De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sukkot Het Slotfeest in de 7e maand tisjri is het Loofhuttenfeest, of Sukkot (Leviticus 23:33-34). Dit feest heet naast Loofhuttenfeest ook wel Feest van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sukkot Het Slotfeest in de 7e maand tisjri is het Loofhuttenfeest, of Sukkot (Leviticus 23:33-34). Dit feest heet naast Loofhuttenfeest ook wel Feest van."— Transcript van de presentatie:

1 Sukkot Het Slotfeest in de 7e maand tisjri is het Loofhuttenfeest, of Sukkot (Leviticus 23:33-34). Dit feest heet naast Loofhuttenfeest ook wel Feest van De Inzameling: inzameling van de fruitoogst (Exodus.23:16). Dit Feest wordt ook wel kortweg het Grote Feest genoemd.

2 Het woord Sukkot of Loofhut verwijst naar de Tabernakel, de tent der samenkomst. (Leviticus 23:34).

3 De Loofhut werd gemaakt van palmtakken, wilgen, mirte en olijftakken, als teken van overwinning, wenen, vreugde, zalving.

4 Dit was het grootste feest van het jaar, waarbij de armen, weduwen, levieten en vreemdelingen meedeelden in de zegen (Deuteronomium 16:9-16). Het feest herinnert het volk eraan, dat het in loofhutten woonde tijdens de woestijnreis vanuit het land Egypte.

5 De Lulav De lulav wordt samengesteld om het oogstaspect van het feest te symboliseren. Met deze lulav of feestbundel wordt gewuifd in 6 verschillende richtingen (4 windstreken en hemel en aarde) om G’d als Schepper van de wereld (zie Rosh Ha Shana) te eren. Sukkot is de feestelijke afsluiting van de vruchtenoogst. Vandaar dat de feestbundel is samengesteld uit de 4 vruchten:

6 De Lulav verwijst naar de woestijnreis van Israël.
Palmtak De Lulav verwijst naar de woestijnreis van Israël. De verschillende soorten die worden samengenomen verwijzen naar de verschillen tussen de mensen. Mirte Wilgentak Etrog

7 Samen vormen ze één mooi geheel.

8 De zoete smaak en de heerlijke geur van de etrog, verwijst naar degene die de Torah bestudeert en ernaar leeft.

9 De mirte die wel lekker ruikt, maar geen vrucht heeft, staat voor degene die wel de Torah bestudeert maar er niet naar leeft.

10 De palmtak verwijst naar de dadel: wel lekker maar zonder heerlijke geur. Dit is degene die wel handelt naar de geboden maar zich niet verdiept in de Torah.

11 De wilgtak heeft noch smaak, noch geur en  verwijst naar degene die beide niet doet.

12 In zijn geheel vormt de lulav de gemeenschap van Israël
In zijn geheel vormt de lulav de gemeenschap van Israël. Daarmee kan men elkaar bemoedigen en uitdagen om de Torah te bestuderen en ernaar leven.

13 Zowel voor jongere

14 alsook voor oudere mensen

15 Sukkot het Loofhuttenfeest.
(Lev.23:33-35).

16 Lev.23 : 41, Gij zult het als een feest des HEREN vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.

17 Geniet ervan !

18 We wensen jullie een fijn feest toe
Het Messiaans Team Moge de Heer jullie zegenen !!


Download ppt "Sukkot Het Slotfeest in de 7e maand tisjri is het Loofhuttenfeest, of Sukkot (Leviticus 23:33-34). Dit feest heet naast Loofhuttenfeest ook wel Feest van."

Verwante presentaties


Ads door Google