De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplicht Emmen, Coevorden Borger-Odoorn. bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 2 Leerplichtwet Leerplicht bestaat ruim 100 jaar Wetswijziging 1969.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplicht Emmen, Coevorden Borger-Odoorn. bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 2 Leerplichtwet Leerplicht bestaat ruim 100 jaar Wetswijziging 1969."— Transcript van de presentatie:

1 Leerplicht Emmen, Coevorden Borger-Odoorn

2 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 2 Leerplichtwet Leerplicht bestaat ruim 100 jaar Wetswijziging 1969 Wetswijziging 1994 Wetswijziging 2007

3 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 3 Leerplichtige leeftijd Vanaf 5 jaar Tot 18 jaar leerplichtig

4 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 4 IN- en AFSCHRIJVINGEN Binnen 7 dagen doorgeven aan het onderwijsloket

5 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 5 Meldingen verzuim Ongeoorloofd schoolverzuim : 3 aaneengesloten dagen of 15 uur in 4 weken (= 1/8 deel) Ziekteverzuim: 10 of meer dagen binnen 1 maand of 6 losse dagen

6 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 6 Soorten Verzuim Absoluut verzuim Relatief verzuim –Signaal verzuim –Zorgwekkend verzuim –Luxe verzuim

7 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 7 HALT Signaal verzuim t.a.v. minderjarige leerplichtige jonger dan 12 jaar : Halt afdoening - STOP

8 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 8 BOETES OUDERS ABSOLUUT VERZUIM minimaal € 250 RELATIEF VERZUIM signaal verzuim minimaal € 125 luxe verzuim € 50 per dag per kind RECIDIVE + 50 % per dag per kind in ernstige gevallen voorwaardelijke hechtenis met proeftijd 2 jaar

9 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 9 BOETES DIRECTEUREN DAGVAARDEN eis ter zitting € 1.000 recidive + 50 % meermalen + 100 %

10 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 10 probleemveroorzakers Psychosociale aard, faalangst, weerbaarheid en sociale vaardigheden Medische aard, ziektes Gezinsproblematiek

11 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 11 Verlof aanvragen Tot 10 dagen aanvragen bij de directie van de school Meer dan 10 dagen aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente Vanaf 1-8-2007 : 2 dagen directie, daarna lpa

12 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 12 Vrijstellingen Leerplicht Indien de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort de leerling is geschorst de leerling in schooltijd moet voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging de leerling door het beroep van een van beide ouders slechts op vakantie kan buiten de schoolvakantieperiode de leerling ziek is er gewichtige omstandigheden zijn

13 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 13 Gewichtige Omstandigheden Verhuizing Huwelijk t/m vierde graad Overlijden t/m vierde graad Ernstige ziekte t/m vierde graad Bevalling moeder Ambts- of huwelijksjubileum Calamiteiten (brand)

14 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 14 Schorsingen en verwijderingen Reden en de duur van de schorsing, maximaal 5 dagen School informeert ouders/verzorgers schriftelijk Melden bij leerplichtambtenaren en Inspectie

15 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 15 Beleid op school Verzuimbeleid wordt onderschreven door de leerkrachten. Er is een degelijke verzuimadministratie die up-to-date is. De school informeert ouders over het verzuimbeleid. De school voert een lik-op-stuk beleid bij verzuim. Ouders worden meteen gebeld als een kind niet in de les verschijnt. De school is een veilige en inspirerende plek, waar kinderen graag komen. Scholen melden snel en volgens de Leerplichtwet.

16 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 16 Checklist voor ouders Ken de schooltijden van uw kind Motiveer uw kind om naar school te gaan of zoek samen een andere school\opleiding Tijdig inschrijven bij een nieuwe school of vervolgopleiding Niet zomaar ziek melden als uw kind een keer geen zin heeft in school Niet buiten schoolvakanties op vakantie gaan Toon interesse in het doen en laten van uw kind, bijv. vragen naar proefwerken, de schooldag, medeleerlingen, leerkrachten Vraag eventueel (professionele) hulp bij problemen

17 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 17 Taken en werkwijze Leerplichtambtenaar Controlerend Registrerend Preventief (voorlichting) Curatief Signalerend Beslissend Justitieel Adviserende beleidsontwikkeling deelname buurt- netwerken

18 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 18 SAMENWERKING alle scholen basis- en voortgezet onderwijs Politie en Justitie Maatschappelijk Werk Bureau Jeugdzorg Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Raad v.d. Kinderbescherming Jeugdreclassering schoolarts GGD

19 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 19 Visie leerplichtambtenaren Vroegtijdig signaleren Direct ingrijpen en melden Protocol ziekteverzuim hanteren Minder curatief werken Preventie en voorlichting belangrijk

20 bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 20 leerplichtambtenaren Emmen, Borger-Odoorn : Anny Ziengs tel. 0591 685 855 e-mail : a.ziengs@emmen.nl Gerrit Slagtertel. 0591 685 851 e-mail : g.slagter@emmen.nl Wilma Panmantel. 0599 631 541 e-mail : w.panman@stadskanaal.nl Coevorden : Diana Broekematel. 0524 598 727 e-mail : dbroekema@coevorden.nl


Download ppt "Leerplicht Emmen, Coevorden Borger-Odoorn. bureau leerlingenzaken Zuidoost Drenthe 2 Leerplichtwet Leerplicht bestaat ruim 100 jaar Wetswijziging 1969."

Verwante presentaties


Ads door Google