De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij het symposium Medicatieoverdracht & LSP! Dordrecht 4 juni 2013 Jan Broeren, Beleidscoördinator farmaceutische zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij het symposium Medicatieoverdracht & LSP! Dordrecht 4 juni 2013 Jan Broeren, Beleidscoördinator farmaceutische zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij het symposium Medicatieoverdracht & LSP! Dordrecht 4 juni 2013 Jan Broeren, Beleidscoördinator farmaceutische zorg

2 Aan de voorbereiding hebben meegewerkt Paul van Bakel Maryse Spapens Ton de Lange Anne-Marie Doppen Hanneke van der Haar Ed de Vogel Hans ten Voorde Irma Jongeneel Jeannette Frerejean Janet Vos

3 Programma 14.00 uur Opening en inleiding op het thema door de dagvoorzitter - Dhr. Jan Broeren, beleidscoördinator VGZ-zorgverzekeraar 14.10 uur Stand van zaken en plannen regionale apothekers medicatieoverdracht en gebruik LSP - Dhr. Paul van Bakel, bestuurder Dienstapotheek Drechtsteden 14.30 uur Stand van zaken richtlijn medicatieoverdracht en LSP en plannen bij de regionale Ziekenhuizen - Mw. Hanneke van der Haar, programmamanager medicatieoverdracht Albert Schweitzer Ziekenhuis - Mw. Anne-Marie Doppen, ziekenhuisapotheker en projectleider Rivas Zorggroep 15.00 uur Terugkoppeling regionale projectgroep stappenplan samenwerking medicatieoverdracht - Mw. Janet Vos, manager ketenzorg Drechtzorg en lid regionale projectgroep stappenplan - Dhr. John Taks, RvB Albert Schweitzer ziekenhuis en voorzitter Drechtzorg 15.20 uur Pauze en bezoek informatietafel 15.50 uur Wat is er landelijk gezien al mogelijk en wat is het belang van regionale samenwerking - Mw. Irma Jongeneel, implementatiemanager VZVZ-servicecentrum 16.10 In de koploperregio Nijmegen zijn we goed op weg, dat kan bij u ook! - Dhr. Herman Levelink, gepensioneerd huisarts en als ervaringsdeskundige betrokken bij de koploperregio Nijmegen 16.25 uur Medicatieoverdracht vanuit patiëntenperspectief, waar hebben patiënten behoefte aan? - Dhr. Sytze Geurzen, adviseur Zorgbelang Zuid-Holland 16.40 uur Interactieve discussie met de zaal 17.15 uur Afsluiting en officiële opening Dienstapotheek 17.30 uur Borrel

4 Richtlijn overdracht medicatiegegevens Eerste versie Richtlijn 1.0 van 25 april 2008 Handreiking voor zes overdrachtssituaties 3 november 2010 Deelnemende partijen: –ActiZ, FNT, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NMT, NPCF, NVZ, Orde, V&VN, Verenso, VGN, ZN Belang kennelijk breed gedeeld Officieel van kracht vanaf 1 januari 2011 –Inspectie voert handhaving gefaseerd in Ingevoerd per….

5 Richtlijn overdracht medicatiegegevens Waarom? –Verschillende onderzoeken tonen aan dat een patiënt op elk overdrachtsmoment van de ene zorgverlener naar de volgende ongeveer 50% risico loopt dat medicatiegegevens ontbreken of onjuist zijn. Moet het in alle gevallen? –Risicoselectie mogelijk Moet het voor iedereen? –Instemming van de patiënt

6 Randvoorwaarden LSP –Vastgelopen in politiek doolhof –Initiatief overgenomen door zorgaanbieder –Financiële garanties door zorgverzekeraars Regionaal – landelijk –Stip op de horizon: uiteindelijk landelijk werkend systeem –Op de korte termijn: accent op de regio Farmaceutische prestaties Nza –Belang van goed patiëntendossier –Farmaceutische begeleiding bij opname en ontslag : rode draad is communicatie


Download ppt "Welkom bij het symposium Medicatieoverdracht & LSP! Dordrecht 4 juni 2013 Jan Broeren, Beleidscoördinator farmaceutische zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google