulier –1 exemplaar –CBS gemeente Klasse II –vergunningsaanvraagformulier –in 7 exemplaren –CBS gemeente (vrij onderwijs) ↔ BD provincie (officieel onderwijs) Klasse I –vergunningsaanvraagformulier –In 10 exemplaren –BD provincie

14 16&17 november 201114 Vlarem I Voor welke ‘hinderlijke’ activiteiten? oa.  Lozen sanitair afvalwater, bedrijfsafvalwater  Verfspuitcabine  transformatoren,  Werkplaats voor het herstellen van autovoertuigen  Carwash  Stallen van geaccidenteerde voertuigen  Compressoren  Opslag van gevaarlijke producten  Opslag rubber banden  Gebruik van solventen  etc. MilieuWegwijs http://www.mikkmo.be/milieuvraagstukken.phphttp://www.mikkmo.be/milieuvraagstukken www.emis.vito.be

15 16&17 november 201115 Vlarem II Vergunningsvoorwaarden Voorkomen van emissies naar bodem, lucht en water ( milieuvoorzorgen )  Opslag gevaarlijke stoffen ( benzine, diesel, ontvetters, verven, etc.)  Lozen bedrijfs- en sanitair afvalwater (oliewaterafscheider, slibvang, etc.)

16 16&17 november 201116 Moet de school nog een milieuvergunning aanvragen ? Is de school een standaardgarage of een standaardcarrosseriebedrijf ? Vallen alle activiteiten/inrichtingen onder de subrubriek 15.5 van de indelingslijst uit Vlarem I ?

17 16&17 november 201117 Rubriek 15.5  Onderscheid –Industriegebied –Ander dan industriegebied kan eenvoudig nagegaan worden op www.geovlaanderen.be www.geovlaanderen.be  OPGELET: inplantingsplaats moet verenigbaar zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. CBS kan bijzondere voorwaarden opleggen.

18 16&17 november 201118 Rubriek 15.5 Andere dan een industriegebied Industriegebied Aantal schouwputten en/of hefbruggen max. 4max. 10 Spuitcabine (milieuvriendelijke verven) 5 kW – 25 kW5 kW – 60 kW

19 16&17 november 201119 Rubriek 15.5 Andere dan een industriegebied Industriegebied Stallen autovoertuigen en/of aanhangwagens andere dan personenwagens 3 – 253 - 25

20 16&17 november 201120 Rubriek 15.5 Andere dan een industriegebied Industriegebied Wassen van voertuigen en hun aanhangwagens minder 10onbeperkt

21 16&17 november 201121 Rubriek 15.5 Andere dan een industriegebied Industriegebied Opslag: - voertuigwrakken - afgedankte voertuigen -geaccidenteerde voertuigen - max 25 ton of 25 VW of AGV die gedepollueerd zijn (afkomstig van erkende centra) - max 5 VW of AGW die nog wel vloeistoffen bevatten of andere gevaarlijke onderdelen - max 25 geaccidenteerde vloeistoffen Opmerking : - de opslag van VW of AGV op de plaats van de productie is niet ingedeeld in deze rubriek indien de opslag gebeurt in functie van een regelmatige afvoer - de opslag van VW of AGV ontstaan uit de aanvaardingsplicht/terugnameplicht of vrijwillige terugname is niet ingedeeld, indien de opslag gebeurt bij de eindverkoper, tussenhandelaar, producent of invoerder den indien de opslag gebeurt in functie van een regelmatige afvoer

22 16&17 november 201122 Rubriek 15.5 Andere dan een industriegebied Industriegebied Luchtcompressoren en airconditioning- installaties (koelmiddelinhoud < 30 kg) 5 – 200 kW Opslag gevaarlijke producten Afhankelijk van aard van product

23 16&17 november 201123 Rubriek 15.5 Andere dan een industriegebied Industriegebied Stookinstallaties300 – 500 kW300 – 2.000 kW VW: brandstof Opslag gassen in verplaatsbare recipiënten 300 – 1.000 liter Vaste inrichting voor laden van accu’s > 10 kW

