De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COMPLICATIE en REFLECTIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "COMPLICATIE en REFLECTIE"— Transcript van de presentatie:

1 COMPLICATIE en REFLECTIE
Complicatieregistratie & In retrospectie bespreking Afdeling Inwendige Geneeskunde AMC

2 Wat is een complicatie? Definitie (Orde/wetenschappelijke verenigingen): Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade.

3 Achtergrond Kwaliteit en veiligheid van zorg
2008: VMS verplicht door IG complicatieregistratie middel voor kwaliteitsbewaking complicatie bespreking Commissie complicatieregistratie: Joost Hoekstra, Mieke Godfried, Mette Hazenberg. Student-onderzoeker: Floris Vlaanderen

4 Miv 1 oktober 2009 bij iedere pt > 24 uur opgenomen Bij ontslag:
complicatieregistratieformulier invullen + inleveren reguliere complicatiebespreking (elke 1e vrijdag van de maand): 1 complicatie door arts-ass. gegevens uit complicatieregistratie database Maandelijks In retrospectie bespreking - door AIOS en staflid bij toerbeurt

5 Complicatieregistratieformulier
Ponsplaatje Ligduur: (in dagen) Complicaties? JA NEE Bij complicatie mate van schade invullen: Schade met herstel 1 Schade zonder herstel 2 Overleden 3 Onduidelijk 4 X Complicatie (kruis aan) Oorzaak (kruis aan) Schade Toelichting* Bloeding verrichting medicatie anders Decubitus tijdens opname nvt Delier DVT, longembolie tijdens opname Febriele neutropenie Flebitis bij perifeer infuus Hyperglycemie (par)enterale voeding Hypoglycemie Hypoglycemisch coma Infectie lange lijn Ketoacidose Koorts na transfusie Nierinsufficiëntie contrast Ondervoeding Overvulling i.v. infuus Perforatie anders/nvt Pneumonie Systemische allergische reactie UWI katheter Val Ziekenhuisinfectie (als Clostridium) Bijwerking medicatie welke medicatie? bijwerking ? Overige complicatie Event. verdere toelichting : Ontslagdatum: Arts-assistent: *Gaarne vermelden welke medicatie, verrichting of anderszins tot de complicatie geleid heeft. Formulieren inleveren bij Dr. M.H. Godfried, F4-222, nieuwe formulieren zijn te verkrijgen bij Mw. M. Tuijp, F Afdeling: F5NS F6NO F6ZU F7NO F7ZU


Download ppt "COMPLICATIE en REFLECTIE"

Verwante presentaties


Ads door Google