De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onveilige hechting en geweld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onveilige hechting en geweld"— Transcript van de presentatie:

1 Onveilige hechting en geweld

2 Uitgangspunten De psyche van de mens ontwikkelt zich in het raakvlak tussen menselijke relaties en de zich ontvouwende structuur van het brein Een kind wordt geboren met een genetisch bepaald programma om zich te verbinden met belangrijke verzorgers: hechtingsfiguren

3 Uitgangspunten In interactie met deze hechtingsfiguren ontwikkelt het kind basispatronen voor de omgang met andere personen (interne werkmodellen).

4 Bowlby Onderzocht deze hechting en kwam tot het onderscheid:
Veilige hechting Onveilige hechting

5 Veilige hechting Veilige haven - emotionele geruststelling
- gevoel van veiligheid Veilige basis voor verkenning - buitenwereld - binnenwereld

6 Ainsworth Onderzocht de hechting door ze in een “strange situation” te brengen. 60 % veilig gehecht 40 % onveilig gehecht

7 Onveilig gehecht 15% vermijdend, trekt zich terug op zichzelf
15% afwerende gehechtheid : vastklampen en afweren. 10% gedesorganiseerd : heftige onvoorspelbare wijze van reageren.

8 Invaliderende omgevingen
Geen rekening houden met persoonlijke behoeften en grenzen. Expressie van persoonlijke belevingen en emoties als incorrect en ongepast te benoemen. Oplossingen van reele problemen onterecht vereenvoudigen.

9 Invaliderende omgevingen
Bestraft expressie van emotie of het overbrengen van emotioneel lijden. Bekrachtigt escalatie van emoties op een grillige wijze Doet voorkomen dat het leven simpel is

10 Invaliderende omgeving leert niet
Dat emoties betekenisvol zijn in relatie tot gebeurtenissen Hoe emoties gemoduleerd kunnen worden Persoonlijke belevingen te vertrouwen als betrouwbare reacties op gebeurtenissen.

11 Invaliderende omgeving leert niet
Tegenslagen en heftige emoties te verdragen Moeilijke problemen op te lossen Emoties te benoemen Emoties over te brengen Pijn en lijden effectief te communiceren

12 Invaliderende omgeving leert wel
Persoonlijke belevingen en uitingen af te keuren Heen en weer te zwenken tussen emotionele remming en extreme emotionele uitbarstingen

13 Fonagy Verband tussen onveilige hechting en geweld.
Er was op basis van de onveilige hechting een zeer laag niveau van reflectie Mentalisering faalde. Er was sprake van een tendens tot geweld tegen het eigen of het lichaam van de ander.

14 Mentaliseren Mentaliseren
Vermogen om mentale toestanden, zoals gedachten gevoelens wensen en verlangens bij je zelf en bij de ander waar te nemen.

15 Veilige relatie Veilige relatie is nodig om te mentaliseren.
Veilig is dat jouw opvoeder in staat is betekenis voor jou te interpreteren en daar taal aan te geven.(beleving en sensitiviteit) Als er geen betekenis wordt gegeven, maar afwijzing gaat het kind dat overnemen en creëert een “alien – self” (vals zelf)

16 Mentaliseren Je hebt verbeeldingskracht nodig om in te schatten, wat anderen denken, voelen en wensen. Zorgt ervoor dat wij onszelf en anderen kunnen begrijpen. Is wezenlijk voor menselijke communicatie en relaties.

17 Mentaliseren Vermogen om onszelf “van buiten af “te zien en anderen van binnen. Het normale vermogen om aan menselijk gedrag bedoelingen en betekenis toe te schrijven

18 Neurologische component
Diverse gebieden zijn erbij betrokken. M.n. de frontale kwab heeft een functie in de emotie regulatie. Mentaliseren helpt bij het reguleren van onze emotie. Als we mentaliseren spiegelen we de ander (aanmaak spiegelneuronen)

19 Neurologische component
Komen we in contact met de ander. We valideren de houding. Reageren op de ander. Bij niet mentaliseren voelt de ander zich niet begrepen (geen aanmaak van spiegelneuronen). Het contact komt niet tot stand

20 Psychologische equivalentie
Er is geen onderscheid tussen binnen en buiten. Wat ik denk voel of waarneem, denkt voelt neemt de ander ook waar.

