De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online Plusonderwijs ontvangst www.plannex.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online Plusonderwijs ontvangst www.plannex.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Online Plusonderwijs ontvangst

2     Ontstaan vanuit behoefte plusonderwijs:   - structuur en registratie pluswerk - flexibele werkomgeving  
Achtergrond Productief BV: Materialen ter verbreding en verdieping van het Basisonderwijs. In 2008 merkten we dat er groeiende behoefte was aan een middel voor structurele verwerking en evaluatie van alle pluslessen.  Scholen hadden vaak allerlei plusmaterialen tot hun beschikking, maar misten een doorgaande lijn en portfolio-opbouw per individuele leerling. Plusonderwijs werd steeds vaker gedeeltelijk buiten de groep gegeven, waardoor er behoefte kwam aan een middel wat niet locatiegebonden is. Iets wat zorgt voor een doorgaand leerproces, ongeacht welke leerkrachten en financiele middelen er beschikbaar zijn. Achtergrond Productief: materialen ter verbreding en verdieping. In 2008 merkten we dat er groeiende behoefte was aan een middel voor structurele verwerking en evaluatie van alle pluslessen. Scholen hadden vaak allerlei plusmaterialen tot hun beschikking, maar misten een doorgaande lijn en portfolio-opbouw per individuele leerling. Plusonderwijs werd steeds vaker gedeeltelijk buiten de groep gegeven, waardoor er behoefte kwam aan een middel wat niet locatiegebonden is. Iets wat zorgt voor een doorgaand leerproces, ongeacht welke leerkrachten en financiele middelen er beschikbaar zijn.

3     Wat biedt Plannex?   1. Online werkplek voor top 20 %      - verwerken van al het pluswerk    - begeleiden van plusleerlingen   We hebben Plannex ontwikkeld tot een online werkplek voor al het plusonderwijs. De top 20% van het Primair Onderwijs heeft nu een omgeving om in te excelleren. Iedere leerling krijgt zijn eigen login en heeft daarmee toegang tot zijn eigen online plusomgeving. (Plus)leerkrachten kunnen hen vanaf iedere locatie begeleiden. We hebben Plannex ontwikkeld tot een online werkplek voor al het plusonderwijs. De top 20% van het Primair Onderwijs heeft nu een omgeving om in te excelleren. Iedere leerling krijgt zijn eigen login en heeft daarmee toegang tot zijn eigen online plusomgeving. (Plus)leerkrachten kunnen hen vanaf iedere locatie begeleiden.

4   Wat biedt Plannex?   2. Uitdagende leerstof Plannex bibliotheek:  nu 450 lesprojecten Zoek lessen en zet ze  klaar voor kinderen     Binnen Plannex hebben wij een bibliotheek aangemaakt waarin we leuke uitdagende lesprojecten verzamelen. Leerkrachten zoeken binnen de bibliotheek en zetten lessen klaar voor hun leerlingen. Leerlingen zien na het inloggen welke lessen voor hen klaar staan, plannen hun taken in en kunnen ze online verwerken via het werkboekje.  Binnen Plannex hebben wij een bibliotheek aangemaakt waarin we leuke uitdagende lesprojecten verzamelen. Leerkrachten zoeken binnen de bibliotheek en zetten lessen klaar voor hun leerlingen. Leerlingen zien na het inloggen welke lessen voor hen klaar staan, plannen hun taken in en kunnen ze online verwerken via het werkboekje.