24 16&17 november 201124 De school is geen standaardinrichting Bestaande inrichting  Veranderen: uitbreidingen, wijzigingen en toevoegingen dienen steeds aangevraagd te worden. –Vb: uitbreiding met bijkomende spuitcabine –Vb: toevoeging van een perceel  Melding doen of vergunning (klasse 1 of 2) aanvragen

25 16&17 november 201125 De school is geen standaardinrichting Nieuwe inrichting  Procedure klasse 1, 2 of 3  Vergunning verleend voor ten hoogste 20 jaar  Koppeling bouw- en milieuvergunning

26 16&17 november 201126 De school is een standaardinrichting  Nieuwe inrichting Melding doen van activiteiten als standaardinrichting aan de hand van het meldingsformulier Akte name door CBS In orde met inplantingsvoorschriften Dag na datum melding mag exploitatie aanvatten CBS kan bijzondere voorwaarden opleggen  Bestaande inrichting Idem

27 16&17 november 201127 De school is een standaardinrichting: milieuvoorwaarden  De 1.400 pagina’s van VLAREM II dienen niet meer doorlopen te worden  Alle voorwaarden zijn gebundeld in 1 hoofdstuk: 5BIS15.5 van VLAREM II

28 16&17 november 201128 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II  Algemene milieuvoorwaarden –BBT –Hygiëne, risico en hinderbeheersing –Informatieplicht –Beheer afvalstoffen en buiten gebruik gestelde installaties –Opslag gevaarlijke stoffen –Beheersing van hinder door geluid –Beheersing van hinder door licht  Sectorale milieuvoorwaarden  Bijzondere milieuvoorwaarden

29 16&17 november 201129 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II  Bedrijfsafvalwater  KWS afscheider –Met automatische afsluiter en slibvangput die voldoet aan de norm DIN 1999 of EN 858 of gelijkwaardig (afwijking bestaande installaties) –Verplicht in garages andere dan koetswerkbedrijven, verdeelpompen, werkplaatsen voor het herstellen van voertuigen, stallen van geaccidenteerde en niet rijklare voertuigen, stallen van afgedankte voertuigen –Exploitant controleert om de drie maanden  logboek en ledigt indien noodzakelijk

30 16&17 november 201130 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II  Voorwaarden bij installaties voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen –Sinds 1 januari 2007 enkel verven, vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen die voldoen aan KB van 7/10/2005 –Sinds 1 januari 2007 emissieverslag spuitcabine ter beschikking houden

31 16&17 november 201131 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II  alle spuitwerk moet in spuitcabine gebeuren  grondverven mogen in voorbehandelingsruimte op voorwaarde dat: grondlagen nageschuurd moeten worden beperkt tot 1 onderdeel per voertuig afgeschermde ruimte lucht via stoffilters naar buiten

32 16&17 november 201132 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II Voorwaarden garage kort:  Bouwvoorschriften (vloeistofdichte vloer, vluchtdeuren langs buiten opendraaien,…)  Opslag geaccidenteerde voertuigen en andere niet-rijklare voertuigen  voorzien van vloeistofdichte vloer aangesloten op KWS-afscheider

33 16&17 november 201133 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II  Opslag gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten –(zeer) (licht) ontvlambare stoffen: In open opslagplaats In gesloten opslagplaats In veiligheidskast –Rookverbod + verbod open vuur in ruimte –Verboden opslag in kelderverdieping –Elektrische installaties beantwoorden aan voorschriften AREI –Opslagplaatsen en veiligheidskasten moeten afdoende geventileerd zijn (natuurlijk of kunstmatig) –Opslag in gesloten recipiënten voor (zeer) (licht) ontvlambare stoffen

