De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Telemedicine Workshop 08-10—2010, H.A.W.M. Tiddens & A.C. de Kiviet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Telemedicine Workshop 08-10—2010, H.A.W.M. Tiddens & A.C. de Kiviet."— Transcript van de presentatie:

1 Telemedicine Workshop 08-10—2010, H.A.W.M. Tiddens & A.C. de Kiviet

2 Health care is changing fast

3 May 2008 Sept 2010

4

5 Self management systems need to be developed in 3-5 years Team spend 20 hours per patient per year Patient/parent manages 8740 hours/year Therapy = complicated and life long Compliance is key factor More time efficient Independence

6 Stelling 1 Ontwikkeling van Telemedicine is een essentieel onderdeel om centralisatie van de CF-zorg in Nederland te laten slagen.

7 Stelling 2 Elk lid van het CF team moet aan de ontwikkeling van Telemedicine bijdragen.

8 Knelpunten in de zorg Toenemende behoefte aan laagdrempelige consultatie van het CF-team leidt tot toename vd zorglast voor het team Toenemende multidisciplinaire karakter vd zorg leidt tot complexe regie en communicatie tussen CF zorgverleners Toenemende complexe medicamenteuze behandeling en polifarmacie leiden tot afstemmingsproblemen en verhogen de kans op medicatiefouten

9 Transmuraal EPD met thuismonitoring: E-portaal Laagdrempelig contact tussen patient en CF-centrum Verbetering vd communicatie tussen patient en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling Verbetering van de controle op medicatie Meer autonomie voor patiënt en gezin Tijdsefficient

10 Evaluatie Korte termijn( UMCU ism Julius Centrum Utrecht)  Hoe wordt het portaal gebruikt  Patiënt-tevredenheid met de zorg (voor introductie en na ½ jaar)  Wat vindt de patiënt van het portaal (6 weken en ½ jaar na introductie)  Wat vinden de zorgverleners van het portaal( ½ jaar na introductie) Lange termijn (onderzoeksproject CF-centrum, ondersteund door NUTS-OHRA)  Bepaling van ZN procesindicatoren en uitkomstindicatoren (longfunctie, voedingdtoestand)  Effect op de communicatie binnen de keten  Effect op de QOL? (CFQ)  Effect op medicatiefouten

11 Stelling 3 Patiënten/ ouders/ verzorgers hebben vooral behoefte aan contact/ overleg buiten kantooruren

12 Bereikbaarheid CF-centrum Voormeting: CF verpleegkundigen soms moeilijk bereikbaar (8.30-17.00 uur aanwezig) Na introductie E-portaal: Totaal aantal e-consulten 340, waarvan 112 buiten kantoortijd (spoed via 06 v KLA)

13 Stelling 4 De CF patient/ ouders/ verzorgers moeten meer autonomie krijgen over controles en de behandeling

14 Demonstratie CF E-portaal UMCU

15 CF E-portaal Toegang tot:  Behandelplan  Huidige medicatie  Demografische data  Onderzoeksresultaten (lab, kweken)  Correspondentie  Afspraken Applicaties:  E-consulten  Aanvragen herhaalrecepten  Voorbereiden op consult mbv vragenlijsten on line  Downloaden van brieven, machtigingen, medische verklaringen etc  Uploaden van thuismetingen: longfunctie, gewicht, lengte etc……………

16

17

18

19 Resultaten na 10 mnd

20 Resultaten na 10 maanden Aantal deelnemende patiënten: 158 Totaal aantal bezoeken aan E-portaal: 907 Gemiddeld aantal bezoeken per patiënt: 5,74 Aantal e-consulten (door patiënten): 340 Aantal e-consulten buiten werktijd: 112 (1/3 deel!!!) Aantal herhaalrecepten: 74 86 vd deelnemende patiënten hebben ooit een e-consult gestuurd (54%) Gemiddeld is dat 3,95 e-consult (340/86) Bron: Julius Centrum, per 30-9-2010

21 Resultaten na 10 maanden Deelnemers zijn erg tevreden over het E-portaal Met name de mogelijkheid tot het sturen van e-consulten en aanvragen van recepten via het portaal op het moment dat het de patiënt uitkomt wordt veel gebruikt Men vindt het E-portaal gebruiksvriendelijk E-consult lijkt gedeeltelijk de TC’s te vervangen bij patienten die een inlogcode hebben Steeds meer patiënten gebruiken het portaal voor het doorgeven van klachten (scorelijst) en longfunctie thuis (vitalograph) Bron: Julius Centrum, per 30-9-2010

22 CF E-portaal  Inloggen via de website van het CF-centrum UMCU  Beveiligde persoonlijke inlogcode  Toegang tot een deel van het Electronisch Patienten Dossier (EPD)

23 Samenvatting/conclusie  Patiënten en zorgverleners zijn positief over het E-portaal.  Patiënten zijn vooral blij met de uitbreiding vd bereikbaarheid van het CF-centrum (NP’s) dmv E-consulting  Door het gebruik van het EPD met home monitoring is de patient meer betrokken bij zijn eigen ziektemanagement  Beheren van de E-portalen is erg arbeidsintensief  Goede introductie van- en instructie over het gebruik en de mogelijkheden van het E-portaal is essentieel  Om het E-portaal nog succesvoller te maken zijn er meer applicaties nodig (downloads, home monitoring applicaties, uploads)


Download ppt "Telemedicine Workshop 08-10—2010, H.A.W.M. Tiddens & A.C. de Kiviet."

Verwante presentaties


Ads door Google