De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nice to meet you…. op TOV!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nice to meet you…. op TOV!."— Transcript van de presentatie:

1 Nice to meet you…. op TOV!

2 HELLUP!!... IK BEN VERLIEFD!

3 Wat doe jij als je verliefd bent?
Heel veel knuffelen! Eerlijk zijn tegenover elkaar God bij je relatie betrekken Veel praten! Afspraken maken over seksualiteit Praten over het geloof

4 Bidden

5 Zingen Psalm 139 : 2 en 14 G’ omringt mijn gaan en liggen, Gij,
O HEER’, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap Kent mijnen weg van stap tot stap; Geen woord is nog mijn tong ontgleden, Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden.

6 Zingen Psalm 139 : 2 en 14 Doorgrond m’, en ken mijn hart, o HEER’!
Is ‘t geen ik dnek niet tot Uw eer? Beproef m’, en zie of mijn gemoed Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden.

7 Izak en Rebekka Verliefdheid en je pa en ma
Altijd toegeven aan verliefdheid? Verliefdheid en God De buitenkant en de binnenkant Wat zal hij/zij van mij vinden?

8 Genesis 24 : 1 – 4 1 Abraham nu was oud en wel bedaagd; en de HEERE had Abraham in alles gezegend. 2 Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles, wat hij had: Leg toch uw hand onder mijn heup, 3 Opdat ik u doe zweren bij den HEERE, den God des hemels, en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaänieten, in het midden van welke ik woon; 4 Maar dat gij naar mijn land, en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult.

9 Verliefdheid en je pa en ma
Waar bemoeien ze zich mee? Je ouders zijn verantwoordelijk voor jou! Ze hebben levenservaring Ze beschermen je tegen te hard van stapel lopen

10 Genesis 24 : 3 – 4 3 Opdat ik u doe zweren bij den HEERE, den God des hemels, en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaänieten, in het midden van welke ik woon; 4 Maar dat gij naar mijn land, en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult.

11 Altijd toegeven? Sorry, Abraham, maar houden van is echt belangrijker dan hetzelfde geloof Wel te begrijpen dat Abraham voor Izak geen meisje met een ander geloof wilde Als je niet hetzelfde geloof hebt, kan het beter zijn om geen relatie aan te gaan Als je verliefd bent, moet je er zo snel mogelijk achter zien te komen of de ander gelooft

12 Genesis 24 : 12 – 14 ; 27 12 En hij zeide: HEERE! God van mijn heer Abraham! doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. 13 Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen dezer stad zijn uitgaande om water te putten; 14 Zo geschiede, dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen: Neig toch uw kruik, dat ik drinke; en zij zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kemelen drenken; diezelve zij, die Gij Uw knecht Izak toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne, dat Gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt.

13 Genesis 24 : 12 – 14 ; 27 27 En hij zeide: Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die Zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer; aangaande mij, de HEERE heeft mij op dezen weg geleid, ten huize van mijns heren broederen.

14 Verliefdheid en God God is degene die verliefdheid bedacht heeft
Zeker DOEN! Een stevige basis

15 Genesis 24 : 16 – 20 16 En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend; en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik, en ging op. 17 Toen liep die knecht haar tegemoet, en hij zeide: Laat mij toch een weinig waters uit uw kruik drinken. 18 En zij zeide: Drink, mijn heer! en zij haastte zich en liet haar kruik neder op haar hand, en gaf hem te drinken.

16 Genesis 24 : 16 – 20 19 Als zij nu voleindigd had van hem drinken te geven, zeide zij: Ik zal ook voor uw kemelen putten, totdat zij voleindigd hebben te drinken. 20 En zij haastte zich, en goot haar kruik uit in den drinkbak, en liep weder naar den put om te putten, en zij putte voor al zijn kemelen.

17 De buiten- en binnenkant
Zeer schoon van aangezicht Maagd Zorgzaam Gastvrij

18 Genesis 24 : 62 – 66 62 Izak nu kwam, van daar men komt tot den put Lachai-Róï; en hij woonde in het zuiderland. 63 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het naken van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en ziet, de kemelen kwamen! 64 Rebekka hief ook haar ogen op, en zij zag Izak; en zij viel van den kemel af.

19 Genesis 24 : 62 – 66 65 En zij zeide tot den knecht: Wie is die man, die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide: Dat is mijn heer! Toen nam zij den sluier, en bedekte zich. 66 En de knecht vertelde aan Izak al de zaken, die hij gedaan had.

20 Wat zal hij/zij van mij vinden?

21 Hooglied van Salomo Bruidegom en de bruid
Liefde van Christus voor Zijn Kerk Ga met respect met elkaar om

22 Vijf tips op weg naar verkering
Ben je wel echt verliefd? Let op vrienden/vriendinnen van je vlam Let ook op de ‘negatieve’ eigenschappen Stoot je vrienden niet af Betrek God bij je relatie

23 Zingen OTH 297 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, Samen te dienen, te zien wie U bent, Want Uw woord maakt Uw wegen bekend. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, Als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht, Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

24 Zingen OTH 297 Samen te strijden in woord en in werk.
Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, Als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht, Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

25 Fijne avond!!!


Download ppt "Nice to meet you…. op TOV!."

Verwante presentaties


Ads door Google