De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Humusprofielen en humusvormen Bas van Delft, Rein de Waal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Humusprofielen en humusvormen Bas van Delft, Rein de Waal."— Transcript van de presentatie:

1 Humusprofielen en humusvormen Bas van Delft, Rein de Waal

2 Humusvormtypologie Humusprofiel: Het deel van de bodem waar organische stof voor komt Organische horizonten (L, F, H, O en M) Minerale horizonten (A, E en B) Humusvorm: Specifieke vorm waarin een humusprofiel voor komt Voorkomen en dikte van horizonten tot 40 cm - mv. Bepaald door classificatie (net als bodemeenheid)

3 Humusprofielen Organische stof afgebroken door bodemleven Megafauna: regenwormen, potwormen, insecten Mesofauna: mijten, springstaarten Microorganismen: schimmels en bacteriën Elke groep organismen heeft eigen invloed op organische stof Activiteit bodemleven bepaald door omgevingsfactoren: vocht, zuurgraad, voedselrijkdom, temperatuur, toxische stoffen Activiteit bodemleven bepaalt evenwicht homogenisatie-accumulatie

4

5 Vorming humusprofiel

6 Humushorizonten: L (litter) Versgevallen strooisel

7 Humushorizonten: F (fermented) Gedeeltelijk verteerd Fm - schimmel Fz - dierlijke activiteit Fa - schimmels en dieren

8 Humushorizonten: H (humified) Volledig gehumificeerd Hr - herkenbare residuen Hh - geen residuen Hw - houtresten

9 Humushorizonten: M (mat) Wortelmatten Mf - onverteerd Mm - gedeelteijk Mh - gehumificeerd

10 Humushorizonten: O (organic) Veen Of - onverweerd Om - verweerd Oh - eutroof veraard Og - anaeroob veraard mesotroof Od - aeroob oligotroof veraard

11 Humushorizonten: A Gehomogeniseerd Ah - bioturbatie Ap - ploegen Aa - opgehoogd (eerdlaag) A(h)e - uitgeloogd A(h)g - gley

12 Humushorizonten: E (eluvial) Ontijzerd en uitgeloogd

13 Humushorizonten: B Inspoelingshorizonten Bh - humusinspoeling Bhs - humus + Fe/Al sesquioxiden Bw - moderhumus

14 (Humus)horizonten: C Moedermateriaal geen bodemvorming als humushorizonten < 40 cm

15 Van humusprofiel naar humusvorm - 40cm 120 cm 0 40 80 Hh BC Ah Bh E Cg Fz L Humusvorm Bodemprofiel Humusprofiel

16 Humusvormtypologie Functioneel gebaseerd op onderliggende processen Voorkomen, dikte en verhouding van horizonten Flexibel Aansluiten bij internationale indelingen Toepasbaar bij breed scala aan ecosystemen

17 Humusvorm typologie Eenheden en criteria ‘ecologisch relevant’ milieuveranderingen weergeven natuurlijke successie weergeven Aansluiten bij bestaande systemen Toepasbaar in het veld Bos en korte vegetaties Terrestrisch en semi-terrestrisch

18 Humusvormtypologie Eerste niveau: Orde (N=5) accumulatie Mull Mullmoder Moder Mormoder Mor

19 Humusvormtypologie Mull Mullmoder Moder Mormoder Mor Tweede niveau: Suborde (N=9) Terrestrische Mull Semi-Terrestrische Mull Terrestrische Mullmoder Semi-Terrestrische Mullmoder Terrestrische Moder Semi-Terrestrische Moder Terrestrische Mormoder Terrestrische Mor Semi-Terrestrische Mor

20 Humusvormtypologie Derde niveau: Groep (N=15) Mull Mullmoder Moder Mormoder Mor T S T S T S T T S Hydromull Vaagmull Krijtmull Akkermull Zandmull Wormmull Hydromullmoder Xeromullmoder Hydromoder Eerdmoder Xeromoder Xeromormoder Veenmosmor Mesimor Xeromormoder Onderverdeeld in 90 subgroepen


Download ppt "Humusprofielen en humusvormen Bas van Delft, Rein de Waal."

Verwante presentaties


Ads door Google