De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Om te genezen wie gebroken van hart zijn…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Om te genezen wie gebroken van hart zijn…"— Transcript van de presentatie:

1 Om te genezen wie gebroken van hart zijn…

2 Lucas 4:16-20 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

3 Gebroken van hart zijn Wat is een gebroken hart?
Psalm 147:1 Looft de HERE, want het is goed, onze God te psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk. 2 De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israels verdrevenen; 3 Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Een hart is verdeeld of gewond is doordat het heeft gezondigd of omdat er tegen gezondigd is. Ieder mens leeft in deze wereld met een gebroken hart vanwege de zonde die in ieder mens leeft. Luc 4 is de mission statement van Jezus, het gaat hier daarom niet om mensen met liefdesverdriet. Het gaat om mensen die vastzitten in de zonde en daardoor gewond zijn.

4 Ons hart is niet neutraal
Jeremia 17:9 Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Matt. 5:18 Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens.19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

5 Ons hart is niet neutraal

6 Hoe zonde ons hart vernietigt
“Het vlees”, onze zondige natuur gebruikt pijnlijke emoties om ons tot zonden te brengen Pathema, pijnlijke (emoties) “hartstochten” Romeinen 7:5 Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.

7 Hoe zonde ons hart vernietigt
We zijn niet gemaakt om te leven in een gebroken wereld Als onze ziel wordt gemaakt, dan wordt ze al verwond vanaf de conceptie. Trauma onderzoek laat zien dat trauma’s ons genetisch materiaal wijzigen De “video recorder” van onze ziel staat al aan in de moederschoot (vgl Johannes)

8 Hoe zonde ons hart vernietigt
We werpen onze hele kindertijd (en daarna) muren op om bepaalde pijn niet meer te hoeven ervaren. We kunnen daardoor niet meer liefhebben en de liefde van God ontvangen We zijn gevangen in onze (on)bewuste beschermende zielshoudingen. Ons hart wordt verdeeld en gebroken

9 Genezing van het hart is levensheiliging
Psalmen 86:11 Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. Alleen God kan ons hart weer een maken Jezus kwam om ons gebroken hart te genezen zodat we God werkelijk zouden kennen en hem werkelijk liefhebben en anderen werkelijk zouden liefhebben

10 Genezing van het hart is levensheiliging
Jeremia 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

11 Genezing van het hart is levensheiliging
De wet van God is liefde, barmhartigheid, genade We hebben een ontmoeting met Jezus nodig in de pijnlijke ervaringen die we hebben meegemaakt om de macht van het vlees te breken

12 Genezing van het hart is levensheiliging
Innerlijke genezing ontstaat doordat we Jezus woorden horen die Hij tot ons sprak in de pijnlijke momenten van ons leven, want Hij was daar… Innerlijke genezing ontstaat als we Jezus zien in onze diepste pijn Innerlijke genezing ontstaat door vergeving van wie ons iets aandeed

13 Mag Jezus je hart genezen?


Download ppt "Om te genezen wie gebroken van hart zijn…"

Verwante presentaties


Ads door Google