De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbeteren Lerend vermogen Brandweer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbeteren Lerend vermogen Brandweer"— Transcript van de presentatie:

1 Verbeteren Lerend vermogen Brandweer
“De paraplu” Boven een mix aan projecten en initiatieven

2 Doelstelling: De aanleiding Leercirkels nader toegelicht
Kick-off Leeragenten

3 De praktijk: De brandweer wordt al jaren geconfronteerd met evaluatie- en inspectierapporten waarin wordt gewezen op het beperkt lerend vermogen Leren van (bijna) ongevallen is onvoldoende geborgd en ontwikkeld Nieuwe ontwikkelingen/verbeteringen/innovaties blijven veelal op lokaal niveau steken. Een koppeling met innovatief vermogen ontbreekt derhalve. De brandweer vindt zelf het wiel steeds opnieuw uit: leren van elkaar lijkt op toevalligheden te berusten..

4 2004 Onderzoek Veiligheidsbewustzijn Brandweerpersoneel (IOOV):
Organiseer bij de brandweer het bewust leren van (eigen) ongevallen conform het Model van Systeem voor Organisatorisch Leren (SOL-model). Bundel daarbij krachten op regionaal niveau Overweeg bij de werving van nieuw brandweerpersoneel de invoering van een selectiecriterium om de personen die geen of onvoldoende angst kennen, te weren Ontwikkel - voor het onderhouden van de vakbekwaamheid - een ‘simulator’ voor alle leden van de brandweerploeg. Ontwikkel goede beschrijvingen en documentatie van brandweerongevallen (casuïstiek), van belangrijke lessen inzake risicobeoordeling en risicobeheersing.

5 (weer) de Veiligheidsketen:
PA Nafase Prev Respons Prep

6 Leercirkel regio Vrij naar Demming

7 Leercirkel(s) landelijk

8 Wat is de kern ? Het slechten van de muren tussen de korpsen, regio’s!
Er zijn al veel initiatieven(losse eindjes): maar welke zijn dat? Inventariseren en samenbrengen onder een paraplu creëren overzicht, regie, coördinatie, stimuleren, ‘vliegwielfunctie’ en managen proces Enkele nieuwe initiatieven erop gericht om mensen tussen de muren vandaan te halen en samen te brengen

9 Uitdagingen: Regionaal werken en denken Leren net-werken
Sturen op het proces: double loop en metaleren (Agyris) Bemensen projecten Directe koppeling aanbrengen met project Kwaliteit brandweerpersoneel Serieuzer aandacht voor onze warme taak vragen. Daarnaast vakmanschap borgen in voldoende oefentijd

10 Welke projecten en initiatieven?
Veiligheid bij repressie: Leeragentschappen --> vakdagen voor leeragenten Ontwikkelen tot een zelfonderhoudend proces (vb. TU Delft?) Database (Wiki) / MijnNVBR site voor leeragenten en evaluaties uitwisselen Standaardevaluatieformulier van de grond tillen Project “Leerarena” Project Brandonderzoek Koppeling met innovatief vermogen: ‘Innovatie Moed’ Kernteam met jonge collega’s organiseren op thema’s Voortborduren op aanbevelingen uit “De Punt”: Opzetten/ uitbreiden onderzoekscommissie (aanhaken bij begrafenisbijstandsteam) NIFV/ netwerk repressie ontwikkelen offensieve buitenaanval/ opname in les- en leerstof, oefenscenario’s ontwikkelen

11 Profiel Leeragent Bewaakt en stimuleert dat conclusies en aanbevelingen uit geleerde lessen op de juiste plek in de organisatie landen Beschikt over gedegen kennis van brandweerorganisatie Heeft ervaring met de diverse schakels uit de Veiligheidsketen Weet koude en warme organisatie met elkaar te verbinden Beschikt over uitstekende contacten op zowel lokaal, regionaal en landelijk niveau Is een netwerker met slagkracht binnen en buiten de brandweer Communicatief sterk Gericht op samenwerken, een bruggenbouwer Kan out of the box denken en conceptueel sterk

12 De Leeragent, Kennismakelaar op operationeel gebied

13 Peilstok Leeragenschap, februari 2009
regio: naam: 1 Wordt in uw regio structureel en formatief aandacht besteed aan nafase? ja/nee* 2 Zo ja, sinds wanneer? ad.2:Zoja, is dit beleidsmatig geborgd) 3 Zo nee, zijn er binnen - afzienbare tijd - voornemens om wel in regionaal verband de schakel nafase en Leeragentschap in te gaan vullen? Invullen enquête


Download ppt "Verbeteren Lerend vermogen Brandweer"

Verwante presentaties


Ads door Google