De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 e Praktijkdag MEP GEP 10.00 Henk van WezelOpening 10.10 David de SmitCollegiale Toets 2006 10.55 Derk Jan MarsmanVooruitblik collegiale toets 2007 11.15Paul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 e Praktijkdag MEP GEP 10.00 Henk van WezelOpening 10.10 David de SmitCollegiale Toets 2006 10.55 Derk Jan MarsmanVooruitblik collegiale toets 2007 11.15Paul."— Transcript van de presentatie:

1 3 e Praktijkdag MEP GEP 10.00 Henk van WezelOpening 10.10 David de SmitCollegiale Toets 2006 10.55 Derk Jan MarsmanVooruitblik collegiale toets 2007 11.15Paul BoersMEP GEP en Nutriënten 12.00 Henk van WezelForumdiscussie 12.30Lunch 13.30 parallelsessie 1 14.05parallelsessie 2 14.35 Theepauze 14.50parallelsessie 3 15.25terugkoppeling 16.15afsluiting

2 Vooruitblik collegiale toets Naar het voorbeeld van PIH? Derk Jan Marsman, vz Projectgroep Implementatie Handreiking (PIH)

3 Idee van jullie Collegiale toets idee op 2 e praktijkdag MEP GEP Door PIH opgepakt en meteen uitgevoerd Is de rode draad voor werkzaamheden PIH 2007 Wordt door CSN geformaliseerd

4 PIH opgepakt 1e Collegiale toets Per deelstroomgebied (toer van Diederik en David) Daarna landelijk (= vandaag) Houding: collegiaal, reflectie, doen we het goed? Wat kan beter?

5 Werkplan PIH 2007 Doel: Faciliteren, stimuleren en begeleiden van collegiale toetsing MEP GEP Resultaten: 1.Harmonisatie, onderlinge vergelijking van MEP GEP watertypen in sterk veranderde en kunstmatige wateren (februari 2007); 2.Afgestemde MEP GEP sterk veranderde en kunstmatige wateren (tweede helft 2007); 3.Overzicht interpretatie KRW begrippen ‘significante schade’ ‘lichte afwijking’ en ‘disproportionele kosten’ (jan 2007 en eind 2007); 4.Een overzicht verschillen en overeenkomsten beleidsdoel 2015 incl motivaties (eind 2007); 5.Nagaan behoeften, daar op inspelen en naar handelen

6 Landelijk geformaliseerd 3 toetsdagen/perioden Thematische collegiale toets (vroeg in 2007) Thematische collegiale toets (vroeg in 2007) Geografische collegiale toets (voorjaar 2007) Geografische collegiale toets (voorjaar 2007) Voortgangstoets (half aug – sept 2007) Voortgangstoets (half aug – sept 2007)

7 Hoe wil PIH dat doen? Hoe/ op welke wijze Voortbouwen op goede ervaring van 1 e collegiale toets Regio behoefte ondersteuning door deskundigen Wat Opstellen toetsformulier Verzamelen van regio-producten (concept-rapportages) Uitvoering toets door deskundigen op basis van rapportages Evaluatie van de resultaten met oog op de kernbegrippen Terugkoppeling naar de regio middels workshops Verslaglegging en aanbieden van definitieve format t.b.v. het stroomgebiedbeheersplan stroomgebiedbeheersplan

8 Behoefte Default voor SlotenKanalen

9 Behoefte is er Behoefte is er Ja maar! We willen het nu al hebben Maar het moet niet afdwingbaar zijn Dat betekent: MEP/GEP wordt vastgelegd in AMvB en PMV GET natuurlijke wateren (in AMvB) GET natuurlijke wateren (in AMvB) GEP sterk veranderde en kunstmatige ook? GEP sterk veranderde en kunstmatige ook? Brussel vraagt Wettelijk vastleggen van doelstellingen Hoe afdwingbaarheid zijn de maatregelen? Transparante besluitvorming

10 Bestuurlijke wens Bestuurlijke wens Behoefte aan default voor sloten en kanalen en R4 Maar het mag niet afdwingbaar zijn Ik combineer twee zaken: Brusselse eis Brusselse eis Bestuurlijke wens om afgestemd te zijn Bestuurlijke wens om afgestemd te zijn Leidt tot Landelijk afgestemd MEP GEP met een juridische basis Vraag Welk juridisch instructie voor ministeriele regeling heeft de regio nodig?

11 Schoon water voor iedereen


Download ppt "3 e Praktijkdag MEP GEP 10.00 Henk van WezelOpening 10.10 David de SmitCollegiale Toets 2006 10.55 Derk Jan MarsmanVooruitblik collegiale toets 2007 11.15Paul."

Verwante presentaties


Ads door Google