De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Stand van zaken LSP Irma Jongeneel 25 april 2013 Implementatiemanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Stand van zaken LSP Irma Jongeneel 25 april 2013 Implementatiemanager."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Stand van zaken LSP Irma Jongeneel 25 april 2013 Implementatiemanager

2 Agenda Stand van zaken LSP2 De VZVZ en het LSP LSP: wat is het en wat kan je ermee? Veiligheid Regionaal gebruik Aansluitingen op het LSP Opt-in Praktische tips Vragen

3 Stukje geschiedenis Wet op EPD: verplichte deelname aan LSP voor alle zorgaanbieders Wet afgewezen door Eerste Kamer in april 2011 Afbouw betrokkenheid Minister in 2011 Zorgveld geeft bij Minister aan het LSP te willen behouden Oprichting VZVZ eind 2011 Verschillen: Deelname op basis van vrijwilligheid Alleen met toestemming patiënt (opt-in) Ervaring opdoen op regionaal niveau Stand van zaken LSP3

4 Over de VZVZ Stand van zaken LSP4 De VZVZ maakt zich sterk voor veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens via het LSP. Eind 2011 opgericht door koepelorganisaties van: apotheken (KNMP), huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), ziekenhuizen (NVZ) In samenwerking met Nictiz Met steun van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

5 Stand van zaken LSP5 VZVZ Vereniging St. VZVZ Servicecentrum Nictiz HA HAP ZKH APO Ledenraad Overig Koepeladviesraad Patiënten- en privacyraad Regioraad Leveranciersraad St. VZVZ Derdengelden

6 Businessplan VZVZ 2013-2015 Stand van zaken LSP6 Financiering ZN: Kosten LSP (exploitatie, ontwikkeling, implementatie) Vergoeding voor lokale kosten zorgaanbieder (Beperkt) geld beschikbaar voor regionale projecten Tegemoetkoming kosten opt-in Commitment zorgaanbieders om LSP ipv OZIS te gaan gebruiken Convenant tussen NPCF, koepels, ZN, ICT leveranciers en Nictiz Zie voor meer informatie over LSP vergoedingen voor apotheken: www.knmp.nlwww.knmp.nl

7 Wat is het LSP? Goed beveiligd netwerk voor uitwisseling medische gegevens tussen zorgaanbieders Via het LSP medische gegevens altijd opvraagbaar Gegevens NIET centraal opgeslagen, LSP heeft alleen verwijsindex. Dossiers blijven bij de zorgverleners. Verwijsindex bevat: BSN Zorgaanbieder Gegevenssoort

8 Wat kan je met het LSP? Uitwisseling medische gegevens Huisartswaarneemgegevens Professionele samenvatting Waarneembericht Voor wie? Waarnemend huisarts Medicatiegegevens Verstrekte medicatie Contra-indicaties Later ook voorschriften en mutaties Voor wie? Apotheken, ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten

9 Veiligheid Stand van zaken LSP9 Vergaande toegangsbeveiliging: Persoons-authenticatie via UZI-pas Systeem-authenticatie via UZI- servercertificaat Logging van alle berichtenverkeer via LSP en mogelijkheid voor inzage patiënt Zowel pro-actief als automatisch security management Monitoren op ‘verdacht’ berichtenverkeer Jaarlijkse veiligheidsaudits Hacktesten Geen centrale opslag (medische) gegevens; het LSP is een verwijsindex

10 Regionaal gebruik LSP Stand van zaken LSP10 Landelijke infrastructuur regionaal ingezet Initiële regio-indelingen obv huisarts- dienstenstructuur en bestaande OZIS ringen Regio bepaalt en beheert zelf regiogrenzen Zorgaanbieders in grensgebieden in meerdere regio’s Uitwisseling (voorlopig) alleen binnen regio Operationeel sinds 23 april j.l.

11 Deelname aan LSP Stand van zaken LSP11 * In aansluitproces ** waarvan 40% ketenapotheken LSP status zorgaanbiederHuisartspraktijkenHuisartsenposten (locaties) ApothekenZiekenhuizen AantalPercentageAantalPercentageAantalPercentageAantalPercentage 0. Niet aangesloten108226%1210%31616%7582% 1. Afgesloten of onderhoud 58314%119%695**35%67% 2. Aangesloten en niet actief 157739%8567%79940%910% (7*) (22*) 3. Aangesloten en actief84621%1814%1879%11% Totaal4088100%126100%1997100%91100% Drechtsteden Apotheken: 23 aangesloten, waarvan 6 actief Huisartspraktijken: 60 aangesloten, waarvan 19 actief Aangemelde patiënten: 11.000, waarvan 40% door apotheken

12 Gebruik LSP Stand van zaken LSP12 Verdeling: huisartsen 500.000 apotheken 200.000 Opvragingen per week (week 21) Huisartswaarneemgegevens: 4450. door 8 HDS-en Medicatiegegevens: 21.000 door 112 zorgaanbieders

13 Opt-in Stand van zaken LSP13 Wie moet het vragen? Elke zorgaanbieder die gegevens van patiënt beschikbaar stelt, waarbij niet op voorhand duidelijk is wie ze zullen raadplegen. Waarom? Omdat de WGBO dat vereist. Om zo volledig mogelijk beeld van de patiënt mogelijk te maken voor andere behandelaren. Wanneer? Z.s.m. Afgestemd op gebruik in regio Afgestemd op uitfasering OZIS

14 Wachtkamerposters Brochures Flyers Nu op www.VZVZ.nlwww.VZVZ.nl Verstuurd aan alle zorgaanbieders (Na)bestelbaar Website www.ikgeeftoestemming.nlwww.ikgeeftoestemming.nl Zorgverleners aanmelden via Vecozo portal Kaartjes voor patiënten bijv. voor in medicijnzakjes Beschikbare middelen Stand van zaken LSP 14

15 Hoe aan te pakken? Regionale aanpak verhoogt motivatie bij zorgverleners. Individueel vragen in praktijk/apotheek. Waar huisarts en apotheek in één centrum zitten, de patiënt vragen formulier in te vullen voor zowel de huisarts als de apotheek. Huisarts vraagt dit mede voor de apotheek en vice versa. Mailing sturen naar de patiënten vanuit de huisarts en/of apotheek met een toestemmingsformulier voor zowel huisarts als voor apotheek. Antwoordenvelop verhoogt response. Patiënten attenderen op www.ikgeeftoestemming.nl via nieuwsbrieven, websites etc.www.ikgeeftoestemming.nl Griepprik oproep gebruiken om toestemming te vragen. Bij huisartsenpost en dienstapotheek formulier laten invullen t.b.v. eigen huisarts en apotheek en deze doorsturen. 15 Stand van zaken LSP

16 Praktische tips Wilt u aansluiten? UZI abonnee worden Contact opnemen met uw leverancier(s) UZI passen/kaartlezers/ servercertificaat aanvragen gratis tot 1 juli Aanvraag indienen voor aansluiting Zie de checklist voor praktische hulp 16 Stand van zaken LSP

17 Praktische tips Bent u al aangesloten? UZI middelen nog geldig? (3 jr) Neem contact op met uw leverancier(s) Informeer betrokkenen Beleg beheertaken Zie de checklist voor praktische hulp 17 Stand van zaken LSP

18 Vragen? 18 Stand van zaken LSP


Download ppt "Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Stand van zaken LSP Irma Jongeneel 25 april 2013 Implementatiemanager."

Verwante presentaties


Ads door Google