34 16&17 november 201134 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II  Opslag gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten –Duidelijke aanduiding pictogram en identificatie product –Opslag werkvoorraden niet naast schrobput of op een onverharde vloer –Nodige interventiemiddelen (absorptiemateriaal, overmaatse vaten, beschermingsmiddelen, afbakeningsmateriaal,…) moet aanwezig zijn. –Resulterende afvalstoffen opgehaald door erkende overbrenger

35 16&17 november 201135 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II  Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders –Indien producten met verschillende hoofdeigenschappen worden gestockeerd moet rekening gehouden worden met afstandsregels (compartimentering)

36 16&17 november 201136 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II: verplichte meting Onderdeelmeetverplichting Lozing bedrijfsafvalwater Controleput voor schepstaalname voor nieuwbouw (na 1/2/2007) Geen periodieke meetverplichting Stookinstallaties met warmtevermogen tussen 300 kW en 200 MW Twee openingen (bij vloeibare brandstof) Voor installaties tot 1MW om de 5 jaar meetverplichting Voor installaties tot 2MW om de 2 jaar meetverplichting Opmerking: geen meetsysteem nog meetverplichting voor installaties voor het mechanisch/peumatisch/elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen

37 16&17 november 201137 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II: verplichte controle OnderdeelControleverplichting StookinstallatiesJaarlijks onderhoud / afstelling brander door erkend brandertechnicus Koelinstallaties met nominale koelmiddelinhoud > 3kg Periodiek lekdichtheidscontrole door bevoegd koeltechnicus 1 x jaar BrandblussersJaarlijks door de leverancier van de blusser Veiligheidsinfobladen van gevaarlijke producten Controle door de exploitant of om na te gaan of fiches niet ouder zijn dan 5 jaar

38 16&17 november 201138 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II: verplichte controle OnderdeelControleverplichting Koolwaterstofafscheider- certificaat/factuur van lediging overbrenger - attest van leverancier waaruit blijkt dat de installatie voldoende gedimensioneerd is (vb. cfr EN 858). Persluchthouder > 300 liter- Controle voor indienststelling - In- en uitwendig onderzoek door erkend milieudeskundige (om 3 j) Bodembeschermende voorzieningen - Jaarlijkse visuele controle door de exploitant

39 16&17 november 201139 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II: verplichte controle OnderdeelControleverplichting Ondergrondse houder voor P3 en P4 producten - verklaring van conformiteit ondertekend door de constructeur - controle na installatie maar voor ingebruik - beperkt onderzoek: 2 jaar - algemeen onderzoek: 15 jaar - erkend milieudeskundige of bevoegd technicus (voor verwarming van gebouwen)

40 16&17 november 201140 Hoofdstuk 5BIS.15.5. VLAREM II: verplichte controle OnderdeelControleverplichting Bovengrondse houder voor P3 en P4 producten - verklaring van conformiteit ondertekend door de constructeur - controle na installatie maar voor ingebruik - beperkt onderzoek: 3 jaar - algemeen onderzoek: 20 jaar - erkend milieudeskundige of bevoegd technicus Vloeibaar butaan, propaan in houders met inhoud > 300 liter - controle voor indienststelling - 5 jaarlijks door erkend milieudeskundige

41 16&17 november 201141 Bodem Vlaams decreet op de bodemsanering - Vlarebo Vlaams Reglement betreffende Bodemsanering Wie dient een bodemonderzoek te laten uitvoeren?  Op lijst van hinderlijke activiteiten wordt aangeduid wanneer een bodemonderzoek vereist is Wanneer dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd?  Afhankelijk van categorie O, A, B: - bij stopzetting en/of om de 10 of 20 jaar - bij overdracht  Bodemonderzoek door OVAM erkende bodemsaneringsdeskundigen (lijst op www.ovam.be)


Download ppt "16&17 november 20111 Milieuwetgeving Scholen met een afdeling garage en/of carrosserie Martine Vanheers FEDERAUTO."

Verwante presentaties


Ads door Google