De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire PCB’s/Dioxinen in Iers varkensvlees ___________________________ Chronologisch overzicht en maatregelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire PCB’s/Dioxinen in Iers varkensvlees ___________________________ Chronologisch overzicht en maatregelen."— Transcript van de presentatie:

1 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire PCB’s/Dioxinen in Iers varkensvlees ___________________________ Chronologisch overzicht en maatregelen Raadgevend Comité 23/01/09 Emmanuelle Moons

2 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Maximumwaarden en actiegrenzen voor dioxinen en NDL PCB voor varken Verordening 1881/2006/EG: normen Dioxinen = 1 pg TEQ Som Dioxinen+ PCB DL = 1,5 pg TEQ /g vet Voorstel EU-grens NDL PCB = 15 ng/g vet (BE = 200 ng/g PCB markers) 2

3 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Chronologisch verloop incident in Ierland - 19/11/08 Routinebemonstering : varkensvet – uitsnijderij (Nationaal residuprogramma) - 24/11/08 Autocontrole FR operator : 449pg EPA TEQ/g vet in varkensvlees afkomstig van NL operator (RASFF 2008-1586) - 28/11/08 Eerste laboratoriumonderzoek, pieken PCB- indicatoren - 29/11/08 tot 04/12/08 bezoek aan enig verdacht bedrijf – onderzoek naar mogelijke contaminatiebronnen 3

4 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Chronologisch verloop incident in Ierland (vervolg) Onderzoek bij voederproducent - Analyse en tracering van elk ingrediënt - Extra monsters van varkensvlees in slachthuis Bemonstering chocolade/koekjes/broodkruim voederingrediënten - Tracering / klantenlijst (10 varkenshouders en 38 rundveehouderijen in IR en enkele landbouwbedrijven in Noord-IR waarvan 9 varkenshouderijen) 4

5 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Chronologisch verloop incident in Ierland (vervolg) 3/12/2008 : niet-conforme resultaten voor NDL PCB’s - Monsters van broodkruim niet conform voor NDL PCB - Extra monsters van geslachte varkens (6) van varkenshouderijen (verschillende leeftijdsgroepen) - Behalve negatieve monsters voor PCB’s voor jonge varkens - Bedrijf geblokkeerd - Dioxineanalyse in laboratorium van York 5

6 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Chronologisch verloop incident in Ierland Officiële bijkomende maatregelen 4/12/08 (vervolg) - Blokkering van 10 varkenshouderijen (klanten van voederproducent) - 38 rundveehouderijen (op klantenlijst van voederproducent) kregen bezoek - Officiële kennisgeving blokkering rundveehouderijen - 6 varkensmonsters van varkenshouderijen (geslacht op 3/12/08) positief voor screeningtest op NDL PCB’s - Verklaring aan de pers 6

7 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire VWA stelt FAVV in kennis van 2 positieve resultaten, waaronder een Belgische gelatinefabrikant (5,4 pg/g vet). Bij controle van het FAVV op autocontrole in het kader van het controleprogramma, geheel toevallige datum, blijkt : stijgende trend dioxineresultaten met resultaat van 5,4 pg/g vet (bekend op 2/12/08). In België : 4/12/08 7

8 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Chronologisch verloop incident in Ierland : 6/12/08 - Bevestiging van laboratorium in York (UK) : monsters van varkensvet met dioxinegehalten van 80 – 200pg/g vet - Eerste broodkruimmonsters vertoonden een zeer hoog gehalte (>2000pg/g product) 8

9 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Op 6/12/08 kondigt het FSAI aan dat alle Iers varkensvlees (varkens geslacht na 1 september) en producten op basis van varkensvlees uit de handel worden teruggeroepen 9 Traceerbaarheidsproblemen RASFF 2008-1584 (NL)

10 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 10

11 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire In België : 7/12/08 FEBEV, FENAVIAN, FEDIS gecontacteerd door het FAVV : vraag om te traceren, te blokkeren en te melden bij invoer van varkensvlees : - 2 operatoren : Rousselot en een handelaar - geen invoer van levende varkens uit IR in 2008 11

12 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Chronologisch verloop incident in Ierland (vervolg) Voederproducent Negatieve controlemonsters (broodkruim, koekjes, chocolade) van half tot eind augustus voor NDL PCB’s, met stijgende gehalten begin september - Conforme monsters half oktober - november - Met PCB’s besmette stookolie gebruikt bij het drogen van broodkruim. Onrechtstreekse toevoeging 12

13 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Dioxinenprofiel: vrijwel uitsluitend furanen Varkensvlees 13

14 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Profiel DL PCB’s NDL PCB’s in varkensvlees : 500 tot 3000ppb, meer chloor dan in 1999, waarschijnlijk arochloor 1260, verhouding NDL PCB’s/dioxine-TEQ is laag (ongeveer 3000) 14

15 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Videoconferentie bij EG op 8/12/08 - LS met name FR, EFSA, UK, IR… - Stand van zaken incident door IR - EFSA advies Op EG-niveau 15

16 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Chronologisch verloop incident op EG-niveau (vervolg) Advies van EFSA op 10/12/08 vergadering CVO omgevormd tot SCOFCAH : Richtlijnen : - Vlees geproduceerd tussen 1 september en 6 december 08 uit de handel nemen. - Vleesproducten en getransformeerde producten uit de handel nemen indien > 20% varkensvlees. BE,I, PO hebben tegengestemd, Be zal producten met meer dan 1% vlees uit de handel nemen (11- 12-08). 16

17 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Belgische motivering - Vanuit het oogpunt van het EFSA het risico voor de consumenten minimaliseren - Richtlijnen - Risico-analyse (worst case- geen nc op de markt) - Betrouwbare traceerbaarheid - Juridische veiligheid voor Belgische operatoren 17

18 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire In België: besluit (20/01/09) 18 +/- 100 Belgische operatoren uit de sector transformatie, aankoopcentra, uitsnijderij, verpakkingsindustrie Alle tekens van betrokken detailhandelaars (Colruyt, GB, Cora Match, Champion, Delhaize,…) Honderden Belgische operatoren in de distributie betrokken

19 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire In België : besluit - 3 Belgische operatoren rechtstreeks bevoorraad vanuit Ierland - Melding : 32 operatoren beschikken over Iers varkensvlees (teruggeroepen, geblokkeerde of heruitgevoerde producten) - LS leverden aan BE : 31 operatoren (IE, DE, NL, FR, IT, GB, LI, PL) - BE leverde aan andere LS (FR, It, NL, Ro, IE, GB, LU, DE) - 22 levensmiddelen worden bij consument teruggeroepen 19

20 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Communicatie consumenten en operatoren - Vergadering raadgevend comité (9/12/08) - Internet: Geregeld persberichten met stand van zaken, dienstnota en FAQ In België : besluit 20


Download ppt "Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire PCB’s/Dioxinen in Iers varkensvlees ___________________________ Chronologisch overzicht en maatregelen."

Verwante presentaties


Ads door Google