De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

door mannelijke artsen van vrouwelijke patiënten

Verwante presentaties


Presentatie over: "door mannelijke artsen van vrouwelijke patiënten"— Transcript van de presentatie:

1 door mannelijke artsen van vrouwelijke patiënten
Gedragscode n.a.v weigering van medische zorgen door mannelijke artsen vanwege partners van vrouwelijke patiënten Johan Van Wiemeersch – Ethiek en Economie Studiedag VVOG – 19 april 2008

2 Beroepsvereniging van Belgische Gynaecologen en Verloskundigen
VVOG + Beroepsvereniging van Belgische Gynaecologen en Verloskundigen

3 Nationale en internationale media aandacht

4

5

6

7

8 Nationale Raad van de Orde van Geneesheren
V.B.S. Parket-Generaal Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen

9 De Procureur-Generaal schrijft :

10 “Wat de tekst zelf betreft, zijn geen onmiddellijke aanpassingen nodig
“Wat de tekst zelf betreft, zijn geen onmiddellijke aanpassingen nodig. … De praktische invulling van uw gedragscode kan moeilijk zijn en de artsen moeten hierop goed voorbereid zijn. Indien het nodig mocht blijken, ben ik uiteraard bereid u verder te helpen”, Y. Liegeois, Procureur-Generaal

11 Het VBS schrijft :

12 “Het uitvoerend bestuur van het VBS heeft in zijn vergadering van maandag 25 februari kennis genomen van uw voorstel van gedragscode… Het VBS kan zich terugvinden in het door u gedane voorstel”, J. Demeere, Voorzitter VBS

13 Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding schrijft :

14 “Wij hebben het voorstel van gedragscode met aandacht gelezen en kunnen ons goed terugvinden in de tekst. Er wordt terecht gewezen op de vrijheid om een arts te kiezen, op het recht van een patiënt om zorg te weigeren, maar ook op het feit dat deze vrije keuze slechts aan de patiënt zelf en geenszins aan derden toekomt”, Jozef Dewitte, Voorzitter

15 De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren schrijft :

16 “Uw ontwerptekst van gedragscode werd door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren inhoudelijk correct bevonden en de Nationale Raad is dus akkoord met de stellingen vervat in uw ontwerptekst. De voorzitters van de VVOG en van de Beroepsvereniging zullen op het bureau van de Nationale Raad uitgenodigd worden ten einde de mogelijkheid van een aanvulling van de Code van Geneeskundige Plichtenleer te overwegen. Ik wil u graag feliciteren met uw standvastigheid in deze materie”, Georges Albertyn

17 De Antwerpse Imam Nordine Taouil zegt :

18 “…In de Islamitische religie mag men zijn intieme delen niet aan iemand van het andere geslacht laten zien, behalve aan de echtgenoot. Maar nood breekt wet : als om één of andere omstandigheid geen vrouwelijke gynaecoloog aanwezig is, dan mag een mannelijke arts ingrijpen.”

19 Dr. Kalai Mouloud, MUG geneesheer, A.Z. Vesalius, Tongeren, zegt :

20 “…de gezondheid van de patiënt komt voor alles
“…de gezondheid van de patiënt komt voor alles. De kwaliteit van de arts is belangrijker dan de sekse. Vergeten we niet dat in verschillende moslimlanden niet eens vrouwelijke dokters voorhanden zijn omdat vrouwen er niet kunnen studeren”

21 Gynaecologen Radiologen Cardiologen Gastro-enterologen

22 Gedragscode

23 De vrije artsenkeuze is een essentieel recht van iedere patiënt
De vrije artsenkeuze is een essentieel recht van iedere patiënt. Elke patiënt(e) mag onvoorwaardelijk beroep doen op zijn/haar arts van keuze ; zowel voor de diagnostiek (zijnde het klinisch onderzoek en eventueel technische verrichtingen) als voor de behandeling. Aan dit fundamenteel recht mag en zal niet worden getornd. Deze situatie wijzigt wanneer beroep wordt gedaan op spoedgevallendiensten of georganiseerde wachtdiensten van de verschillende medische disciplines.

24 Elke patiënt dient er bij het eerste contact van op de hoogte gebracht te worden dat de organisatie van de spoedbehandeling en van de wachtdiensten beperkingen inhouden voor de integrale vrije keuze van een beoefenaar. De bestaffing van hoger genoemde diensten gebeurt op basis van medische competentie en kwaliteit van zorg.

25 Wacht- en urgentiediensten kunnen geen rekening houden met het geslacht van de zorgverstrekker (net zo min als andere criteria die geen verband houden met de competentie van medische zorg). De beschikbaarheid en aanwezigheid van artsen in het ziekenhuis in het kader van spoed- of wachtdiensten zijn vooraf vastgelegd en raadpleegbaar.

26 Zowel de wet betreffende de rechten van de patiënt als de deontologische regels bepalen dat de patiënt steeds het recht heeft zorg te weigeren. Deze weigering dient schriftelijk te gebeuren en wordt bij het dossier gevoegd.

27 Bij weigering of intrekking van toestemming wordt in functie van de urgentie verwezen naar een dienst welke de gevraagde keuze kan waarborgen of wordt binnen de perken van het mogelijke de nodige kwaliteitszorg toegediend, zonder evenwel dwang uit te oefenen.

28 De vrije keuze komt slechts toe aan de patiënt zelf en geenszins aan partners, familieleden of andere derden, ten opzichte van wie zo nodig de gepaste ordemaatregelen dienen te worden genomen. Derhalve wordt een correcte houding vanwege de patiënt of directe familie ten aanzien van de organisatie van wachtdiensten gevraagd.

29 Het woord is aan jullie ….


Download ppt "door mannelijke artsen van vrouwelijke patiënten"

Verwante presentaties


Ads door Google