De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijk… cijfers Toelichting bij de cijferboeken gemeentelijk cultuur-, jeugd- en sportbeleid 2008 - 2010 22 april 2008 Dr. Guy Redig, Kabinetschef Bert Anciaux,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijk… cijfers Toelichting bij de cijferboeken gemeentelijk cultuur-, jeugd- en sportbeleid 2008 - 2010 22 april 2008 Dr. Guy Redig, Kabinetschef Bert Anciaux,"— Transcript van de presentatie:

1 Kijk… cijfers Toelichting bij de cijferboeken gemeentelijk cultuur-, jeugd- en sportbeleid 2008 - 2010 22 april 2008 Dr. Guy Redig, Kabinetschef Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel & Wim Bogaert, IVA Sociaal-Cultureel Werk J&V

2 2 GEWIJZIGDE RELATIES ooit…de oude centralistische natiestaat en de “ondergeschikte” besturen. Voogdij met Vlaamse Gemeenschap een nieuwe verhouding: partnership, bondgenoten afspraken over financiering, speelveld, spelregels… Van voogdij naar partnership

3 3 GEWIJZIGDE RELATIES (2) Relaties Vlaanderen – gemeenten zijn intensief, divers, dynamisch maar nog niet gestabiliseerd … Duidelijke stemmingmakerij: cultiveren van een planlastcomplex administratieve overlast of communicatiemoeheid? einde van de sectorspecifieke beleidsprojecten. Naar het Gemeentefonds?

4 4 voorlopers, trendsetters. Nieuwe stijl, nieuwe relaties bij aanvang een vorm van pedagogiek vanwege Vlaanderen: planning, toezicht administratieve overlast, soms regulitis en controlitis. Weggewerkt – geen a priori controle optie: meer sturing op doelstelling, minder op instelling (opert GEWIJZIGDE RELATIES (3) En … JEUGD, CULTUUR & SPORT ?

5 5 EEN STEVIG BELEIDSKADER JEUGD, CULTUUR & SPORT Voor elke sector: regelgeving op Vlaams niveau: landelijke structuren, bovenbouw, dienstverlening regelgeving voor een lokale beleidsvoering flankerend beleid, o.a. Participatiedecreet

6 6 BELEIDSKADER kunstendecreet SCWerk, Amk, Circus Erfgoed Lokaal cultuur beleid SPORT TopsportbeleidSportfederatiesSportinfrastruct Lokaal sport- beleid JEUGD Lokaal jeugd- beleid Decreet Vlaams Jeugd- beleid PARTICIPA- TIEDECREET Participatie- instellingen Bijzondere categorieën Projectmatige ondersteuning Proeftuinen & experimenten CULTUUR ECEC Jeugd- verblijfcentra

7 7 BELEIDSKADER Het waarom van de “lokale” decreten (1) Vlaams cultuur/jeugd/sportbeleid delen twee gelijkaardige doelstellingen: 1.Een zo breed, divers en kwaliteitsvol mogelijk aanbod 2.Een zo ruim, divers en kwaliteitsvol mogelijk bereik (deelnemen & deelhebben)

8 8 BELEIDSKADER Het waarom van de “lokale” decreten (2) Vlaamse doelstellingen kunnen maar mits ook een lokale vertaling lokaal en Vlaams beleid krijgen gezamenlijk kader, concretisering & optimale financiering goede aansluiting op de landelijke en provinciale beleidsinspanningen

9 9 BELEIDSKADER Het waarom van de “lokale” decreten (3) Accenten in de lokale decreten: optimale ondersteuning van het verenigingsleven: meer/betere instrumenten optimaal lokaal aanbod, ook receptief via communicatieve planning naar meerjaren beleidsplan: actieve beleidsparticipatie stimuleren van sociale correcties en vernieuwing

10 10 En de CIJFERBOEKEN ? Algemeen cijfers uit de 3 cijferboeken – gegevens 2007 met dank aan de auteurs en Wim Bogaert, IVA Sociaal-cultureel Werk J&V een bloemlezing uit een lawine van gegevens en hopelijk wat relevant beperkt tot grote rubrieken geen absolute causale verbanden tussen beleid en cijfers… wel mooie hypotheses

11 11 En de CIJFERBOEKEN ? Over de beleidsplannen Beleidsplan- nen in 2008 aantal plannen % op 308 Verenigings -plan totaal cultuur21168,51%211 jeugd30097,40%6306 sport29495,45%10294 totaal77816 794

12 12 En de CIJFERBOEKEN ? Over de schepenen: partijen Politieke familieCultuurJeugdSportGemidd Christendemocraten50,97%55,20%44,10%50,09% Socialisten12,99%15,90%18,75%15,88% Liberalen14,94%12,00%16,67%14,54% Groenen0,97%1,00%0,69%0,89% Andere20,13%15,90%19,79%18,61% Totaal100,00%

