De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veerkracht Als je een veer wilt uitrekken dan zul je daar een kracht op moeten uitoefenen. (er zijn ook veren waarop je een kracht moet uitoefenen om ze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veerkracht Als je een veer wilt uitrekken dan zul je daar een kracht op moeten uitoefenen. (er zijn ook veren waarop je een kracht moet uitoefenen om ze."— Transcript van de presentatie:

1 Veerkracht Als je een veer wilt uitrekken dan zul je daar een kracht op moeten uitoefenen. (er zijn ook veren waarop je een kracht moet uitoefenen om ze in te drukken v.b. schokbrekers) Een voorbeeld van zo’n kracht is de zwaartekracht (F z ) Als de veer niet meer beweegt geldt dat F veer = F z FzFz FzFz F veer

2 uitrekking Er is een verband tussen kracht en uitrekking (mits geen overbelasting). uitrekking lengte Ieder massastukje heeft een massa van 50g Hieruit volgt dat de zwaartekracht die dit blokje ondervindt: F z = m x g g = zwaartekrachtsversnelling g aarde ≈ 10 N/kg F z = 0,05 x 10 = (0,05kg) F z = 0,5N Om dit verband (formule) te vinden gaan we aan de veer massastukjes hangen Bij de veer uit het voorbeeld geeft ieder massastukje, welke een kracht van 0,5N uitoefent, een lengteverandering van 2cm

3 Tabel + grafiek uitrekking u (cm) F (N) F F 0 2,01,01,5 0,5 0 2 468 Voor de veer uit het voorgaande voorbeeld geldt dus: Algemene vergelijking van een evenredig verband y = a.x Algemene vergelijking van een lineair verband y = a.x + b F u Veerconstante C v voor een veer F = C v.u u (cm) F (cm) 1 1,5 2 46 0,5 8 beginwaarde hellingsgetal deze is bij een veer = 0 (geen kracht geen uitrekking) Als beginwaarde = 0 dan heb je een evenredig verband

4 samengevat F = C v.u F = kracht op de veer in N C v = veerconstante u = uitrekking in b.v. cm De kracht die nodig is om de veer 1 cm uit te rekken De eenheid van C v hangt af van de eenheid van uitrekking Meestal meten we bij veren de uitrekking in cm Dan wordt de eenheid voor C v  N/cm C v = F u Meten we de uitrekking echter in m Dan wordt de eenheid voor C v  N/m

5 geg: gevr: geg:gevr: C v = F u geg: gevr: C v = F u F u opl: Voorbeeld 1 Een veer rekt 3,5cm uit als je er een kracht van 5N op uitoefent. Bereken de veerconstante. Voorbeeld 2 Je wilt een veer met een veerconstante van 2,5N/cm een uitrekking van 7,5 cm geven. Welke kracht heb je nodig? Voorbeeld 3 Je hangt aan een veer met een veerconstante van 1,5N/cm een blokje met een gewicht van 8N. Welke uitrekking krijgt deze veer? u = 3,5cm F = 5N CvCv C v = 5 3,5 C v = 1,43N/cm C v = 2,5N/cm u = 7,5cm F 2,5= F 7,5 F = 18,75N C v = 1,5N/cm F = 8N u 1,5 = 8 u u = 5,33cm

6 Voorbeeld 4 VWO Een veer met een beginlengte van 8cm krijgt een lengte van 12cm als je er een kracht van 5N op uitoefent. a] Bereken de veerconstante b] Bereken de lengte van de veer als je er een kracht van 17N op uitoefent. c] Welke kracht moet je erop uitoefenen, wil je een lengte van 20cm wilt bereiken? C v = F u  F = C v  u  u = (el - bl) beginlengte eindlengte F = C v  (el - bl) a] F = C v  (el - bl) 5 = C v  (12 - 8) Cv=Cv= (12 - 8) 5 Cv=Cv= 5 4 = 1,25 N/cm b] F = C v  (el - bl) 17 = 1,25  (el - 8) 17 = 1,25el - 10 1,25el = 27 el = 21,6cm c] F = C v  (el - bl) F = 1,25  (20 - 8) F = 15N

7 Voorbeeld 5 VWO F = C v  (el - bl) F F = 9  (el - 20) F = 9el - 180 F = 5  (el - 16) F = 5el - 80 20cm C v = 9N/cm 16cm C v = 5N/cm 9el - 180 = 5el - 80 4el = 100 el = 25cm invullen F = 5  (25 - 16) F = 5  9 F = 45N Bij een bepaalde kracht worden beide veren even lang. Bereken deze kracht, en de bijbehorende lengte van de veren. F eindlengte Je beschikt over de twee onderstaande veren waarvan je de beginlengte en veerconstante weet. (zie tekening) De kracht is voor beide veren gelijk

8 Voorbeeld 6 VWO 10cm C v = 8N/cm 4cm C v = ? N/cm Bij een belasting van 30 N krijgen onderstaande veren dezelfde lengte. Bereken de veerconstante van de oranje veer


Download ppt "Veerkracht Als je een veer wilt uitrekken dan zul je daar een kracht op moeten uitoefenen. (er zijn ook veren waarop je een kracht moet uitoefenen om ze."

Verwante presentaties


Ads door Google