De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecocyclo Fietstocht Fair Trade en duurzame landbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecocyclo Fietstocht Fair Trade en duurzame landbouw."— Transcript van de presentatie:

1 Ecocyclo Fietstocht Fair Trade en duurzame landbouw

2 Beschrijving project : Sensibilisatie en educatief project Individuen en groepen Laagdrempelig en vormend

3 Doelstelling project : Draagvlakverbreding en verdieping rond fair trade en duurzame landbouw in noord en zuid rond duurzaam lokaal beleid

4 Uitgangspunten: Noordzuidbeleid Fairtrade gemeente Campagne ’07–’08 – 11.11.11 – Vredeseilanden – Oxfam wereldwinkel Millenniumdoelstelling 1 Honger en armoede tegen 2015 de wereld uit Convenant ontwikkelingssamenwerking

5 Uitgangspunten: Milieubeleid Ondersteunen van het verduurzamingsproces binnen de landbouw door het promoten van innovatieve maatregelen Toerisme Samenwerking tussen partners Geïntegreerd beleid

6 Stap 1 : Wat? inhoudelijke afbakening van Fair trade en duurzame landbouw, methodiek, doelgroep en partners Wie? Trekkersgroep Fair trade gemeente en interne werkgroep convenant ontwikkelingssamenwerking (schepen – DA – ambtenaar ontwikkelingssamenwerking)

7 Inspiratiebron Ecocyclo Westerlo en Herentals VormingplusKempen Fietsknooppuntennetwerk Individueel of in groep met begeleider Al of niet geleide bezoeken op maat Horeca met Fair trade of duurzame producten Gratis brochure – website – via google

8

9 Onze invalshoek Niet duurzaamheid in het algemeen  wel fair trade en duurzame landbouw  wel relatie met andere thema’s uit samenwerkingsovereenkomst Verduurzamingsproces Bedrijfsfiches en infopanelen Vorming voor begeleiders Reservatie via dienst toerisme Lagere instap voor horeca -

10 Fair trade Eerlijke handel = Kiezen voor capaciteitsopbouw van georganiseerde producten = Respect voor mens en milieu

11 Fair trade Eerlijke handel = Een duurzaam partnerschap = Werken aan rechtvaardige handelsregels op lokaal, nationaal en mondiaal niveau

12 Duurzame landbouw Economisch rendabel Ecologisch verantwoord Sociaal aanvaardbaar Cultureel ingebed Oorspronkelijke en prioritaire functie De huidige en toekomstige generatie van voedsel voorzien Op een manier die de regeneratiecapaciteit van de ecosystemen in rekening brengt

13 Andere functies Het economisch leefbaar houden van het platteland Het bewaren van het landschapspatrimonium Het onderhouden van natuurlijke hulpbronnen zoals bodemleven, water en genetische agrodiversiteit

14 Landbouw in Hoogstraten

15 Landbouw wereldwijd 70% van de 1,2 miljard armen en 800 miljoen hongerenden = plattelandsbewoner en landbouwer Landbouwproductie sneller toegenomen dan bevolking Verdelingsprobleem / productieverhoging Negatieve gevolgen van westers handelsbeleid voor ontwikkeling van lokale markten

16 Betrokken actoren Politici Ambtenaren Adviesraden : mondiale raad, milieuraad, landbouwraad, VVV Bedrijven, verenigingen, landelijke raad,... Doelgroepen Individuen en groepen In en buiten Hoogstraten Over belangengroepen heen

17 Stap 2 : Toelichting op adviesraden Samenstelling werkgroepen adviesraden ambtelijk Inventariseren en selecteren noordzuid – natuur – land- en tuinbouw Contact met weerhoudeninitiatieven 80-tal schriftelijk en mondeling

18 Stap 3 : Brochure Routes uittekenen en hertekenen van 1 naar 5 themaroutes Teksten schrijven en nalezen Foto’s maken Overleg comité van de smaak en contact met horeca over instapniveau FT en seizoenskalender Terukoppeling naar alle bedrijven en verenigingen, VormingplusKempen, TFPA

19 Stap 4 : Info voor begeleiders ontwikkeling – landbouw – fair trade - bedrijfsfiches Info voor fietsers infopanelen - bedrijfsfiches Inrichting van route rustbanken - infopanelen

20 Stap 5 : Promotie Individuen Groepen

21 Hoogstraten Wortel Meer Meersel-Dreef Meerle Minderhout Ecocyclo Hoogstraten Fietslus 1 : Fair Trade gemeente Fietslus 2 : Verbreding van de landbouw Fietslus 3 : land- en tuinbouw vroeger en nu Fietslus 4 : water en energie Fietslus 5 : grondgebruik Fietslus 3 Fietslus 1 Fietslus 2 Fietslus 5 Fietslus 4

22 Fietslus 1 : Fair trade gemeente De tuinders Oxfam Wereldwinkel Begijnhof – zonder is gezonder Tugascafé – seizoensarbeid De Laermolen – biobrandstoffen Trage wegen Paardenmelkerij Beekvallei ‘t Merkske

23 Fietslus 1 : Fair trade gemeente Appel- en perenboer – geïntegreerde teelt en thuisverkoop ‘t Eirbissemhof – innovatie Containerpark met compostmeesters Zonnepanelen op de grond Landbouwonderwijs Veiling Hoogstraten - coöperatieve

24 Fietslus 2 : Verbreding van de landbouw Wortel Kolonie Dorpsgemeenschap Balder – biologisch dynamische landbouw zorgboerderij Bonte beestenboel – boerderijklassen Klapekster – bezoekscentrum natuurpunt Hoevetoerisme Zonnepanelen Bevruchtings- en verbeteringscentrum voor bijen Sataqa en Maya-landbouw

25 Fietslus 3 : land- en tuinbouw vroeger en nu Proefcentrum – Centro ecologico Verzamelplaats Groenten en fruit Grootgrondbezit en landarbeid Huisvesting van personeel – diversiteitsbeleid Hoeveijs – geitenboerderij – thuisverkoop – landbouwklassen – rol van vrouwen FSC - bos

26 Fietslus 4 : water en energie Recreatiedomein De Mosten, rietveld en blauwe vlag Water en energie in glastuinbouw Windmolenpark Mark – vistrap – rechttrekking – hooilandjes Watermolen Boomkweker – bloementeelt en fair trade

27 Fietslus 5 : grondgebruik Thenergo - WKK en biogasinstallatie Strijd om grond Bamboe – in vitro – bouwmateriaal – vms Ruimte voor glastuinbouw Kasteel van Maxburg Biokippenboer – grondgebondenheid Ecoduct Gemene gronden

28 Bemerkingen Naam Tijdrovend Betrokkenheid op maken van product Proces


Download ppt "Ecocyclo Fietstocht Fair Trade en duurzame landbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google