13 13 En de CIJFERBOEKEN ? Over de schepenen: gender CultuurJeugdSport Man58%61%81% Vrouw42%39%19% Referen- tie Globaal CBSCultuurJeugdSport Man70%-12%-9%+11% Vrouw30%+12%+9%-11%

14 14 En de CIJFERBOEKEN ? Ambtelijke organisatie (1) cultuurjeugdsport 199520071995200719952007 aanspreekpunt203295287296282294 geen aanspreekpunt?1321122614 cultuurjeugdsport 199520071995200719952007 aanspreekpunt66%96%93%96%92%95% geen aanspreekpunt?4%7%4%8%5%

15 15 En de CIJFERBOEKEN ? Ambtelijke organisatie in VTE’s aantal VTIcultuurjeugdsporttotaal 1995 (atlas)2.7574272.449 5.634 2007 (VIA)5.7678643.526 10.157 Groei 95-073.0104361.0774.523 Groei 95-07+109%+102%+44%+55% aantal VTIcultuurjeugdsporttotaal 1995 (atlas)49%8%43% 100% 2007 (VIA)57%9%35% 100%

16 16 En de CIJFERBOEKEN ? Aanwezigheid in managementteam n=308cultuurjeugdsport Geen vertegenwoordiging445549 Aanwezig in managementteam35622 Vertegenwoordigd door andere213829 Totaal100 weinig jeugd in M-Team hoe groter gemeenten, hoe vaker cultuur in M-Team hoe groter gemeente, hoe vaker sport vertegenwoordigd door andere

17 17 En de CIJFERBOEKEN ? Verzelfstandiging: hoeveel? cultuurjeugdsport verzelfstandiging36%25%42% geen verzelfstandiging64%75%58% Totaal100% verzelfstandiging vooral bij cultuur en sport hoe meer inwoners, hoe groter kans op verzelfstandiging vooral voor programmatie, exploitatie

18 18 En de CIJFERBOEKEN ? Verzelfstandiging: welke vorm? cultuurjeugdsport N = 110N = 77N = 129 Komt voor als vzw79%82%76% Komt voor als AGB23%18%35% 2 vormen kunnen in 1 gemeente voorkomen jeugd: speelpleinwerk en jeugdcentra sport: stijging van AGB’s: 2006 nog 28%. Reden: zwembaden

19 19 En de CIJFERBOEKEN ? Onderlinge samenwerking Cultuur- dienst met Jeugd- dienst met Sport- dienst met Cultuur-60,1333,56 Jeugd93,38-70,24 Sport61,1761,79 - cultuurdienst vooral met jeugd sportdienst ook veel met jeugd sportdienst minder met cultuur jeugddienst gelijk met cultuur en sport

20 20 En de CIJFERBOEKEN ? Adviesraden: aantallen cultuurjeugdsport 1995Autonome adviesraad92%81%80% Werkgroep cultuur raad-9%5% Geen adviesraad8%11%15% 2007Autonome adviesraad* 100%97,4%96,9% Geen adviesraad 2,6%3,1% * De drie decreten eisen een autonome adviesraad

21 21 En de CIJFERBOEKEN ? Adviesraden: werking CULTUURJEUGDSPORT gemid.77 leden AV man/vr: 60/40 voorzit: 21% vr. 90% verenigingen met vrijwilligers 22% deelraden, hoe groter, hoe meer gemid. 7 adv/jaar gemid. 16 RvB voorzit: 5% vr. overal verenigingen met vrijwilligers 68% scholen 62% experts 31% gehandic.sp. 23% andere raden gemid. 7 adv/jaar gemid.27 leden AV gemid. 8 adv/jaar 72% jeugdwerk en 28% jeugdbeleid

22 22 En de CIJFERBOEKEN ? Het lokale verenigingsleven cultuur, jeugd, sport - 2007 2007 enquête cijferboek 2007 gemiddeld per gemeente totaal Vlaams Gewest* cultuurn=22814.8116520.008 jeugdn=3046.328216.411 sportn=27717.1046219.018 totaal 38.243 45.437 * extrapolatie

23 23 En de CIJFERBOEKEN ? Verenigingen: evolutie 1995 - 2007 totaal 1995 totaal 2007 cultuur15.70839,23%20.00844,03% jeugd5.85214,62%6.41114,11% sport18.48046,15%19.01841,86% totaal40.040100,00%45.437100,00% totaal 1995totaal 2007 verschil cultuur15.70820.008+4.300+27,37% jeugd5.8526.411+559+9,55% sport18.48019.018+538+2,91% totaal40.04045.437+5.397+13,48%

24 24 En de CIJFERBOEKEN ? Verenigingen: index Vlaams Gewest Wat is een verenigingsindex: voor cultuur & sport: het aantal verenigingen per 1000 inwoners voor jeugd: het aantal jeugdverenigingen per 1000 jonge inwoners (< 25 jaar) geen rekening met andere soorten verenigingen !!

