De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken LSP Irma Jongeneel Implementatiemanager 25 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken LSP Irma Jongeneel Implementatiemanager 25 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken LSP Irma Jongeneel Implementatiemanager 25 april 2013

2 Agenda De VZVZ en het LSP LSP: wat is het en wat kan je ermee?
Veiligheid Regionaal gebruik Aansluitingen op het LSP Opt-in Praktische tips Vragen Stand van zaken LSP

3 Stukje geschiedenis Wet op EPD: verplichte deelname aan LSP voor alle zorgaanbieders Wet afgewezen door Eerste Kamer in april 2011 Afbouw betrokkenheid Minister in 2011 Zorgveld geeft bij Minister aan het LSP te willen behouden Oprichting VZVZ eind 2011 Verschillen: Deelname op basis van vrijwilligheid Alleen met toestemming patiënt (opt-in) Ervaring opdoen op regionaal niveau Stand van zaken LSP

4 Over de VZVZ De VZVZ maakt zich sterk voor veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens via het LSP. Eind 2011 opgericht door koepelorganisaties van: apotheken (KNMP), huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), ziekenhuizen (NVZ) In samenwerking met Nictiz Met steun van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). Stand van zaken LSP

5 Patiënten- en privacyraad St. VZVZ Servicecentrum
HA HAP ZKH APO Ledenraad Overig St. VZVZ Derdengelden Koepeladviesraad Patiënten- en privacyraad Regioraad Leveranciersraad VZVZ Vereniging Nictiz St. VZVZ Servicecentrum Stand van zaken LSP

6 Businessplan VZVZ 2013-2015 Financiering ZN:
Kosten LSP (exploitatie, ontwikkeling, implementatie) Vergoeding voor lokale kosten zorgaanbieder (Beperkt) geld beschikbaar voor regionale projecten Tegemoetkoming kosten opt-in Commitment zorgaanbieders om LSP ipv OZIS te gaan gebruiken Convenant tussen NPCF, koepels, ZN, ICT leveranciers en Nictiz Zie voor meer informatie over LSP vergoedingen voor apotheken: Stand van zaken LSP

7 Wat is het LSP? Goed beveiligd netwerk voor uitwisseling medische gegevens tussen zorgaanbieders Via het LSP medische gegevens altijd opvraagbaar Gegevens NIET centraal opgeslagen, LSP heeft alleen verwijsindex. Dossiers blijven bij de zorgverleners. Verwijsindex bevat: BSN Zorgaanbieder Gegevenssoort

8 Wat kan je met het LSP? Uitwisseling medische gegevens
Huisartswaarneemgegevens Professionele samenvatting Waarneembericht Voor wie? Waarnemend huisarts Medicatiegegevens Verstrekte medicatie Contra-indicaties Later ook voorschriften en mutaties Voor wie? Apotheken, ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten

9 Veiligheid Vergaande toegangsbeveiliging:
Persoons-authenticatie via UZI-pas Systeem-authenticatie via UZI- servercertificaat Logging van alle berichtenverkeer via LSP en mogelijkheid voor inzage patiënt Zowel pro-actief als automatisch security management Monitoren op ‘verdacht’ berichtenverkeer Jaarlijkse veiligheidsaudits Hacktesten Geen centrale opslag (medische) gegevens; het LSP is een verwijsindex Stand van zaken LSP

10 Regionaal gebruik LSP Landelijke infrastructuur regionaal ingezet
Initiële regio-indelingen obv huisarts- dienstenstructuur en bestaande OZIS ringen Regio bepaalt en beheert zelf regiogrenzen Zorgaanbieders in grensgebieden in meerdere regio’s Uitwisseling (voorlopig) alleen binnen regio Operationeel sinds 23 april j.l. Stand van zaken LSP

11 Huisartsenposten (locaties)
Deelname aan LSP LSP status zorgaanbieder Huisartspraktijken Huisartsenposten (locaties) Apotheken Ziekenhuizen Aantal Percentage 0. Niet aangesloten 1082 26% 12 10% 316 16% 75 82% 1. Afgesloten of onderhoud 583 14% 11 9% 695** 35% 6 7% 2. Aangesloten en niet actief 1577 39% 85 67% 799 40% 9 (7*) (22*) 3. Aangesloten en actief 846 21% 18 187 1 1% Totaal 4088 100% 126 1997 91 * In aansluitproces ** waarvan 40% ketenapotheken Drechtsteden Apotheken: 23 aangesloten, waarvan 6 actief Huisartspraktijken: 60 aangesloten, waarvan 19 actief Aangemelde patiënten: , waarvan 40% door apotheken Stand van zaken LSP

12 Gebruik LSP Verdeling: huisartsen 500.000 apotheken 200.000
Opvragingen per week (week 21) Huisartswaarneemgegevens: door 8 HDS-en Medicatiegegevens: door 112 zorgaanbieders Stand van zaken LSP

13 Opt-in Wie moet het vragen? Waarom? Wanneer?
Elke zorgaanbieder die gegevens van patiënt beschikbaar stelt, waarbij niet op voorhand duidelijk is wie ze zullen raadplegen. Waarom? Omdat de WGBO dat vereist. Om zo volledig mogelijk beeld van de patiënt mogelijk te maken voor andere behandelaren. Wanneer? Z.s.m. Afgestemd op gebruik in regio Afgestemd op uitfasering OZIS Stand van zaken LSP

14 Beschikbare middelen Wachtkamerposters Brochures Flyers
Nu op Verstuurd aan alle zorgaanbieders (Na)bestelbaar Website Zorgverleners aanmelden via Vecozo portal Kaartjes voor patiënten bijv. voor in medicijnzakjes Stand van zaken LSP

15 Hoe aan te pakken? Regionale aanpak verhoogt motivatie bij zorgverleners. Individueel vragen in praktijk/apotheek. Waar huisarts en apotheek in één centrum zitten, de patiënt vragen formulier in te vullen voor zowel de huisarts als de apotheek. Huisarts vraagt dit mede voor de apotheek en vice versa. Mailing sturen naar de patiënten vanuit de huisarts en/of apotheek met een toestemmingsformulier voor zowel huisarts als voor apotheek. Antwoordenvelop verhoogt response. Patiënten attenderen op via nieuwsbrieven, websites etc. Griepprik oproep gebruiken om toestemming te vragen. Bij huisartsenpost en dienstapotheek formulier laten invullen t.b.v. eigen huisarts en apotheek en deze doorsturen. Stand van zaken LSP

16 Praktische tips Wilt u aansluiten? UZI abonnee worden
Contact opnemen met uw leverancier(s) UZI passen/kaartlezers/ servercertificaat aanvragen gratis tot 1 juli Aanvraag indienen voor aansluiting Zie de checklist voor praktische hulp Stand van zaken LSP

17 Praktische tips Bent u al aangesloten? UZI middelen nog geldig? (3 jr)
Neem contact op met uw leverancier(s) Informeer betrokkenen Beleg beheertaken Zie de checklist voor praktische hulp Stand van zaken LSP

18 Vragen? Stand van zaken LSP


Download ppt "Stand van zaken LSP Irma Jongeneel Implementatiemanager 25 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google