De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico-analyse bij hulpverlening ALV NVRB, 15 februari 2007 Nils Rosmuller Senior onderzoeker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico-analyse bij hulpverlening ALV NVRB, 15 februari 2007 Nils Rosmuller Senior onderzoeker."— Transcript van de presentatie:

1 Risico-analyse bij hulpverlening ALV NVRB, 15 februari 2007 Nils Rosmuller Senior onderzoeker

2 Doel Doorkijk in de wereld van de hulpverlening op het gebied van risico-analyse

3 Inhoud Veiligheid brandweerpersoneel Risico-analyse bij incidentbestrijding ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Conclusies

4 Veiligheid brandweerpersoneel

5 Brandweer –Lokaal georganiseerd Pro-actiePreventiePreparatieRepressieNazorg Pro-actie/=verkleinen van kans, Preventieverkleinen van zowel kans als mogelijke effecten Preparatie=voorbereiden op (rest)effecten Repressie=beheersen van (rest)effecten en vervolgeffecten Nazorg=terugkeer naar normaal [BZK, 1993]

6 Veiligheid brandweerpersoneel Brandweerwet: Redden van mens en dier Bestrijden van brand en gevolgen van ongevallen Arbowet: Veilig werken Uitzondering voor noodsituaties

7 Veiligheid brandweerpersoneel Brandbestrijding Technische hulpverlening Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen Waterongevallen …

8 Veiligheid brandweerpersoneel Standaard brandweereenheid = 1 tankautospuit –1 bevelvoerder –1 chauffeur/pompbediende –2 personen in de waterploeg –2 personen in de aanvalsploeg

9 Veiligheid brandweerpersoneel Oorzaak 1946-2005: aantal doden Val2 Instorting10 Verdrinking5 Explosie23 Verkeer4 Rook1 Brand14 Elektrocutie0 Overige8 Totaal75 Onbekend 8

10 Veiligheid brandweerpersoneel [NBDC, 2006] doden jaartal

11 Veiligheid brandweerpersoneel gewonden jaartal [OBO, 2005 o.b.v. CBS]

12 Veiligheid brandweerpersoneel industrietotal recordable rate (TRR) chemisch0.5 bouw4 spoorwegwerkers2.3 brandweer15 Total Recordable Rate (TRR) = aantal ongelukken X (200.000/uren taakuitvoering per jaar) [IOOV, 2003]

13 Risico-analyse bij incidentbestrijding

14 Kenmerken van incidentbestrijding [Klein, 1998; Flin, 1997]: Tijdsdruk Chaosfase Grote belangen (mensenlevens/schade) Onvolledige informatie Dynamiek Druk vanuit de omgeving (publiek/media)

15 Risico-analyse bij incidentbestrijding Wat levert een brandweerinzet op: Redding van mensenlevens Materiele schadebeperking Milieuschadebeperking Wat kan een brandweerinzet kosten: Levens van brandweerpersoneel

16 Risico-analyse bij incidentbestrijding Eigen veiligheid Redding/ schadebeperking

17 Risico-analyse bij incidentbestrijding [Flin 1997; Oomes, 1998]

18 Risico-analyse bij incidentbestrijding

19 brandbestrijding [Rosmuller, 2006]

20 Risico-analyse bij incidentbestrijding situatie doden (%) inzet (%)doden/inzet redding en hoge tijdsdruk 9,122,10,4 redding lage tijdsdruk1,50- schadebeperking en hoge tijdsdruk62,13,120,0 schadebeperking lage tijdsdruk27,374,90,4 [Rosmuller, 2006]

21 Risico-analyse bij incidentbestrijding [Rosmuller, 2007]

22 Risico-analyse bij incidentbestrijding Bevelvoerder stuurt eenheid aan: Stap 1: beeldvorming Stap 2: incidentbestrijdingsstrategie (plan) Stap 3: escalatieplan (plan+)

23 Risico-analyse bij incidentbestrijding Bevelvoerder besluit: 4 werkwijzen [Flin 1997 en 2002] Herkenning gebaseerde beslissing (RPD) Procedure gebaseerde beslissing Analytische vergelijking Creatieve besluitvorming

