De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exodus hoofdstuk 12 “ Het Pesach lam” 1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in het land van Egypte gesproken, zeggende: 2 Deze zelfde maand zal u.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exodus hoofdstuk 12 “ Het Pesach lam” 1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in het land van Egypte gesproken, zeggende: 2 Deze zelfde maand zal u."— Transcript van de presentatie:

1

2 Exodus hoofdstuk 12 “ Het Pesach lam”

3 1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in het land van Egypte gesproken, zeggende: 2 Deze zelfde maand zal u tot het hoofd der maanden zijn; zij zal u tot de eerste van de maanden des jaars zijn.

4 3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israel, zeggende: Aan de tiende dezer maand neme ieder van u een lam voor uzelf, overeenkomstig de bewoners der vaders huis, één lam voor elk gezin. 4 Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neme hij het en zijn buurman, het naaste bij zijn huis, overeenkomstig het getal der zielen, overeenkomstig wat eenieder eten kan; zult gij het lam verdelen.

5 5 Gij zult een onbezoedeld lam hebben, van het mannelijk geslacht, één jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken moogt gij het nemen. 6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertiende dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israel zal het slachten tussen twee avonden.

6 7 En zij zullen van het bloed nemen, en het aan beide zijposten strijken, en aan den bovendorpel van de huizen, in dewelke zij het eten zullen. 8 En zij zullen het vlees eten in dezelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden;met bittere saus zullen zij het eten.

7 9 Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden; maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. 10 Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan overblijft tot den morgen, zult gij met vuur verbranden.

8 11 Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen omgordend zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het in haast eten; het is des HEEREN pascha.

9 12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte gaan, en alle eerstgeborenen in het land Egypte slaan, zowel van mens als dier; en tegen alle goden der Egyptenaren zal Ik oordeel uitoefenen, Ik ben de HEERE!

10 13 En dat bloed zal voor u tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik aan u voorbij gaan; en er zal geen plaag u ten verderve zijn, wanneer Ik het land Egypte slaan zal.

11 14 En deze dag zal u wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.

12 Jes 53 : 7, Als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Yeshua heeft de overwinning behaald opdat de weg tot G-d open zou zijn, voor u en mij ! Een gezegende Pesachtijd toegewenst, vanwege Het Messiaans Team. www.messiaanshetlevendwater.be


Download ppt "Exodus hoofdstuk 12 “ Het Pesach lam” 1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in het land van Egypte gesproken, zeggende: 2 Deze zelfde maand zal u."

Verwante presentaties


Ads door Google