De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HIV, de rol van de huisarts Dr.Tine Van Haegenborgh 25.01.’07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HIV, de rol van de huisarts Dr.Tine Van Haegenborgh 25.01.’07."— Transcript van de presentatie:

1 HIV, de rol van de huisarts Dr.Tine Van Haegenborgh 25.01.’07

2 Inhoudstafel Testen door huisarts Testen door huisarts Pre- en postcounseling Pre- en postcounseling Basis check-up Basis check-up Follow-up Follow-up Adherence Adherence Huisartsennetwerk Huisartsennetwerk

3 Kenmerken huisartsenpraktijk Geografische situering (stad,...) Geografische situering (stad,...) Praktijksetting en –inrichting (wachtzaal,...) Praktijksetting en –inrichting (wachtzaal,...) Diverse populatie Diverse populatie Deskundigheid: preventie-curatief-palliatief Deskundigheid: preventie-curatief-palliatief Multidisciplinaire contacten Multidisciplinaire contacten Leefomgeving (thuis, mantelzorgers,...) Leefomgeving (thuis, mantelzorgers,...) Laagdrempelig Laagdrempelig Continue beschikbaarheid Continue beschikbaarheid

4 Hiv-test Huisartsen ‘vinden’ 60% van hiv (België) Huisartsen ‘vinden’ 60% van hiv (België) 50% van personen die test vragen niet in verband met objectieve risicofactor 50% van personen die test vragen niet in verband met objectieve risicofactor Vooral screeningstesten Vooral screeningstesten Hiv test = soa check-up! Hiv test = soa check-up! Sserologie hiv + hbv +/- hcv + syf PLUS eerste straals urine (ESU) voor chlam.tr. Sserologie hiv + hbv +/- hcv + syf PLUS eerste straals urine (ESU) voor chlam.tr. Informed consent Informed consent

5 Hiv test (vervolg) 1) patiënt vraagt test ‘Waarom komt deze patiënt nu bij mij?’ ‘Waarom komt deze patiënt nu bij mij?’ Vraag achter de vraag? Vraag achter de vraag? Window fase Window fase Soa-hypochondrie Soa-hypochondrie Repeat tester Repeat tester Anonieme test Anonieme test

6 Hiv test (vervolg 2) 2) arts overweegt test Zwangerschap(swens) Zwangerschap(swens) Personen met hoogrisicoprofiel Personen met hoogrisicoprofiel Bepaalde symptomen (jonge personen met ‘mononucleosis’, TBC, uitgebreide psoriasis, recidiv.vaginale mycose,…) Bepaalde symptomen (jonge personen met ‘mononucleosis’, TBC, uitgebreide psoriasis, recidiv.vaginale mycose,…)

7 Precounseling (inhoud) Vraagverheldering Vraagverheldering Kennis soa/hiv toetsen Kennis soa/hiv toetsen Kennis/implicaties hiv-test toetsen Kennis/implicaties hiv-test toetsen Details bespreken: Wat? Waar? Wie? Wanneer? Details bespreken: Wat? Waar? Wie? Wanneer? Postcounseling voorbereiden Postcounseling voorbereiden

8 Precounseling (methodiek) Open vragen, onbevangen, niet beoordelend !! Open vragen, onbevangen, niet beoordelend !! Angstverhelderend, in dialoog Angstverhelderend, in dialoog Actief luisteren (gevoelsreflecties geven, benoemen, toetsen, samenvatten) : regisseren met stiltes en respect ! Actief luisteren (gevoelsreflecties geven, benoemen, toetsen, samenvatten) : regisseren met stiltes en respect ! Samen maken van inventaris van barrières, intenties en keuzes Samen maken van inventaris van barrières, intenties en keuzes

9 Postcounseling (algemeen) Mondeling, na 1 week Mondeling, na 1 week Ruimte laten Ruimte laten Methodiek precounselen herhalen Methodiek precounselen herhalen Negatieve test = evalueren vrijgedrag en ‘inventaris maken’ Negatieve test = evalueren vrijgedrag en ‘inventaris maken’ Soa preventie (vaccin HBV) Soa preventie (vaccin HBV) Positieve test: gesprek goed timen ! Positieve test: gesprek goed timen !

10 Postcounseling (praktisch) Schat in hoe ‘slecht’ het nieuws is Schat in hoe ‘slecht’ het nieuws is Ben je ervoor bereid? Ter beschikking? (confrontatie met machteloosheid) Ben je ervoor bereid? Ter beschikking? (confrontatie met machteloosheid) Ben jij de beste om het te brengen? (informeren én beschermen) Ben jij de beste om het te brengen? (informeren én beschermen) Mindfulness: stoppen  kijken (onbevangen)  handelen (‘respond’ met aandacht ipv ‘react’ vanuit reflex) Mindfulness: stoppen  kijken (onbevangen)  handelen (‘respond’ met aandacht ipv ‘react’ vanuit reflex)