5   Wat biedt Plannex?   3. Structuur        - werken volgens vaste opbouw  - planning via agenda  - registratie via actiepunten  - werken vanuit groepen   Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan zeer divers en uitdagend onderwijs. Maar dat wordt vaak ook op een heel verschillende manier aangeboden, waardoor er veel energie gaat naar het begrijpen van de nieuwe opdracht en verwerkingsmanier. Plannex biedt 1 omgeving voor alle verschillende plusprojecten.  Er wordt gewerkt vanuit een groepenstructuur. Na het aanmaken van een groep plaatst u er lesprojecten in. Vervolgens maakt u leerlingen lid van de groep. Zij kunnen binnen de groepen waar ze lid van zijn zoeken naar leuke lesprojecten. Zo kunt u uw eigen bibliotheek opbouwen met lesprojecten die u graag gebruikt. Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan zeer divers en uitdagend onderwijs. Maar dat wordt vaak ook op een heel verschillende manier aangeboden, waardoor er veel energie gaat naar het begrijpen van de nieuwe opdracht en verwerkingsmanier. Plannex biedt 1 omgeving voor alle verschillende plusprojecten.  Er wordt gewerkt vanuit een groepenstructuur. Na het aanmaken van een groep plaatst u er lesprojecten in. Vervolgens maakt u leerlingen lid van de groep. Zij kunnen binnen de groepen waar ze lid van zijn zoeken naar leuke lesprojecten. Zo kunt u uw eigen bibliotheek opbouwen met lesprojecten die u graag gebruikt.

6   Wat biedt Plannex?   4. Omgeving voor AL het pluswerk   - zelf lesprojecten toevoegen - lesprojecten delen   Er worden wekelijks nieuwe lesprojecten aan de Plannex bibliotheek toegevoegd.  Op dezelfde manier kunnen Plannex gebruikers zelf ook lesprojecten toevoegen. Dit biedt een grote winst voor plusleerkrachten: u plaatst eenmalig een lesproject en kunt hem steeds weer uit de digitale bibliotheek halen.  U bepaalt of u de les alleen binnen uw eigen groep zichtbaar maakt, of dat u hem ook aan andere scholen aanbiedt.  Zo kunt u bijvoorbeeld samen met andere scholen binnen uw bestuur werken aan een serie pluslessen. U kunt lessen ook aan andere scholen aanbieden tegen een vergoeding via het Plannex creditssysteem. Er worden wekelijks nieuwe lesprojecten aan de Plannex bibliotheek toegevoegd. Op dezelfde manier kunnen Plannex gebruikers zelf ook lesprojecten toevoegen. Dit biedt een grote winst voor plusleerkrachten: u plaatst eenmalig een lesproject en kunt hem steeds weer uit de digitale bibliotheek halen. U bepaalt of u de les alleen binnen uw eigen groep zichtbaar maakt, of dat u hem ook aan andere scholen aanbiedt. Zo kunt u bijvoorbeeld samen met andere scholen binnen uw bestuur werken aan een serie pluslessen. U kunt lessen ook aan andere scholen aanbieden tegen een vergoeding via het Plannex creditssysteem.

7   Wat biedt Plannex? 5. Werken aan basisvaardigheden         - samenwerken         - organiseren         - plannen         - presenteren In Plannex staan lesprojecten met veelal een uitdagend cognitief doel. Dit motiveert de kinderen om er mee aan de slag te gaan. Voor deze doelgroep is vaak het oefenen van studie- en samenwerkingsvaardigheden belangrijker dan het verrijken van hun kennis. De grootste leerwinst is te behalen in het verbeteren van het leerproces. Daarom kunt u bij het klaarzetten van een les eenvoudig een specifieke instructie meegeven. U geeft bijvoorbeeld aan dat u extra let op hoe het samenwerken verliep, of het wel of niet vragen om hulp.    Zo kunt u nog meer inspelen op de individuele leerbehoefte van uw plusleerlingen, om ze goed voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. In Plannex staan lesprojecten met veelal een uitdagend cognitief doel. Dit motiveert de kinderen om er mee aan de slag te gaan. Voor deze doelgroep is vaak het oefenen van studie- en samenwerkingsvaardigheden belangrijker dan het verrijken van hun kennis. De grootste leerwinst is te behalen in het verbeteren van het leerproces. Daarom kunt u bij het klaarzetten van een les eenvoudig een specifieke instructie meegeven. U geeft bijvoorbeeld aan dat u extra let op hoe het samenwerken verliep, of het wel of niet vragen om hulp.    Zo kunt u nog meer inspelen op de individuele leerbehoefte van uw plusleerlingen, om ze goed voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs.

