De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico-analyse bij hulpverlening ALV NVRB, 15 februari 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico-analyse bij hulpverlening ALV NVRB, 15 februari 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Risico-analyse bij hulpverlening ALV NVRB, 15 februari 2007
Nils Rosmuller Senior onderzoeker

2 Doel Doorkijk in de wereld van de hulpverlening op het gebied van risico-analyse

3 Inhoud Veiligheid brandweerpersoneel
Risico-analyse bij incidentbestrijding ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten Conclusies

4 Veiligheid brandweerpersoneel

5 Veiligheid brandweerpersoneel
Lokaal georganiseerd [BZK, 1993] Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Pro-actie/ = verkleinen van kans, Preventie verkleinen van zowel kans als mogelijke effecten Preparatie = voorbereiden op (rest)effecten Repressie = beheersen van (rest)effecten en vervolgeffecten Nazorg = terugkeer naar normaal

6 Veiligheid brandweerpersoneel
Brandweerwet: Redden van mens en dier Bestrijden van brand en gevolgen van ongevallen Arbowet: Veilig werken Uitzondering voor noodsituaties

7 Veiligheid brandweerpersoneel
Brandbestrijding Technische hulpverlening Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen Waterongevallen

8 Veiligheid brandweerpersoneel
Standaard brandweereenheid = 1 tankautospuit 1 bevelvoerder 1 chauffeur/pompbediende 2 personen in de waterploeg 2 personen in de aanvalsploeg

9 Veiligheid brandweerpersoneel
Oorzaak : aantal doden Val 2 Instorting 10 Verdrinking 5 Explosie 23 Verkeer 4 Rook 1 Brand 14 Elektrocutie Overige 8 Totaal 75 Onbekend

10 Veiligheid brandweerpersoneel
doden [NBDC, 2006] jaartal

11 Veiligheid brandweerpersoneel
gewonden [OBO, 2005 o.b.v. CBS] jaartal

12 Veiligheid brandweerpersoneel
Total Recordable Rate (TRR) = aantal ongelukken X ( /uren taakuitvoering per jaar) industrie total recordable rate (TRR) chemisch 0.5 bouw 4 spoorwegwerkers 2.3 brandweer 15 [IOOV, 2003]

13 Risico-analyse bij incidentbestrijding

14 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Kenmerken van incidentbestrijding [Klein, 1998; Flin, 1997]: Tijdsdruk Chaosfase Grote belangen (mensenlevens/schade) Onvolledige informatie Dynamiek Druk vanuit de omgeving (publiek/media)

15 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Wat levert een brandweerinzet op: Redding van mensenlevens Materiele schadebeperking Milieuschadebeperking Wat kan een brandweerinzet kosten: Levens van brandweerpersoneel

16 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Redding/ schadebeperking Eigen veiligheid

17 Risico-analyse bij incidentbestrijding
[Flin 1997; Oomes, 1998]

18 Risico-analyse bij incidentbestrijding

19 Risico-analyse bij incidentbestrijding
brandbestrijding [Rosmuller, 2006]

20 Risico-analyse bij incidentbestrijding
situatie doden (%) inzet (%) doden/inzet redding en hoge tijdsdruk 9,1 22,1 0,4 redding lage tijdsdruk 1,5 - schadebeperking en hoge tijdsdruk 62,1 3,1 20,0 schadebeperking lage tijdsdruk 27,3 74,9 [Rosmuller, 2006]

21 Risico-analyse bij incidentbestrijding
[Rosmuller, 2007]

22 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Bevelvoerder stuurt eenheid aan: Stap 1: beeldvorming Stap 2: incidentbestrijdingsstrategie (plan) Stap 3: escalatieplan (plan+)

23 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Bevelvoerder besluit: 4 werkwijzen [Flin 1997 en 2002] Herkenning gebaseerde beslissing (RPD) Procedure gebaseerde beslissing Analytische vergelijking Creatieve besluitvorming

24 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Herkenning gebaseerd [Klein, 1998]: - Oproepen van eerdere ervaring - Classificatie van incident - Bevredigend in plaats van optimalisatie - Kennis en ruime ervaring vereist

25 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Procedure gebaseerd [Reason, 1990] - Regels en handelingsvolgorde - Onzekerheidsreductie

26 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Analytische vergelijking (multi criteria analyse) [bijv. Connolly, 2002] - Alternatieven - Criteria eventueel met gewichten - Volledige informatie - ‘calculatie’ van beslissing Gewicht/ belang Binnen-aanval Ventileren Uit-branden Veiligheid Schade Snelheid Totaal

27 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Creatief [Oranasu, 1993] - Geen referentiegegevens - ‘Nieuwe’ inzetstrategie

28 Risico-analyse bij incidentbestrijding
[Flin, 1996]

29 Risico-analyse bij incidentbestrijding
Brandweer: herkenning gebaseerd, MAAR incident is niet herinnering:  ontwikkelingen en andere omgeving Situational awareness: bredere blik dan symptoom

30

31

32 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten

33 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten

34 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten

35 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Scala aan concepten: Gebeurtenissenboom analyses (ETA) Maximum credible accident (MCA) Maatgevende incidenten Worst-case benadering Maatramp

36 Gebeurtenissenboom [Grontmij, 2006]

37 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Gebeurtenissenboom [AVIV, 1994]

38 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Vlinderdas model

39 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Plaatsgebonden risico

40 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Groepsrisico GR norm: F <1E-03/N2

41 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Maximum Credible Accident (MCA) Grootste nog geloofwaardige gevolgen Enkele ‘verhalen’ over hoe ongevallen en de gevolgen zich kunnen ontwikkelen (< 5-7) Aspecten zoals waar, wanneer, hoeveel slachtoffers, type letsel, snelheid van ontwikkeling, meteo condities, …

42 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Maatgevend scenario Scenario met de grootste gevolgen waar de hulpverlening zich nog op prepareert Enkele ‘verhalen’ over hoe ongevallen en de gevolgen zich kunnen ontwikkelen (< 5-7) EN Welke strategie is nodig om de gevolgen te bestrijden in termen van mesnkracht, hulpmiddelen, partners, kennis, …

43 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Worst case benadering Meest negatieve gevolgen denkbaar

44 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Maatramp: Zware rampen voor een regio adhv: 1) 18 ramptypen 2) voorgespecificeerde variabelen 3) Classificatieschema voor de zwaarte 4) Hulpvraagindicatie 5) Noodzakelijk hulpaanbod (leidraad operationele prestaties)

45 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Rol van de brandweer: Adviserend aan ontwikkelaar Adviserend aan vergunningverlener Toetsend

46 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
Lastig bij grote/unieke projecten [Leeuwendaal, 2001]: 1) Eenmalig, weinig ervaring 2) Lange looptijd, functiewisselingen 3) Andere werkzaamheden 4) Geen middelen 5) Tegenover heel projectteam van ontwikkelaars 6) Noodzakelijk hulpaanbod (leidraad operationele prestaties)

47 ‘Risico-analyse’ brandweer bij projecten
kansen gevolgen

48 Conclusies Veiligheid eigen personeel: zorgpunt
Risico-analyse brandweer: Bij incidentbestrijding Bij projecten Risico-analyse incidentbestrijding: opbrengst versus eigen veiligheid Herkenning gebasseerde besluitvorming situational awareness ‘Risico analyse’ projecten: enkele scenario’s, gericht op effectontwikkeingen en inzet brandweer


Download ppt "Risico-analyse bij hulpverlening ALV NVRB, 15 februari 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google