25 25 En de CIJFERBOEKEN ? Verenigingen: index Vlaams Gewest (2) 19952007Verschil inwoners5.866.1066.161.600+295.494 cultuurvereniging2,673,32+0,65 sportvereniging3,153-0,15 jeugdvereniging3,313,7+0,39 geëxtrapoleerde aantallen weinig tot geen verschillen opvallende gelijkheid over drie sectoren

26 26 En de CIJFERBOEKEN ? Ondersteuning van verenigingen een heel breed gamma instrumenten: subsidie, dienstverlening differentiatie, hogere kwaliteit duidelijke toename van projectsubsidies quasi overal stevige materiële dienst- verlening

27 27 En de CIJFERBOEKEN ? Gemeentebestuur als organisator CULTUURJEUGDSPORT 87% jeugdboekenw 84% bibweek 75% 11 julifeest 68% OMD 55% WAK 54% Erfgoeddag 46% cultuurprijs 29% stadsfestival 28% jumelages … 85% sportkamp 81% lessenreeks 74% sportpromotie bijna overal jeugd 86% senioren 32% handicap 8% armoede 9% intercultureel 78% speelplein 54% Grabbelpas 49% Swap 22% jeugdhuis 16% jeugdatelier 15% kleuterwerk …

28 28 Conclusies “lokale” decreten Succesvol Er groeide een succesvolle en structurele samenwerking tussen Vlaamse en lokale overheid. Die leidde naar:

29 29 1. Beter lokaal c/j/s-beleid: planmatig, doeltreffende, transparante ondersteuning verenigingen, meer en beter aanbod, meer sociale correctie, en zeker ook meer middelen. Betere aansluiting met landelijk en provinciaal beleid: geïntegreerd. Conclusies “lokale” decreten Meer en beter beleid

30 30 2. Het lokale c/j/s-beleid werd meer en meer het resultaat van geëngageerde, duurzame samenwerking tussen bestuur (pol/amb), middenveld en geïnteresseerde burgers. Het evolueerde naar een meer gemeenschappelijk beleidsproject: een oefening in toegepaste democratie. Conclusies “lokale” decreten Meer en betere communicatie & dialoog

31 31 Conclusies “lokale” decreten Plaatselijke uitdagingen altijd opnieuw enthousiasmeren, betrekken: vaardigheden communicatieve planning moeilijk bereikbare doelgroepen: zowel qua aanbod als beleidsparticipatie blijvend de instrumenten aanpassen, verfijnen, vernieuwen goed georganiseerde beleidskruispunten hoe verenigingsleven levend maken/houden

32 32 Conclusies “lokale” decreten Vlaamse uitdagingen: meer planlust nog meer richten op doelstellingen, nog minder op instellingen naar een optimaal evenwicht vertrouwen – controle/verslag optimalisering relatie 3 lokale decreten & erfgoed (maar er kan al zoveel) relaties leggen met Kunstendecreet

33 33 Conclusies “lokale” decreten Vlaamse uitdagingen meer positieve communicatie over de beleidspraktijk minder – soms potsierlijk en meestal irrelevant – geëmmer over lasten sterkere link op de sterke en werkzame samenhang lokaal – provinciaal - landelijk

34 34 TENSLOTTE Het belang van goede tradities relaties tussen Vlaamse Gemeenschap en gemeentebesturen voor cultuur, jeugd en sport zijn goed het netwerk werd stevig en duurzaam, zowel tussen besturen als veldactoren cijferboeken zorgen voor ijkmomenten, bouwen interessante datareeks en leveren stof voor hypotheses en meer kwalitatieve beleidsevaluatie en aanpassingen belang groeit naarmate de traditie ouder wordt

35 35 Zo ook de leeftijd van de gemiddelde betrokkene bij deze beleidsterreinen Ook van uw inleider, die u dankt voor uw opvallend voorbeeldige aandacht. Het kan echter ook dat sommige van zijn observatiefuncties suboptimaal werkten.


Download ppt "Kijk… cijfers Toelichting bij de cijferboeken gemeentelijk cultuur-, jeugd- en sportbeleid 2008 - 2010 22 april 2008 Dr. Guy Redig, Kabinetschef Bert Anciaux,"

Verwante presentaties


Ads door Google