21 Doen alsof modus Er is geen onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid. Opvattingen, overdenkingen passen niet bij de werkelijkheid.

22 Wel of niet mentaliseren
Als je niet kan mentaliseren heb je minder identiteitsbesef, geen coherent zelf. Als je wel mentaliseert: - benen op de grond - voel je wat je voelt - ben je daar bewust van

23 Fysiek geweld Fysiek geweld is alleen mogelijk als we opzettelijk de mogelijkheid uitsluiten dat de persoon die we mishandelen een geest heeft. Je beschouwt de ander als een fysiek object of als lid van een vreemde groep, maar niet als een individu met belangen en wensen.

24 Geweld en hechting Als het te gevaarlijk is ga je niet nadenken wat de ander bedoelt. Je leert je dus niet te verplaatsen (of ongezond). Je kan niet interpreteren. Het was veel te onveilig. Als er gevaar is zoek je bescherming. Die krijg je niet. Zorgt voor onveilige hechting.

25 Niet mentaliseren Zeer veel details zonder drijfveren, gevoelens of gedachten Focus op externe factoren Focus op fysieke en structurele etiketten (moe, lui, slim, zelf destructief, depressief, kort lontje) Zaken letterlijk opnemen

26 Niet mentaliseren Gepreoccupeerd met regels
Ontkenning van betrokkenheid bij het probleem Zoeken naar de schuldige, de foute Stelligheid over gevoelens en gedachten van anderen. “Weten”. Vijandigheid

27 Niet mentaliseren Actieve vermijding Letterlijke betekenis van woorden

28 Het vreemde of valse zelf
Internalisatie van niet contingente reflecties van de opvoeder. Het mentalisatievermogen van de opvoeder faalt. Er bestaat psychologische verwaarlozing of mis interpretatie van de affectieve toestand. Dit als gevolg van eigen psychopathologie of onverwerkte levenservaringen.

29 Het vreemde of oneigen zelf
Of een opvoeder die op de emotionele uitdrukking van het kind reageert met terugtrekking of angstaanjagende reactie. Er is een gedrevenheid om innerlijk betekenis te zoeken van zijn eigen ervaring. Daartoe neemt hij de geestestoestand van de opvoeder over als deel van de eigen zelfervaring

30 Houding van de begeleider
De onwetende houding. Niet op zoek naar complexe onbewuste motieven Gericht op het hier en nu. Focus op het verleden is zinloos Trigger ligt in het heden En dat wordt geëxploreerd

31 Houding van de begeleider
De begeleider is voortdurend bezig om zich een beeld te vormen om zo de client te helpen begrijpen wat hij/zij voelt En dat valideren. Mentaliseren bestaat uit gedeelde aandacht voor de mentale toestand van de client.

32 Houding van de begeleider
Om meerder gezichtpunten te ontdekken Om zich te bevrijden van één werkelijkheid. Begeleider stelt zichzelf de vraag? - wat gebeurt er nu? - waarom zegt de client dit nu? waarom doet de client dat nu? wat voel ik nu?

33 Houding van de begeleider
Wat is er onlangs gebeurd dat de actuele mentale toestand rechtvaardigt?

34 Fasen in het werken Steun en empathie Verhelderen Basaal mentaliseren
Mentaliseren van de overdracht

35 Oefening mentaliseren
Doel van de eerste fase: mentaliseren terug tot leven brengen of bevorderen. Niet: door het aanleren van een cognitieve vaardigheid. Niet door cliënt te vertellen dat hij verkeerd denkt/reageert of te zeggen hoe hij wel zou kunnen denken of gedrag zou moeten interpreteren.

36 Oefening mentaliseren
Wel door de cliënt zelf te mentaliseren, door voortdurend een expliciete mentaliserende houding tegenover de cliënt zelf aan te nemen. Door voortdurend de focus te leggen op de gevoelens, de gedachten, de verlangens…die een verklaring kunnen zijn voor wat de cliënt zegt.

37 Casus


Download ppt "Onveilige hechting en geweld"

Verwante presentaties


Ads door Google