11 Fases slecht nieuws gesprek 1. Bereid jezelf voor – eigen angst – timing 2. Inleiden met ik-boodschap 3. Slecht nieuws : kort en direct  pauze 4. Ingaan op emoties (‘ik zie/merk..’) –reflecteren - spiegelen – ruimte laten!! 5. Zo nodig toelichten slecht nieuws 6. Samenvatten en planning maken (24 uur) 7. Crisisopvang: beperkt aantal vertrouwenspersonen, profession.adres

12 Het ergste wat kan gebeuren is dat er niets gebeurt Fritz Perls

13 Valkuilen counselen Jezelf niet goed voorbereiden (1) Jezelf niet goed voorbereiden (1) Mededeling uitstellen, patiënt laten raden, afleidingsmanoeuvres (3) Mededeling uitstellen, patiënt laten raden, afleidingsmanoeuvres (3) Troosten, tegenspreken, bagatelliseren, Troosten, tegenspreken, bagatelliseren, pil vergulden (4) contra-agressie, uzelf ontkrachten (« ik kan er ook niets aan doen ») contra-agressie, uzelf ontkrachten (« ik kan er ook niets aan doen »)

14 Eerste vervolgconsult Verwerking nagaan Verwerking nagaan Respect eigen tempo patiënt Respect eigen tempo patiënt Informatie geven in stapjes met tijd voor emoties (zie vorige dia’s) Informatie geven in stapjes met tijd voor emoties (zie vorige dia’s) Tijdstip van besmetting? Seroconversie SY? Risicogedrag? Tijdstip van besmetting? Seroconversie SY? Risicogedrag? Detailvragen respecteren Detailvragen respecteren Klinisch onderzoek/ labo: indien nu gepast! Klinisch onderzoek/ labo: indien nu gepast!

15 Hiv basis check-up (1): anamnese Reeds ziektes gehad? hepatitis, diabetes, windpokken, nierziekten, TB, soa, andere Reeds ziektes gehad? hepatitis, diabetes, windpokken, nierziekten, TB, soa, andere Familiale anamnese: cardiovasc. risico? Familiale anamnese: cardiovasc. risico? Allergie ? Allergie ? leefgewoontes: roken, drugs, medicatie, leef- en werkgebied leefgewoontes: roken, drugs, medicatie, leef- en werkgebied Aanmoedigen partners te verwittigen Aanmoedigen partners te verwittigen

16 Hiv basis check-up (2) Klinisch onderzoek : BD, LG, mucosae, huid, NKO, abdomen, … Klinisch onderzoek : BD, LG, mucosae, huid, NKO, abdomen, … Labo nuchter: Labo nuchter: - hemato (complet, T4 aantal/%, VL) (2x) - biochemie: Glc, nierftie, urinezuur, chol, TG, lever, CK, amylase, Fe, … - serologie (Toxo, CMV, EBV, syf, HBV, HCV,..) Urine (ESU) :microscopie, PCR (CT, gono) Urine (ESU) :microscopie, PCR (CT, gono)

17 Hiv basis check-up (3) Soa check-up : ‘met letsel/met afscheiding/onzichtbare’ (Cave HPV) Soa check-up : ‘met letsel/met afscheiding/onzichtbare’ (Cave HPV) Vaccinaties (basis, HAV, HBV, pneumococ) Vaccinaties (basis, HAV, HBV, pneumococ) RX thorax indien indicatie RX thorax indien indicatie IDR (Mantoux) IDR (Mantoux) ECG indien indicatie > 40 j ECG indien indicatie > 40 j Anticonceptie bespreken; PAP 1 x/j (met HPV bepaling) Anticonceptie bespreken; PAP 1 x/j (met HPV bepaling)

18 Hiv, follow-up Klinische/biologische parameters Klinische/biologische parameters Preventie items (vaccinatie, CV risico, osteoporose, veilig vrijen & soa,..) Preventie items (vaccinatie, CV risico, osteoporose, veilig vrijen & soa,..) Ziekte- en gezondheidsbeleving Ziekte- en gezondheidsbeleving Mantelzorg/partners… Mantelzorg/partners… ( Ethische) grenzen van arts ? ( Ethische) grenzen van arts ? Netwerk: wie, wat, waar, wanneer - werkmap Netwerk: wie, wat, waar, wanneer - werkmap

19 Follow-up onbehandelde patiënt Stadium en kliniek ~T4 Stadium en kliniek ~T4 Hemato, T4, biochemie, serologie : 2 x /j Hemato, T4, biochemie, serologie : 2 x /j Soa check-up, Pap, IDR : 1 x/j Soa check-up, Pap, IDR : 1 x/j Vaccinaties Vaccinaties Kennis opportunistische infecties ! Kennis opportunistische infecties ! evtl. therapiestart/ resistentiebepaling hiv evtl. therapiestart/ resistentiebepaling hiv Voorbereiden adherence !! Voorbereiden adherence !!