8   Wat biedt Plannex?      6. Registratie en evaluatie          - voor de leerling     - voor de begeleider     - op school- en bestuursniveau           In Plannex registreren leerlingen wat ze doen. Dit doen ze elke keer dat ze aan een les werken. Ze noteren wanneer, hoelang en wat ze hebben gedaan. Door dit te doen krijgen ze inzicht in hun eigen handelen en wordt het leerproces ook evalueerbaar. Begeleiders hebben in Plannex goed overzicht van waar hun leerlingen aan werken. Ze kunnen (ook vanaf een andere locatie) meekijken, tips geven en evalueren. Het is ook mogelijk om een bovenschoolse pluscoordinator aan te stellen die de leerkrachten begeleidt via Plannex. Door te werken met Plannex kunt u eenvoudig uw beleidsdoelstellingen wat betreft excellentie evalueren. U heeft inzIchtelijk hoeveel leerlingen deelnemen aan welke lesprojecten, hoe hun vorderingen zijn enz. Dit kan een belangrijk hulpmiddel vormen bij het verantwoorden van de prestatieboxgelden. In Plannex registreren leerlingen wat ze doen. Dit doen ze elke keer dat ze aan een les werken. Ze noteren wanneer, hoelang en wat ze hebben gedaan. Door dit te doen krijgen ze inzicht in hun eigen handelen en wordt het leerproces ook evalueerbaar. Begeleiders hebben in Plannex goed overzicht van waar hun leerlingen aan werken. Ze kunnen (ook vanaf een andere locatie) meekijken, tips geven en evalueren. Het is ook mogelijk om een bovenschoolse pluscoordinator aan te stellen die de leerkrachten begeleidt via Plannex. Door te werken met Plannex kunt u eenvoudig uw beleidsdoelstellingen wat betreft excellentie evalueren. U heeft inzIchtelijk hoeveel leerlingen deelnemen aan welke lesprojecten, hoe hun vorderingen zijn enz. Dit kan een belangrijk hulpmiddel vormen bij het verantwoorden van de prestatieboxgelden.

9   Wat vraagt Plannex?     De (plus)leerkracht wordt talentcoach   Substantieel aandacht geven aan het opzetten van het plusonderwijs Feedback   De kinderen werken online en u ook. Zo kunt u wanneer u dat wilt lessen nakijken , feedback geven en nieuwe lessen klaar zetten.  Elke les kunt u opmerkingen plaatsen die de kinderen de volgende keer weer tegen komen bij het verwerken van de les. De plusleerkracht is niet  degene die de lesstof aanreikt, maar degene die de plusleerlingen begeleidt in het leren benutten van hun talenten. Dit vraagt inzet en motivatie van de betrokken leerkrachten om het plusonderwijs fundament te geven. Wij helpen u verder. We geven ondersteuning in het opzetten en gebruik van uw Plannexomgeving.  Ook kunnen u en uw leerlingen via onze online coach live in contact komen met onze medewerkers om uw vragen te stellen. Onze online coach is dagelijks online. Plannex is continu in ontwikkeling. We horen graag feedback!! De kinderen werken online en u ook. Zo kunt u wanneer u dat wilt lessen nakijken , feedback geven en nieuwe lessen klaar zetten. Elke les kunt u opmerkingen plaatsen die de kinderen de volgende keer weer tegen komen bij het verwerken van de les. De plusleerkracht is niet  degene die de lesstof aanreikt, maar degene die de plusleerlingen begeleidt in het leren benutten van hun talenten. Dit vraagt inzet en motivatie van de betrokken leerkrachten om het plusonderwijs fundament te geven. Wij helpen u verder. We geven ondersteuning in het opzetten en gebruik van uw Plannexomgeving. Ook kunnen u en uw leerlingen via onze online coach live in contact komen met onze medewerkers om uw vragen te stellen. Onze online coach is dagelijks online. Plannex is continu in ontwikkeling. We horen graag feedback!!

10 Uitproberen? www.plannex.nl


Download ppt "Online Plusonderwijs ontvangst www.plannex.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google