De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAKE ME Beautiful!!!. HOE BELANGRIJK VINDEN WIJ ONS UITERLIJK?? Maakt mij niets, het gaat toch om je binnenkant?? Echt wel wel belangrijk hoe je eruitziet!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAKE ME Beautiful!!!. HOE BELANGRIJK VINDEN WIJ ONS UITERLIJK?? Maakt mij niets, het gaat toch om je binnenkant?? Echt wel wel belangrijk hoe je eruitziet!!"— Transcript van de presentatie:

1 MAKE ME Beautiful!!!

2 HOE BELANGRIJK VINDEN WIJ ONS UITERLIJK?? Maakt mij niets, het gaat toch om je binnenkant?? Echt wel wel belangrijk hoe je eruitziet!!

3  Misschien vergis ik me, maar het zou me niets verbazen als jij nog liever zonder lichaam leefde dan met een mooi en gezond lichaam! Vroeger waren er ook zulke mensen, ze zeiden dat het lichaam alleen maar een verpakking van de ziel was en verder totaal onbelangrijk…  Oke, je lichaam is voor jou niet onbelangrijk. Sport, gezond eten enzo, vind je best zinvol. Maar je maakt je er nu ook weer niet overdreven druk om. Er zijn belangrijkere dingen in het leven. SCORE OMSCHRIJVING 6-13 punten 13-22 punten

4  Ben benieuwd hoe je aan zoveel punten gekomen bent. Ben je niet tevreden over je lichaam en doe je er alles aan om er beter uit te zien? Of zie je er juist goed uit en ben je daar maar wat trots op? SCORE OMSCHRIJVING 23-30 punten

5 BIDDEN

6 Hoe belangrijk vinden we ons lichaam nu eigenlijk?? Hoe belangrijk moeten/mogen we ons uiterlijk eigenlijk vinden?? Zegt de Bijbel hier wat over, wat vind God nu eigenlijk??

7 Beste Paulus, Als ik in de gemeente rond kijk, dan maak ik me ongerust. Dat de wereld nou doet of alsof een goed en strak lijf belangrijk is dat is tot daaraan toe. Maar dat christenen zich daar zo makkelijk door in laten palmen, valt me vies tegen. Ze gaan net zo makkelijk naar de sportschool, ze fitnessen zich suf, liggen uren onder de zonnebank, zitten onder de lagen make-up, ze oefenen hun lijf tot ze een ons wegen en ze zorgen dat ze geen grammetje aankomen! En als het dan nog niet naar de zin is gaan ze voor een make over! Maar dat zijn toch dingen waar we ons verre van moeten houden? Het spijt me maar ik moest mijn ongerustheid even van me af schrijven. Groet Timotheus Brief van Timotheus aan Paulus

8 WAT ZOUDEN JULLIE TIMOTHEUS VOOR ANTWOORD GEVEN??

9 1 Timotheus 4: 4-8 4. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde. 5. Want het word geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. 6. Als u deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. 7. maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen, en oefen uzelf tot godzaligheid. 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte de tegenwoordigen en des toekomende levens.

10 Ik snap dat je hiermee zit, Timotheus. Maar bedenk dat Gods schepping goed is. Het is dus onzin om aandacht voor het lichaam af te keuren. Tenminste, als je het lichamelijke maar met een biddend hart ontvangt! En als je het maar gebruikt zoals God het wil. Verwerp dus al die onzin dat aandacht voor het lichaam gevaarlijk is en oefen jezelf in een leven met God. Oefening van het lichaam heeft zeker nut. Sport, gezond eten, enzo, is best zinvol. Maar er zijn belangrijkere dingen: het eeuwige leven bijvoorbeeld.

11 WELKE CONCLUSIES KUNNEN WE HIERUIT TREKKEN?? Even in groepjes uit elkaar……..

12 HIER NOG EEN AANTAL TEKSTEN UIT DE BIJBEL OVER UITERLIJK…. 1 samuel 16:7. Doch de Heere zeide tot Samuel: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen. Want de mens ziet aan, wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Jesaja 53:2 Want Hij is als een rijsje opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 1 Korinthe 6: 19-20 Of weet gij dan niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die u van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God is.

13 ZINGEN Psalm 139: 1 en 14 Niets is, o Oppermajesteit, Bedekt voor Uw alwetendheid. Gij kent mij, Gij doorgrond mijn daan, Gij weet mijn zitten en mijn staan: Wat ik beraad, of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten. Doorgrond m’, en ken mijn hart o Heer! Is ‘t geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m’, en zie of mijn gemoed Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, En doe mij toch met vaste schreden De weg der zaligheid betreden.

14 ZINGEN U die mij geschapen hebt U die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God. In voor- en tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. En U gehoorzaam zijn. Heer U bent mijn doel

15 Fijne open avond!!


Download ppt "MAKE ME Beautiful!!!. HOE BELANGRIJK VINDEN WIJ ONS UITERLIJK?? Maakt mij niets, het gaat toch om je binnenkant?? Echt wel wel belangrijk hoe je eruitziet!!"

Verwante presentaties


Ads door Google