De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplicht Emmen, Coevorden Borger-Odoorn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplicht Emmen, Coevorden Borger-Odoorn"— Transcript van de presentatie:

1 Leerplicht Emmen, Coevorden Borger-Odoorn

2 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
Leerplichtwet Leerplicht bestaat ruim 100 jaar Wetswijziging 1969 Wetswijziging 1994 Wetswijziging 2007 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

3 Leerplichtige leeftijd
Vanaf 5 jaar Tot 18 jaar leerplichtig bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

4 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
IN- en AFSCHRIJVINGEN Binnen 7 dagen doorgeven aan het onderwijsloket bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

5 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
Meldingen verzuim Ongeoorloofd schoolverzuim : 3 aaneengesloten dagen of 15 uur in 4 weken (= 1/8 deel) Ziekteverzuim: 10 of meer dagen binnen 1 maand of 6 losse dagen bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

6 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
Soorten Verzuim Absoluut verzuim Relatief verzuim Signaal verzuim Zorgwekkend verzuim Luxe verzuim bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

7 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
HALT Signaal verzuim t.a.v. minderjarige leerplichtige jonger dan 12 jaar : Halt afdoening - STOP bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

8 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
BOETES OUDERS ABSOLUUT VERZUIM minimaal € 250 RELATIEF VERZUIM signaal verzuim minimaal € 125 luxe verzuim € 50 per dag per kind RECIDIVE + 50 % per dag per kind in ernstige gevallen voorwaardelijke hechtenis met proeftijd 2 jaar bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

9 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
BOETES DIRECTEUREN DAGVAARDEN eis ter zitting € 1.000 recidive + 50 % meermalen % bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

10 probleemveroorzakers
Psychosociale aard, faalangst, weerbaarheid en sociale vaardigheden Medische aard, ziektes Gezinsproblematiek bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

11 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
Verlof aanvragen Tot 10 dagen aanvragen bij de directie van de school Meer dan 10 dagen aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente Vanaf : 2 dagen directie, daarna lpa bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

12 Vrijstellingen Leerplicht
Indien de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort de leerling is geschorst de leerling in schooltijd moet voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging de leerling door het beroep van een van beide ouders slechts op vakantie kan buiten de schoolvakantieperiode de leerling ziek is er gewichtige omstandigheden zijn bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

13 Gewichtige Omstandigheden
Verhuizing Huwelijk t/m vierde graad Overlijden t/m vierde graad Ernstige ziekte t/m vierde graad Bevalling moeder Ambts- of huwelijksjubileum Calamiteiten (brand) bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

14 Schorsingen en verwijderingen
Reden en de duur van de schorsing, maximaal 5 dagen School informeert ouders/verzorgers schriftelijk Melden bij leerplichtambtenaren en Inspectie bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

15 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
Beleid op school Verzuimbeleid wordt onderschreven door de leerkrachten. Er is een degelijke verzuimadministratie die up-to-date is. De school informeert ouders over het verzuimbeleid. De school voert een lik-op-stuk beleid bij verzuim. Ouders worden meteen gebeld als een kind niet in de les verschijnt. De school is een veilige en inspirerende plek, waar kinderen graag komen. Scholen melden snel en volgens de Leerplichtwet. bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

16 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
Checklist voor ouders Ken de schooltijden van uw kind Motiveer uw kind om naar school te gaan of zoek samen een andere school\opleiding Tijdig inschrijven bij een nieuwe school of vervolgopleiding Niet zomaar ziek melden als uw kind een keer geen zin heeft in school Niet buiten schoolvakanties op vakantie gaan Toon interesse in het doen en laten van uw kind , bijv. vragen naar proefwerken, de schooldag, medeleerlingen, leerkrachten Vraag eventueel (professionele) hulp bij problemen bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

17 Taken en werkwijze Leerplichtambtenaar
Controlerend Registrerend Preventief (voorlichting) Curatief Signalerend Beslissend Justitieel Adviserende beleidsontwikkeling deelname buurt- netwerken bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

18 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe
SAMENWERKING alle scholen basis- en voortgezet onderwijs Politie en Justitie Maatschappelijk Werk Bureau Jeugdzorg Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Raad v.d. Kinderbescherming Jeugdreclassering schoolarts GGD bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

19 Visie leerplichtambtenaren
Vroegtijdig signaleren Direct ingrijpen en melden Protocol ziekteverzuim hanteren Minder curatief werken Preventie en voorlichting belangrijk bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe

20 leerplichtambtenaren
Emmen, Borger-Odoorn : Anny Ziengs tel Gerrit Slagter tel Wilma Panman tel Coevorden : Diana Broekema tel bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe


Download ppt "Leerplicht Emmen, Coevorden Borger-Odoorn"

Verwante presentaties


Ads door Google