20 Adherence: negatieve voorspellers Gebrek aan info/kennis rond hiv/soa Gebrek aan info/kennis rond hiv/soa Ontkenning, angst, depressie Ontkenning, angst, depressie Alcohol/druggebruik Alcohol/druggebruik Slechte sociale status Slechte sociale status Onvolkomen ziekteverzekering Onvolkomen ziekteverzekering Medicatie: frequentie, aantal, restricties, bijwerkingen, … Medicatie: frequentie, aantal, restricties, bijwerkingen, …

21 Verwijzen behandeling T4 < 250 – 300 ; snelle T 4 daling T4 < 250 – 300 ; snelle T 4 daling VL > 10 000-50 000 VL > 10 000-50 000 Symptomen Symptomen ! Compliance beter bij juiste startmoment ! Compliance beter bij juiste startmoment Slaagkansen verminderen na elke cocktail: 80% na eerste, 70 % na tweede,… Slaagkansen verminderen na elke cocktail: 80% na eerste, 70 % na tweede,… Bijwerkingen HAART? Start statine? Bijwerkingen HAART? Start statine?

22 Follow-up behandelde patiënt Biologische en klinische parameters Biologische en klinische parameters - hemato, biochemie: 4 x/j Interacties Interacties Bijwerkingen : diabetes, hyperlipidemie, neuropathie, osteoporose, … Bijwerkingen : diabetes, hyperlipidemie, neuropathie, osteoporose, … ‘Positieve lijst’ ‘Positieve lijst’ Psychosociale begeleiding Psychosociale begeleiding

23 Positieve lijst Pijnstillers: aspirine, paracetamol, ibuprofen Pijnstillers: aspirine, paracetamol, ibuprofen Antibiotica: peni’s (amoxy-clav), tetra’s, azithro, (cipr)ofloxacine Antibiotica: peni’s (amoxy-clav), tetra’s, azithro, (cipr)ofloxacine Antihistaminica: cetirizine Antihistaminica: cetirizine Sedativa: lorazepam, temazepam, oxazepam; géén valium! Sedativa: lorazepam, temazepam, oxazepam; géén valium! Antidepressiva: fluoxetine Antidepressiva: fluoxetine Neuroleptica: Risperdal, haloperidol Neuroleptica: Risperdal, haloperidol

24 Positieve lijst (vervolg) Antimycotica: fluconazole (Diflucan): mag met PI’s, niet met Nevirapine Antimycotica: fluconazole (Diflucan): mag met PI’s, niet met Nevirapine Antimigraine: sumatriptan Antimigraine: sumatriptan Antiviraal: acyclovir, famciclovir,... Antiviraal: acyclovir, famciclovir,... Betablokkers: atenolol Betablokkers: atenolol Cholesterol: pravasine, fenofibraat Cholesterol: pravasine, fenofibraat

25 Huisartsen-hiv-netwerk = deskundigheidsbevordering soa én hiv Horizontaal (huisartsen A’pen) (intervisie) Horizontaal (huisartsen A’pen) (intervisie) Verticaal (patiënt/sensoa/ARC/ziekenhuis) Verticaal (patiënt/sensoa/ARC/ziekenhuis) Praktijkmap Praktijkmap Peer review Peer review Productinfo Productinfo KAR, HAVAC, UA,… KAR, HAVAC, UA,…

26 Huisartsenhivnetwerk Antwerpen 15-tal huisartsen A’pen 15-tal huisartsen A’pen 3-4 x/j navorming (reeds 27 vergaderingen gehad!) 3-4 x/j navorming (reeds 27 vergaderingen gehad!) Peer review, met ‘gasten’ Peer review, met ‘gasten’ Medisch technisch Medisch technisch Psychosociaal Psychosociaal Richtlijnen (http://webhost.ua.ac.be/cha/HIVNet) Richtlijnen (http://webhost.ua.ac.be/cha/HIVNet)

27 Samenwerkingsprotocol Onderling vertrouwen, zonder competitie Onderling vertrouwen, zonder competitie Inzicht in complementaritiet Inzicht in complementaritiet Duidelijke taakomschrijving Duidelijke taakomschrijving Uitwisseling van informatie Uitwisseling van informatie Bekendheid van patiënt/verwijsbeleid Bekendheid van patiënt/verwijsbeleid = model van integrale samenwerking

28 Taakomschrijving huisartsen Medisch technisch: Medisch technisch: - correct testen en counselen - basis check-up - preventie - correct verwijzen indien nodig/gewenst - mede follow-up (vooral T4, VL,…) - adherence Psychosociale ondersteuning Psychosociale ondersteuning

29 Taakomschrijving ARC Medisch technisch: Medisch technisch: - counselen rond AVT (wanneer, wat, hoe,…) - follow-up AVT (2-4 x/j) - switchen AVT - verwijzen derde lijn Psycho-sociaal: gespecialiseerde hulp Psycho-sociaal: gespecialiseerde hulp Research Research

30 Kenmerken gezondheid Autonomie Autonomie Wilservaring, vanuit innerlijke Wilservaring, vanuit innerlijke Keuzes maken Keuzes maken Ervaring van betekenis en zingeving Ervaring van betekenis en zingeving Vermogen tot diepgaande relaties Vermogen tot diepgaande relaties Lichaamsbewustzijn Lichaamsbewustzijn Expressie geven Expressie geven Humor Humor


Download ppt "HIV, de rol van de huisarts Dr.Tine Van Haegenborgh 25.01.’07."

Verwante presentaties


Ads door Google