De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Who cares?!. 14 Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hier bij, en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn. Zo zat zij neder aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Who cares?!. 14 Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hier bij, en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn. Zo zat zij neder aan."— Transcript van de presentatie:

1 Who cares?!

2 14 Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hier bij, en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost koren, en zij at, en werd verzadigd, en hield over. 15 Als zij nu opstond, om op te lezen, zo gebood Boaz zijn jongens, zeggende: Laat haar ook tussen de garven oplezen, en beschaamt haar niet. 16Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen, en laat het liggen, dat zij het opleze, en bestraft haar niet. 17 Alzo las zij op in dat veld, tot aan den avond; en zij sloeg uit, wat zij opgelezen had, en het was omtrent een efa gerst. 18 En zij nam het op, en kwam in de stad; en haar schoonmoeder zag, wat zij opgelezen had; ook bracht zij voort, en gaf haar, wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Who cares?!

3 19Toen zeide haar schoonmoeder tot haar: Waar hebt gij heden opgelezen, en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij, die u gekend heeft! En zij verhaalde haar schoonmoeder, bij wien zij gewrocht had, en zeide: De naam des mans, bij welken ik heden gewrocht heb, is Boaz. 20Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij den HEERE, Die Zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden! Voorts zeide Naomi tot haar: Die man is ons nabestaande; hij is een van onze lossers. 21En Ruth, de Moabietische, zeide: Ook, omdat hij tot mij gezegd heeft: Gij zult u houden bij de jongens, die ik heb, totdat zij den gansen oogst, die ik heb, zullen hebben voleindigd. 22En Naomi zeide tot haar schoondochter Ruth: Het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. 23Alzo hield zij zich bij de maagden van Boaz, om op te lezen, totdat de gersteoogst en tarweoogst voleindigd waren; en zij bleef bij haar schoonmoeder. Who cares?!

4 Laat jij je door God inschakelen? Hoe? Who cares?!

5 Je kunt kiezen in je leven Tussen twee wegen, zegt de Heer; Orpa koos voor zich de brede, Ruth de smalle Hem ter eer! ‘k Hoop dat ook jouw voet mag vinden, Het door Ruth gekozen pad. Reizende met al Gods kind’ren, Naar de zaal’ge Hemelstad. Who cares?!

6 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij Zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in Zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan maar Zijn liefde blijft bestaan en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. Who cares?!

7 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge geest er woon'. Who cares?!

8 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld. en uw blijdschap wordt vervuld, Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld. Who cares?!

9 Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan Who cares?!

10 Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan Who cares?!


Download ppt "Who cares?!. 14 Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hier bij, en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn. Zo zat zij neder aan."

Verwante presentaties


Ads door Google