De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij het symposium Medicatieoverdracht & LSP! Dordrecht 4 juni 2013 Jan Broeren, Beleidscoördinator farmaceutische zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij het symposium Medicatieoverdracht & LSP! Dordrecht 4 juni 2013 Jan Broeren, Beleidscoördinator farmaceutische zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij het symposium Medicatieoverdracht & LSP! Dordrecht 4 juni 2013 Jan Broeren, Beleidscoördinator farmaceutische zorg

2 Aan de voorbereiding hebben meegewerkt Paul van Bakel Maryse Spapens Ton de Lange Anne-Marie Doppen Hanneke van der Haar Ed de Vogel Hans ten Voorde Irma Jongeneel Jeannette Frerejean Janet Vos

3 Programma uur Opening en inleiding op het thema door de dagvoorzitter - Dhr. Jan Broeren, beleidscoördinator VGZ-zorgverzekeraar uur Stand van zaken en plannen regionale apothekers medicatieoverdracht en gebruik LSP - Dhr. Paul van Bakel, bestuurder Dienstapotheek Drechtsteden uur Stand van zaken richtlijn medicatieoverdracht en LSP en plannen bij de regionale Ziekenhuizen - Mw. Hanneke van der Haar, programmamanager medicatieoverdracht Albert Schweitzer Ziekenhuis - Mw. Anne-Marie Doppen, ziekenhuisapotheker en projectleider Rivas Zorggroep uur Terugkoppeling regionale projectgroep stappenplan samenwerking medicatieoverdracht - Mw. Janet Vos, manager ketenzorg Drechtzorg en lid regionale projectgroep stappenplan - Dhr. John Taks, RvB Albert Schweitzer ziekenhuis en voorzitter Drechtzorg uur Pauze en bezoek informatietafel uur Wat is er landelijk gezien al mogelijk en wat is het belang van regionale samenwerking - Mw. Irma Jongeneel, implementatiemanager VZVZ-servicecentrum In de koploperregio Nijmegen zijn we goed op weg, dat kan bij u ook! - Dhr. Herman Levelink, gepensioneerd huisarts en als ervaringsdeskundige betrokken bij de koploperregio Nijmegen uur Medicatieoverdracht vanuit patiëntenperspectief, waar hebben patiënten behoefte aan? - Dhr. Sytze Geurzen, adviseur Zorgbelang Zuid-Holland uur Interactieve discussie met de zaal uur Afsluiting en officiële opening Dienstapotheek uur Borrel

4 Richtlijn overdracht medicatiegegevens Eerste versie Richtlijn 1.0 van 25 april 2008 Handreiking voor zes overdrachtssituaties 3 november 2010 Deelnemende partijen: –ActiZ, FNT, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NMT, NPCF, NVZ, Orde, V&VN, Verenso, VGN, ZN Belang kennelijk breed gedeeld Officieel van kracht vanaf 1 januari 2011 –Inspectie voert handhaving gefaseerd in Ingevoerd per….

5 Richtlijn overdracht medicatiegegevens Waarom? –Verschillende onderzoeken tonen aan dat een patiënt op elk overdrachtsmoment van de ene zorgverlener naar de volgende ongeveer 50% risico loopt dat medicatiegegevens ontbreken of onjuist zijn. Moet het in alle gevallen? –Risicoselectie mogelijk Moet het voor iedereen? –Instemming van de patiënt

6 Randvoorwaarden LSP –Vastgelopen in politiek doolhof –Initiatief overgenomen door zorgaanbieder –Financiële garanties door zorgverzekeraars Regionaal – landelijk –Stip op de horizon: uiteindelijk landelijk werkend systeem –Op de korte termijn: accent op de regio Farmaceutische prestaties Nza –Belang van goed patiëntendossier –Farmaceutische begeleiding bij opname en ontslag : rode draad is communicatie


Download ppt "Welkom bij het symposium Medicatieoverdracht & LSP! Dordrecht 4 juni 2013 Jan Broeren, Beleidscoördinator farmaceutische zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google