De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aspergillus fumigatus: een nieuw pathogeen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aspergillus fumigatus: een nieuw pathogeen"— Transcript van de presentatie:

1 Aspergillus fumigatus: een nieuw pathogeen
Aspergillus fumigatus: een nieuw pathogeen? Lieke de Vrankrijker CF Symposium 2009 foto:

2 A. fumigatus: een nieuw pathogeen?
door J.B. Georg W. Fresenius beschreven in 1863 eerste beschrijving aspergillose mummy uit 1450 v. Chr. Horne PD. BMJ 1996

3 A. fumigatus bij CF Allergische BronchoPulmonale Aspergillose (ABPA)
Kolonisatie

4 ABPA bij CF pulmonale infiltraten eosinofilie huidsensitiviteit
precipitines A. fumigatus A. fumigatus in sputum

5 ABPA prevalentie 0.9-13%1 (sub)acute achteruitgang met
verhoogd totaal serum IgE positieve huidtest of specifiek serum IgE specifiek serum IgG of recente tekenen infiltraten of bronchiectasieën bij beeldvorming, niet reagerend op AB Kraemer, AJRCCM 2006

6 ABPA en longfunctie Kraemer, AJRCCM 2006

7 Kolonisatie A. fumigatus
ABPA en sensibilisatie negatief effect op kliniek Kolonisatie?

8 A. fumigatus kolonisatie bij CF
prevalentie kolonisatie %1 A. fumigatus overal aanwezig minder vaak bij jonge kinderen2 1Pihet, Medical Mycology 2008 2Cimon, J Mycol Méd 1995 1Pihet, Med Mycology 2009

9 gem. leeftijd eerste isolatie 12 jr
CFF.org

10 Pathogenese Bacteriële proteasen Leukocyt elastase
blootstelling van eiwitten in epitheel waardoor adherentie1 Metabolieten en enzymen A. fumigatus beschadiging epitheelcellen2 immunosuppressie en inhibitie fagocytose3 1Bouchara, Contrib Microbiol 1999 2Robinson, JACI 1990 3Müllbacher, PNAS 1984

11 Klinische kenmerken kolonisatie
Geen verschil in longfunctie Bargon, Resp Med 1999

12 Klinische kenmerken kolonisatie
cross-sectioneel na correctie voor leeftijd en geslacht: niet significant Milla, Pediatr Pulmon 1996

13 Effect persisterende kolonisatie
Amin, Chest 2009 retrospectieve cohort-analyse (n=230, kinderen) 2 of meer kweken / jaar positief voor A. fumigatus A. fumigatus persisterende kolonisatie geassocieerd met hospitalisatie

14 Onderzoeksvragen Hoe vaak komt kolonisatie met A. fumigatus in onze populatie voor? Wat zijn klinische kenmerken geassocieerd met kolonisatie? Wat is het effect van gekoloniseerd zijn met A. fumigatus op longfunctie?

15 Prevalentie kolonisatie

16 Onderzoeksvragen Hoe vaak komt kolonisatie met A. fumigatus in onze populatie voor? Wat zijn klinische kenmerken geassocieerd met kolonisatie? Wat is het effect van gekoloniseerd zijn met A. fumigatus op longfunctie?

17 Methode cross-sectioneel 2007, n=271 exclusie longtransplantatie ABPA
geen longfunctie logistische regressie kolonisatie A. fumigatus = ≥50% van kweken in kalenderjaar positief

18 Cross-sectioneel 2007 Afhankelijke variabele: ≥50% van kweken A. fumigatus +

19 Onderzoeksvragen Hoe vaak komt kolonisatie met A. fumigatus in onze populatie voor? Wat zijn klinische kenmerken geassocieerd met kolonisatie? Wat is het effect van gekoloniseerd zijn met A. fumigatus op longfunctie?

20 Methode longitudinaal: retrospectieve cohort-analyse
CF patiënten UMCU met sputum-en/of keelkweken (n=164) lineair mixed model analyse leeftijd baseline FEV1 en BMI inhalatie antibiotica CFRD P. aeruginosa groepen o.b.v. aantal jaren A. fumigatus +(≥50% van kweken)

21 Longitudinaal: longfunctie

22 Longitudinaal: mixed model analyse
FEV1 significant lager voor patiënten die 4 jr of meer gekoloniseerd waren (p=0.02 vergeleken met 2 of 3 jaar en p<0.01 vergeleken met 0 of 1 jr) Na correctie voor leeftijd, baseline FEV1 en BMI geen verschil (p=0.79 en p=0.16) Geen verschil in daling FEV1 (p=0.2)

23 Conclusies A. fumigatus is niet nieuw
ABPA heeft negatief effect op longfunctie Kolonisatie A. fumigatus geassocieerd met lagere longfunctie, hogere leeftijd en gebruik inhalatie antibiotica A. fumigatus lijkt op populatieniveau geen aantoonbaar negatief effect op beloop longfunctie te hebben

24 Discussie Langdurig effect >6 jaar? Prospectief
Effect antifungale middelen

25 ?


Download ppt "Aspergillus fumigatus: een nieuw pathogeen"

Verwante presentaties


Ads door Google