24 Risico-analyse bij incidentbestrijding Herkenning gebaseerd [Klein, 1998]: - Oproepen van eerdere ervaring - Classificatie van incident - Bevredigend in plaats van optimalisatie - Kennis en ruime ervaring vereist

25 Risico-analyse bij incidentbestrijding Procedure gebaseerd [Reason, 1990] - Regels en handelingsvolgorde - Onzekerheidsreductie

26 Risico-analyse bij incidentbestrijding Analytische vergelijking (multi criteria analyse) [bijv. Connolly, 2002] - Alternatieven - Criteria eventueel met gewichten - Volledige informatie - ‘calculatie’ van beslissing Gewicht/ belang Binnen- aanval VentilerenUit- branden Veiligheid Schade Snelheid Totaal

27 Risico-analyse bij incidentbestrijding Creatief [Oranasu, 1993] - Geen referentiegegevens - ‘Nieuwe’ inzetstrategie

28 Risico-analyse bij incidentbestrijding [Flin, 1996]

29 Risico-analyse bij incidentbestrijding Brandweer: herkenning gebaseerd, MAAR incident is niet herinnering:  ontwikkelingen en andere omgeving Situational awareness:  bredere blik dan symptoom

30

31

32 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten

33

34

35 Scala aan concepten: –Gebeurtenissenboom analyses (ETA) –Maximum credible accident (MCA) –Maatgevende incidenten –Worst-case benadering –Maatramp –…

36 Gebeurtenissenboom [Grontmij, 2006]

37 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Gebeurtenissenboom [AVIV, 1994]

38 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Vlinderdas model

39 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Plaatsgebonden risico

40 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Groepsrisico GR norm: F <1E-03/N 2

41 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Maximum Credible Accident (MCA) –Grootste nog geloofwaardige gevolgen –Enkele ‘verhalen’ over hoe ongevallen en de gevolgen zich kunnen ontwikkelen (< 5-7) –Aspecten zoals waar, wanneer, hoeveel slachtoffers, type letsel, snelheid van ontwikkeling, meteo condities, …

42 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Maatgevend scenario Scenario met de grootste gevolgen waar de hulpverlening zich nog op prepareert –Enkele ‘verhalen’ over hoe ongevallen en de gevolgen zich kunnen ontwikkelen (< 5-7) EN –Welke strategie is nodig om de gevolgen te bestrijden in termen van mesnkracht, hulpmiddelen, partners, kennis, …

43 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Worst case benadering –Meest negatieve gevolgen denkbaar

44 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Maatramp: –Zware rampen voor een regio adhv: 1) 18 ramptypen 2) voorgespecificeerde variabelen 3) Classificatieschema voor de zwaarte 4) Hulpvraagindicatie 5) Noodzakelijk hulpaanbod (leidraad operationele prestaties)

45 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Rol van de brandweer: –Adviserend aan ontwikkelaar –Adviserend aan vergunningverlener –Toetsend

46 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Lastig bij grote/unieke projecten [Leeuwendaal, 2001] : 1) Eenmalig, weinig ervaring 2) Lange looptijd, functiewisselingen 3) Andere werkzaamheden 4) Geen middelen 5) Tegenover heel projectteam van ontwikkelaars 6) Noodzakelijk hulpaanbod (leidraad operationele prestaties)

47 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten gevolgen kansen

48 Conclusies Veiligheid eigen personeel: zorgpunt Risico-analyse brandweer: –Bij incidentbestrijding –Bij projecten Risico-analyse incidentbestrijding: opbrengst versus eigen veiligheid Herkenning gebasseerde besluitvorming  situational awareness ‘Risico analyse’ projecten: enkele scenario’s, gericht op effectontwikkeingen en inzet brandweer


Download ppt "Risico-analyse bij hulpverlening ALV NVRB, 15 februari 2007 Nils Rosmuller Senior onderzoeker."

Verwante presentaties


Ads door Google