De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV! Thema = Vriendschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV! Thema = Vriendschap."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV! Thema = Vriendschap

2 Bidden

3 Zingen: Psalm 119 : 32 & 53 Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
Van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen En leven naar Uw Goddelijk bevel. O Heer’, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen! Gij doet op aard’ aan alle scheps’len wel. Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!

4 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht om ‘t donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed Bevestigen in al mijn levensjaren, Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, Door Uw ge na bestendig zal bewaren.

5 Hoeveel vrienden heb jij?

6 Definitie ‘vriend/vriendin’?
Wat betekend vriendschap voor jou? V!

7 Wat zegt de Bijbel over vriendschap?
- Voorbeeld van vriendschap tussen mensen - Vriendschap tussen God en mensen

8 David en Jonathan 1 Samuel Het geschiedde nu, … , dat de ziel van Jónathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jónathan beminde hem als zijn ziel. 3 Jónathan nu en David maakten een verbond (sloten vriendschap), omdat hij hem liefhad als zijn ziel. 2 Samuel 1 (Klaagzang) Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jónathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. (SV) 26 Het verdriet verstikt me, Jonathan, je was mijn broeder en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. (NBV)

9 Vriendschap met God Abraham ‘En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest’ Mozes ‘En de HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt;’ Lazarus ‘Jezus hield veel … van Lazarus.’ ‘Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen…’’ ‘Jezus weende.’ Jezus was een Vriend van tollenaars & zondaars

10 Spreuken 17: Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden. 18:24  Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer Fillipenzen ‘acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’

11 En jij...? Omgang met je vrienden… Omgang met God…
ben jij een vriend(in)? deel je dingen met elkaar? heb je wat voor elkaar over? …………………………… Omgang met God… deel jij alles met God? Je vragen, je verdriet, je blijdschap… heb jij God lief? laat jij alles los voor God, ondanks veel weerstand? vertrouw jij God?

12 Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht dat ik door Hem, Altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat wij ‘t al niet brengen In ‘t gebed tot onze Heer’.

13 Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in ‘t strijduur beeft. Gaan wij dan met al ons strijden, Tot Hem, Die verlossing geeft? Kan een vriend ooit trouwer wezen, Dan Hij, Die ons lijden draat? Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is ‘t die ons schraagt.

14 Zijn wij zwak, belast, beladen
En terneer gedrukt door zorg? Dierb’re Heiland, onze Toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg. Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot de Heer’; In Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

15 Mededelingen Volgende wk geen TOV! Contributie al betaald? Vanavond…

16 Doe eens raar met je haar - avond!

17 v Fijne avond!!!

18 Thy Word is a Lamp unto my feet
Uw Woord… Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path.

19 And think I’ve lost my way. Still, You’re there right beside me.
When I feel afraid, And think I’ve lost my way. Still, You’re there right beside me. Nothing will I fear, As long as You are near; Please be near me to the end.

20 Thy Word is a Lamp unto my feet
And a light unto my path.

21 I will not forget Your love for me and yet, My heart forever is wandering Jesus, be my guide And hold me to Your side, And I will love you to the end.

22 You’re the Light unto my path.
Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path. You’re the Light unto my path.

23


Download ppt "Welkom op TOV! Thema = Vriendschap."

Verwante presentaties


Ads door Google