De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economische gedrag van onderneming en instituties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economische gedrag van onderneming en instituties"— Transcript van de presentatie:

1 Economische gedrag van onderneming en instituties
Dr. P. de Vries Institutionele Economie Economische gedrag van onderneming en instituties H2 Economische orde

2 Economische orde Geschiedenis Economische kringloop en allocatie
Markt- versus planeconomie Georiënteerde markteconomie Hervorming economie China

3 (1) Geschiedenis en orde
Republiek in de 17de eeuw Engeland in de 19de eeuw Sovjetrevolutie van 1917

4 (2) Kringloop en allocatie
Blauwdruk van relaties in economie Inzicht in complexiteit van allocatievraagstuk

5 Economische kringloop in een markteconomie figuur 2.1
betaling consumptiegoederen consumptiegoederen gezinnen bedrijven markt arbeid, kapitaal, natuur(grond) loon, winst + interest, pacht goederenstroom geldstroom

6 Economische kringloop in een planeconomie figuur 2.2
betaling consumptiegoederen consumptiegoederen gezinnen bedrijven arbeid loon goederenstroom geldstroom

7 Omvang allocatievraagstuk
Welke productiefactoren, tegen welke beloning? Welke producten, tegen welke prijzen?

8 Allocatievoorbeeld in een markt- en planeconomie figuur 2.4
Ap B/PA=A’ M Am Q2H Q1H Kp Km K’=B/PK K

9 Informatiebrokstukken
Informatie nodig voor allocatievraagstuk: Behoeftenschema’s; Beschikbaarheid prod. middelen; Productiefuncties.

10 (3) Markt versus plan Markt: onzichtbare hand van het prijsmechanisme;
Plan: plan.

11 Vergelijking van economische orden tabel 2.1
Kenmerk Markteconomie Planeconomie Eigendom, kapitaal-goederen en grond Privaat eigendom Staateigendom Motivatie Eigenbelang Gemeenschapszin Organisatie transacties Decentrale ruil Centraal bevolen overdracht Informatie uitwisseling Horizontaal Verticaal Afstemming Prijsmechanisme Plan

12 Trends in westerse economieën
Variatie in producten; Componentenindustrie; Zeer grote onderneming in combinatie met kleine voor schaaleffecten. De Sovjeteconomie noodlottig geworden.

13 (4) Georiënteerde economie
Overheid beschermt particulier eigendom; Uitbouw juridische constructies die marktprocessen ondersteunen, bijv. ondernemingsrecht; Voorkeur voor orde- boven sturingsmaatregelen; Toezichtstaken overheid; Zelforganisatie van marktsector;

14 Twee basiskenmerken georiënteerde economie
Bescherming particulier eigendom; direct en indirect. Particulier initiatief draagt bij aan vorming van de economische orde.

15 (5) Hervorming China Startpunt hervorming CCP 1978;
Export in pl. van importvervangende productie; Stimulering buitenlandse investeringen; Afname planning; Effectenbeurzen sinds 1990; 1993: particuliere pensioenen; 2004: bloemenveiling bij Shanghai.


Download ppt "Economische gedrag van onderneming en instituties"

Verwante presentaties


Ads door Google